Gezinsblad
Robert Jansen La Feber, ovl. na 14 feb 1712, beroep(en): slachter, woonplaats(en): Sappemeer (Gn), Martenshoek (Gn)
Ondertrouwd te Appingedam 17 mei 1674, #Appingedam 1674: Roebert Janssen van Vrankrijck en Elske Teijs van Appingadam haer 1 proc. den 17 maij haer 2 proc. den 24 dito haer 3 proc. den 31 dito.# met:
Elske Tijs Kock, alias: Elske Ties, geb. te Appingedam 08 aug 1656, ged. te Appingedam 13 aug 1656, #Appingedam augustus 1656: Den 13 Tijs Hansen ende Maria, eelieden, hare dochter Elske geboren den 8 Augu. De bestemoeder getuige.# (religie: ndg), ovl. na 18 okt 1734, dochter van (?) Ties Hansz Kock en Maria Tonies
Gebeurtenis: gebeurtenis Hoogezand 11 sep 1685 Sappemeer#Lidmaat te Hoogezand 11-9-1685: Elske Thyessen van Sappemeer.#
Gebeurtenis: gebeurtenis Martenshoek 18 okt 1734 als slaghtersche

Uit dit huwelijk zijn voorzover bekend acht kinderen geboren. Van zes daarvan hebben we de dopen terug gevonden in gereformeerde doopboeken. Van de drie jongste kinderen weten we niets meer dan hun doop. Van de oudste vijf kinderen zijn er twee, de zoons, later rooms-katholiek. De drie dochters zijn allen belijdend lid van de gereformeerde kerk, evenals hun moeder. Vermoedelijk was de vader Robert Jansen LeFevre dus een rooms-katholieke Fransman, en zijn de zoons in zijn geloof opgevoed. Zo'n tweedeling van een gezin was bij gemengde huwelijken niet ongebruikelijk.#RAG, RA-IV-mm-2, 1-11-1690: getuigenverhoor inzake mr. Derck van Halder en mr. Hendrick Backbant. Als getuige wordt o.a. gehoord Roebert Lafebe, "ande 40 iaar". In de tekst wordt hij vermeld als "Mester Roebert Lafebe".

RAG, RA IV-b-10, 11-2-1702. Tuschen Peter Clasen ende Robert Jans, contenderende dat Gde. hem sal moeten guaranderen en bevrien van sodane actie en ansprake als Albert Ulfers wegens een springram op hem is doende, etc. Ide, Tuschen Albert Ulfers ende Pieter Clasen, contenderende dat Gde. sal moeten gedogen, dat hij onder betalinge van't voergeld wederom tot sig neme sodane ramschaap als hij van Roebert Lefeber heft gebr..t, angesien 't selve den Impt. eigendommelijk is toebehorende. Is Gde. op des selvs versoek copia mandati geaccordeerd.

RA-IV-s-4, fol. 97, 23-5-1707 (geregistreerd 24-3-1764): Roebert Jans en Elske Teijs hebben op 16 mei 1707 f 450 geleend van de brouwer Jurrien Draper en Elisabeth Guidon, van welke penningen f 400 zijn aangewend tot betaling van een door de comparanten aangekochte behuisinge staande bij Martenshoek. Deze akte werd blijkens de in RA-IV-s als afschrift overgeleverde akte, door de debiteuren ondertekend als volgt: Robert Jans Lifiber en Elske Thies.

Tussen 1690 en 1695 staat de heemstede nummer 136, later 136-D, groot 18 roe, te Martenshoek, op naam van Robert Lefebert.

RA-IV-w-1, fol. 228v., 14-2-1712, gereg. 13-3-1713: een perceel op Martenshoek "alwaar Meester Robert ten noorden."

