Gezinsblad
Otte Harmens, ged. te Steenwijk 21 jul 1667, ovl. jan 1737, zoon van Harmen Otten en Aaltje Geerts
Gehuwd te Veendam 11 dec 1687, #Veendam 1687: Otte Harmens en Beerte Andries beijde van Suidtveen hebben haer houwlijcksproclamatien sonder eenige verhinderinge gehadt en sijn gecopuleert den 11 10br.# met:
Beerte Andries, ovl. tussen 11 okt 1715 en 1729
Er is een lidmatenlijst van de NH-gem. Veendam van febr. 1709 die straatgewijs is opgesteld. Op die lijst vinden we 270 en 271 Otte Harmens x Beerte Andries, 272 en 273 Rotger Alberts x Lammigje Lens. Kennelijk is Otte later hertrouwd met zijn buurvrouw.
1) Harm Ottes, ged. te Veendam 14 okt 1688
2) Andries Otten, geb. ± 1690
Gehuwd te Veendam 24 nov 1715, #Veendam 1715: Andries Otten j.m. en Jantjen Claassen wed. Roelf Jans hebben haar houwl. proclamata onverhindert gehadt en zijn gecopuleert den 24 Novembr. 1715.#
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Veendam 11 okt 1715 #RAG, RA Vll-6 Veendam 11-10-1715: Hc Andries Otten x Jantien Claassen wed. Roelf Jans. Aan bruidegomszijde Otte Harmens vader x Beerte Andries moeder, Jacob Otten oude oom. Aan bruidszijde Hindrik Claassen broer x Aaltje Jacobs zwagerse, Peter Jans zwager, Jan Jans Oortjen voorgaande mans broer x Jantje Simons.#
met:
(?) Jantjen Claassen, ged. te Veendam (Gn) 25 mrt 1687 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Claes Martens en Janneken Hendricx
3) Jan Otten, geb. ± 1693
Gehuwd te Veendam 07 feb 1723 met:
Deele Derks, ovl. tussen 1747 en 07 aug 1748 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Derck Gaties en Trijntjen Andries
4) Hindrik Otten, geb. ± 1696
Gehuwd te Veendam 26 jan 1727
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Veendam 11 jan 1727 #RAG, RA Vll-9 Veendam 11-1-1727: hc Hindrik Otten en Sije Roelfs. Aan bruidegomszijde Jan Otten x Deelte Derks broer en zwagerse, Aaltjen Otten x Luitje Derks zuster, Harmen Otten broer, Trijne Harmens wed. Wicher Jans moeije, Geert Harmens x Femmigjen Lamberts oom en aangehuwde moeije, Jan Wichers neve. Aan bruidszijde Fedde Sjourts x Sija Roelfs stiefgrootvader x grootmoeder, Kier Roelfs oudoom, Geert Harmens x Femmigjen Lamberts aangehuwde oom x moei, collector Louwe Lamberts x Trijntjen Tammes oom en voormond x aangehuwde moei, Simon Hendriks x Petertjen Lamberts aangehuwde oom x moei, Peter Jansen x Jantjen Lamberts aangehuwde oom x moei, Roelf Alberts oom en sibbevoogd, Reurt Hindriks gewezen aangehuwde oom.#
met:
Sija Roelfs, dochter van Roelof Lamberts en Aaltje Alberts
5) Hindrikje Ottes, ged. te Veendam 16 okt 1698
6) Aaltjen Otten, ged. te Veendam 08 mei 1701
Gehuwd te Veendam 04 feb 1725 met:
Luite Derks
7) Harmen Otten, ged. te Veendam 06 jul 1704
Gehuwd te Veendam 26 nov 1730 met:
Aafjen Peters
8) Geert Otten, ged. te Veendam 26 dec 1708

Gezinsblad
Otte Harmens
Gehuwd te Veendam 16 jan 1729 met:
Lammigje Lensen, ovl. 1729 1e huwelijk 2e huwelijk

Gezinsblad
Otte Harmens
Gehuwd te Veendam 21 feb 1730
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Veendam 21 feb 1730 #RAG, RA V-ll Veendam 21-2-1730: Hc Otte Harmens en Catharina Jochums wed. Evert Nagel. Aan bruidegomszijde Anndries Otten zoon, Jan Otten zoon, Hindrik Otten zoon x Sija Roelfs schoondochter, Luite Derks schoonzoon x Aaltjen Otten dochter. Doorgehaald: Harmen Otten en Geert Otten zoons. Aan bruidszijde Jochum Willems zoon x Aafjen Simons schoondochter.

Op 31-12-1736 werden de voorwaarden nader gepreciseerd o.a. in verband met de erfenis van broer Geert Harmens: dewijl op haar houwlikscontract an des Ehemans sijde niet opgeteikent ware, nogtans an de Ehemanssijde wegens de erfenisse van sijn broer Geert Harmens nog overgebleven ware en in dit haar houwlijk ingebragt ware tweehondert Car. Guld. en andersniet en dat an Ehevrouwssijde boven de vijftig Car.Guld welke op het houwlikscontrat geteikent ware nog door haar ingebragt ware tot stuir van dit haar enz..# met:
Catrina Jochems, alias: Anna Catharina Jochems 1e huwelijk 2e huwelijk 3e huwelijk 4e huwelijk, dochter van Jochum Jeijpes en Froucke Tjeerts

Hoofdindex A-Z