Gezinsblad
Claes Woldendorp, geb. tussen 1631 en 1640, ovl. na 09 apr 1712, woonplaats(en): Amsterdam (NH), Groningen (Gn), zoon van Jacob Clasen Woldendorp en Jantien(?) N.N.
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Groningen mrt 1664 als Claes Jacobs Woldendorp in Steentilstr.

Ondertrouwd te Groningen 06 nov 1658, #Groningen 6-11-1658: Claes Woldendorp, waervoor d'e Hoorenbeeck en Hilletjen Eltjens waervoor Tonnis Berens. Den 4 dec. 1658 attestatie passeert.# met:
Hilletjen Eltjes, geb. voor 1642, begr. 15 dec 1665
Groningen (III-hh) 6-10-1659: Claes Woldendorp als voormunt angesworen over Jan Jacobs Woldendorps kinder bij Geesien Sighers geprocreert.

Groningen (III-hh) 7-8-1667: Meinert Benes heeft aengesworen als voormondt over Claes Woldendorps kint bij Hille Eltjes geprocreert.

Groningen (III-hh) 20-1-1668: Hindrick Jansen heeft aengesworen als voogt over die kinderen van Claes Woldendorp bij Hilligjen geprocreert.

Groningen (III-hh) 23-1-1668: Tamme Oomkens als vreembde vooght aengesworen over Claes Woldendorps kinderen bij Hilletien sijn gewesene huijsvrouw geprocreert.

Groningen (III-hh) 28-1-1669: Sijwert Jacobs in gevolge acte op heden gepasseert als voormundt aengeswooren over Claes Woldendorps kindt bij Hilletien geprocreert.

Groningen (III-hh) 3-4-1676: Claes Woldendorp als vooght angesworen over sijn kindt bij Hilletien Elties geprocreert.

Groningen (III-hh) 15-3-1682: Fredrick Slinger aengeswooren als voormondt over Claes Woldendorps soon bij Hilletjen in echte verweckt, in plaetse van Sijwert Jacobs van der Venne, dewelcke op sijn acquiescement salvo honore van de tutelae wordt geexcuseert.

1) Jantjen Woldendorp, ged. te Groningen 04 okt 1659, #Groningen (AK) 4-10-1659: Jantje, Claes Woldendorp, Hillichjen Claessen, in Steentilstraet.#
2) Meindert Woldendorp, ged. te Groningen 09 jun 1661, #Groningen 9-6-1661 (MK): Meinert, Claes Woldendorp, Hilletjen Eltjens, in Steentilstr.# (religie: ndg), ovl. na 23 apr 1736, beroep(en): chirurgijn, woonplaats(en): Kropswolde (Gn), Farmsum (Gn), Aduard (Gn), Anloo (Dr)
#Farmsum, lidmatenlijst vanaf 1721, nrs 90 en 91: de E. Meijndert Woldendorp chirurgus, en desselfs huijsvr. Lutgertje Jelijs, en nr. 92. Swaentje Sickens, J.D. Dese drie personen sijn in den jaere 1722 vertrocken met attestatie nae Groningen.

Aduard, lidmatenlijst vanaf 21-8-1733: Meindert Woldendorp, mr. chirurgijn, attestatie gepasseert om te vertonen tot Anlo den 23 Apr. 1736.#
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Groningen mrt 1683 als Meynart Woldendorp in Steent. str.

Gehuwd te Kropswolde 17 apr 1707, #Kropswolde 17-4-1707: de E. Meijndert Woldendorp van Groningen en Lutgertien Jelijs van Wolde.# met:
Lutgertijn Jelijs, alias: Lucretia Opgang 1e huwelijk 2e huwelijk

3) Eltjen Woldendorp, ged. te Groningen 16 aug 1663, #Groningen (MK) 16-8-1663: Eltje, Claes Woldendorp, Hilletjen, in Steentilstr.#

Gezinsblad
Claes Woldendorp
Ondertrouwd te Groningen 12 mei 1666, #Groningen 12-5-1666: Claes Woldendorp waervoor Tonnijs Berents als kalfbroeder en Marrigien Noordendorp waervoor Tamme Oomkes als oom. Per attestatie den 3 juni.# met:
Marrigien Noordendorp, dochter van Jacobus Melissus Noordendorp en Aafke Hommes
Gebeurtenis: gebeurtenis 18 jun 1664 Appingedam
Gebeurtenis: gebeurtenis Groningen mrt 1669 Appingedam

Groningen (III-ij) 19-6-1685. Hc. Sibrandus Smidt en Margareta Vincent. Hierin de bepaling "dat de bruidegom mede het selve recht van representatie toe staetaen sijn swagers en susters kinderen, te weten d'Eerw. pastor Lubb. Birza kinderen, ende het kindt van mons. J. Wolferdi ende desgelicks aen de kinderen van de E. Claes Woldendorp.
1) Aefjen Woldendorp, ged. te Groningen 22 apr 1667, #Groningen 22-4-1667 (NK): Aefjen, Claes Woldendorp, Martien Noordendorp, in Steentilstr.# (religie: ndg)
Ondertrouwd te Groningen 06 apr 1700, #Groningen 6-4-1700, tr. 2-5-1700 (NK; ds. Selbach): Hermannus Glimmers, van Groningen, en Aefjen Woldendorps, van Groningen, p.q. Claes Woldendorp als vaeder.#
Gehuwd te Groningen 02 mei 1700 met:
Hermannus Glimmers
2) Jantien Woldendorp, ged. te Groningen 30 apr 1669, #Groningen (NK) 30-4-1669: Jantien, Claes Woldendorp, Marretjen Noordendorp, in Steentilstraet.# (religie: ndg), ovl. te Groningen 04 jun 1762, in het Jacobi gasthuis , #Groningen 8-4-1699, tr. 27-4-1677 (NK; ds. Selbach): Jacob Ebels, van Groningen, en Jantjen Woldendorps, van Groningen, p.q. Claes Woldendorp als vader.#
Gehuwd te Groningen 27 apr 1699 met:
Jacob Ebels, ged. te Groningen 28 mrt 1672 (religie: ndg), ovl. tussen 31 dec 1734 en 01 jul 1735, beroep(en): schipper, commandeur, stedelijk tonnemeester, zoon van Peter Ebels en Cornelisjen Tammes
3) Alegonda Woldendorp, ged. te Groningen 21 mei 1673, #Groningen (MK) 21-5-1673: Alegonda, Claes Woldendorp, Marretjen Woldendorp, in Steentilstr.# (religie: ndg)
Ondertrouwd te Groningen 02 mei 1705, #groningen 2-5-1705, tr. 20-5-1705 (AK; ds. Themmen): Melle Martens, van Groningen, en Alagonda Woldendorp, van Gron., p.q. Claes Woldendorp, als vader.#
Gehuwd te Groningen 20 mei 1705 met:
Melle Martens
Hoofdindex A-Z