Gezinsblad
Claas Sickens, ovl. te Kropswolde 02 nov 1705, beroep(en): bakker
Ondertrouwd te Kropswolde 29 okt 1699, #Kropswolde 29-10-1699: Claes Sickens van Wolde en Lutgertijn Jelijs van Suitl.# met:
Lutgertijn Jelijs, alias: Lucretia Opgang 1e huwelijk 2e huwelijk
Lidmaten Kropswolde 14-6-1691: Claes Sickens

Lidmaten Kropswolde 9-12-1699: Lutgertien Jelijs met attest. van Suitl.

730-1701 Selwerd en Sappemeer 15-4-1707 Hebben Derck Sickes als voormont, Willem Jelis als sibbe voogt en Jan Roelefs als vreemde voogt (onder submissie dese gherigts) aen geswooren over de minderjarige kinderen van wijlen Claas Sickes bij Lutgertijn Jelis in egte verweckt. Dito worden de voorstanderen geauthoriseert om nopende der pupillen vaderlijke goederen met der pupillen moeder een afcoop of scheijdinge te maken, edogh alles met kennisse vant E. Gherigte.

Handelingen Kerkeraad Kropswolde 7-9-1703: in een gespreck, om 't afweesen van verscheid'ne, is gerept van d'quaestie tusschen Claes Backer en sijn suster Deeuwer voorgevallen, en d'E Hindrick Roelefs beneffens mij versocht om haer te vereenigen, en in't besonder Deeuwer daer toe te bewegen en houden om bij Claas vrouw Lutgertien sich te vervoegen, als dies' in d' questie met haar man in haer afweesen swaerlic beleedigt hadde. Als oock 's namiddaechs van ons ondernomen is doch vruchteloos, niet tegenstaend' door d'E Hindric Roelefs aen haer huis versocht is en van mij aen't huis van Claas is ingewacht.

Den 7. Dec. Is de E. Jan Jochums ouderlingh versocht Deeuwer aen te seggen, dat sich met Claes backers vrouw te versoenen en haer te suiveren van d'aenge.. lasteren in d'tegenwoordicheit van hem sich derwaerts vervoegende qua in culpa, of in gebreecke deeses sich van't avontmael t'onthouden, als van hem sonder vrucht is geschiet, en sij oock is afgebleven.

Handelingen Kerkenraad Kropswolde 10-6-1712: .. dan gesproocken van d'verwissinge dier 50 gl. van Claes Sickens salger d' Diaconie competeerend' onder d' Collector berustende.

1) Sicke Clasens Sickens, ged. te Kropswolde 29 dec 1700, #Kropswolde 29-12-1700: Claes backers Sicke.# (religie: ndg)
2) Swaantien Sickens, ged. te Kropswolde 23 jul 1702, #Kropswolde 23-4-1702: Claes Sickens Swaentien.# (religie: ndg)
Ondertrouwd te Groningen 27 apr 1726, #Groningen 20-4-1726, tr. 17-5-1726 (MK, ds Themmen): Jan Wijringh, van Vries, en Swaantien Sickens, van Aduwert, p.q. een handt van de bruidts moeder in dato den 20 April 1726.#
Gehuwd te Groningen 17 mei 1726 met:
Jan Wijringh, ovl. voor 12 sep 1731
Hoofdindex A-Z