Gezinsblad
Barelt Hilbrants
Ondertrouwd te Zuidlaren
Gehuwd te Meeden 16 mrt 1677 met:
Anje Alberts
1) Gepke Barelts, ged. te Meeden 30 dec 1677
2) N.N. Barelts, ged. te Anloo 12 feb 1682
3) Albert Barels, ged. te Anloo 25 feb 1683
Gehuwd 05 apr 1716, #Veendam 5-4-1716: Albert Barels van Anderveen en Trijntien Jans w. à Lubb. Beerents uijt Wilderv.#
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Wildervank 05 apr 1716 #RAG, RA Vmm-4 kopiedeel 538 Wildervank 5-4-1716: hc Albert Barels en Trijntien Jans wed. Lubbert Beerents. Interessant is het volgende: "gelijck mede de bruijdegom des bruijdts voorkinderen (volgens consent van t'Ed. Gerigte in dato den 31 martii 1716 bij mij pastor gesien en geleesen) als sijn eijgen anneemt om neffens de kinderen soo uijt deesen houlijcke geboren mochten worden tot sijne goederen gelicke nae te wesen". Verderop blijkt dat er één zoon en één dochter zijn. Aan bruidegomszijde Jantien Barels, Geertien Barels en Hindrickje Barels als zusters. Aan bruidszijde Ebbe Douwes zwager x Jantien Jans zuster, Aeltien Derks wed. Geert Jans als broers weduwe, Jan Derks nom. ux. als nichten man.#
met:
Trijntien Jans, ged. te Veendam 06 jan 1684 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Jan Jans de Naeijer (de Oude) en (?) Jantien Coops
#RAG, Toegang 731-Archief Plaatselijke Gerechten Oldambt, inv. 2622: Boedelinventaris van Trijntje Jans en haar man Albert Barels te Wildervank, in het jaar 1745.#
4) Hindrik Barelts, ged. te Anloo 28 dec 1684
5) Gebbichje Barelts, ged. te Anloo 20 feb 1687
6) Jantien Barels, ged. te Anloo 28 okt 1688
7) Geertien Barels, ged. te Anloo 27 sep 1691, #Hoewel de naam van het kind niet wordt genoemd, moet het om Geertje gaan. Zij was namelijk jonger dan Jantje en ouder dan Hendrikje.#
8) Hindrickje Barels, ged. te Anloo 29 jul 1694

Gezinsblad
Barelt Hilbrants met:
Geesjen Berents 1e huwelijk 2e huwelijk
Hoofdindex A-Z