Gezinsblad
Albert Barels, ged. te Anloo 25 feb 1683, zoon van Barelt Hilbrants en Anje Alberts
Gehuwd 05 apr 1716, #Veendam 5-4-1716: Albert Barels van Anderveen en Trijntien Jans w. à Lubb. Beerents uijt Wilderv.#
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Wildervank 05 apr 1716 #RAG, RA Vmm-4 kopiedeel 538 Wildervank 5-4-1716: hc Albert Barels en Trijntien Jans wed. Lubbert Beerents. Interessant is het volgende: "gelijck mede de bruijdegom des bruijdts voorkinderen (volgens consent van t'Ed. Gerigte in dato den 31 martii 1716 bij mij pastor gesien en geleesen) als sijn eijgen anneemt om neffens de kinderen soo uijt deesen houlijcke geboren mochten worden tot sijne goederen gelicke nae te wesen". Verderop blijkt dat er één zoon en één dochter zijn. Aan bruidegomszijde Jantien Barels, Geertien Barels en Hindrickje Barels als zusters. Aan bruidszijde Ebbe Douwes zwager x Jantien Jans zuster, Aeltien Derks wed. Geert Jans als broers weduwe, Jan Derks nom. ux. als nichten man.#
met:
Trijntien Jans, ged. te Veendam 06 jan 1684 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Jan Jans de Naeijer (de Oude) en (?) Jantien Coops
#RAG, Toegang 731-Archief Plaatselijke Gerechten Oldambt, inv. 2622: Boedelinventaris van Trijntje Jans en haar man Albert Barels te Wildervank, in het jaar 1745.#
1) Barelt Alberts
Gehuwd te Wildervank feb 1741 met:
Aaltjen Jurjens, ovl. voor 11 mei 1742
#RAG, RA Plaatselijke Gerechten Oldambt-toegang 731, inv. 2361: Inventaris van de door Aaltjen Jurriens te Wildervank nagelaten goederen d.d. 11-5-1742. Hierop als eerste "een behuisinge en tuine staande en geleegen in de Wildervanck waarvan jaarlijks 5 gulden grondpagt an Wolter Jans moet worden betaalt."#
Hoofdindex A-Z