1) Jan Roberts La Feber, geb. ± 1678, ovl. voor 16 dec 1713, beroep(en): slagter, woonplaats(en): Sappemeer (Gn)
Gehuwd te Hoogezand 10 mei 1696 met:
(?) Aefjen Bus 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Geert Boss en Stijntien Spols
#RAG, RA IV-mm-3, 26-5-1699 vindt er een getuigenverhoor plaats inzake de hond van Schulte R. Julsing "in de voorleden somer". Als getuige wordt o.m. gehoord Jan Roberts, 20 jaren, in Sappemeer.

RAG, RA IV-b-12, 22-10-1708: Den slagterseedt gedaan: Sappemeer: Jan Roeberts.

RAG, RA IV-b-14, 16-12-1713: Tusschen Jan Harms Kalcks wed. Impt. ende Jan Roebers wed. deselve absent wordt Impts. mandaat van opsegginge van behuijsinge tegens maij aenstaende in contumaciam in der macht verklaart.

RAG, RA-IV-f-4, 30-1-1723: Op dezelfde dag waarop de voogden over de minderjarige kinderen van Geert Jans en wijlen Willemtje Jannes toestemming wordt gegeven tot afkoop van de moederlijke goederen wordt aan Gerard Spolts in het 25ste, Robert Jans in het 21ste en Elsien Jans in het 19e jaar haars ouderdoms, hoe dat haar vader eenige jaare overleden zijnde sij tot dusverre onder de tutele en opvoedinge van haar moeder Jan Roeberts wed. hebben gestaan, venia aetatis verleend.#

2) Catrina Le Fevre (religie: ndg), ovl. te Zuidbroek verdronken, begr. te Hoogezand 06 feb 1742, als Katrijne Rooberts
Ondertrouwd te Groningen 19 feb 1701, #Groningen 19-2-1701, tr. 10-3-1701 (NK; ds. Abbringa): Derck Holthuijs en Catrina La Fevre, van Martenshoeck, p.q. Jacobus Martens, als goede bekende.#
Gehuwd te Groningen 10 mrt 1701 met:
Derck Jansen Holthuijs
3) Maria Roberts, ged. te Sappemeer 12 jun 1681 (religie: ndg)
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Hoogezand 12 mrt 1702 #Lidmaat Hoogerzand 12-3-1702: Maria Robberts jonge dochter.#
Gebeurtenis: gebeurtenis Groningen mrt 1703 Hoogezand#Lidmaat te Groningen op attestatie maart 1703: Maria Robberts van't Hooge-Zandt.#

Ondertrouwd te Groningen 12 apr 1704, #Groningen 12-4-1704, tr. 6-5-1704 (MK; ds. Themmen): Jan Davits, van Groningen, en Maria Roebers, van Martenshoeck, p.q. Roebert Jans, als vader.#
Gehuwd te Groningen 06 mei 1704 met:
Jan Davids, ged. te Groningen 20 sep 1681, #Groningen (MK) 20-9-1681: Jan, Joseph Davids, Sophia Dircks, in Botteringestr.# (religie: ndg), ovl. ± 1714, beroep(en): glazenmaker, woonplaats(en): Groningen (Gn) in de Oude Ebbingestraat, zoon van Joseph Davidts en Sophia Dercks
4) Susanna Robers, ged. te Hoogezand okt 1683 (religie: ndg)
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Groningen sep 1707 #Belijdenis Groningen sept. 1707: Susanne Robers j.d. bij Bott. poorten brugge.#

Ondertrouwd te Groningen 08 okt 1712, #Groningen 8-10-1712, tr. 10-11-1712 (NK; ds. Steghnerus): Lammert Lucas, van Groningen, en Susanna Roebers, van Martenshoek, p.q. Jan Davidts, als swager.#
Gehuwd te Groningen 10 nov 1712 met:
Lambert Lucas, ovl. na 03 nov 1724, woonplaats(en): Martenshoek (Gn)
#RA IV-i-3, fol. 52, 3-11-1724: "Lammert Lucas onder Wolde bij Martenshoeck" heeft f 3-4 wegens "gelevert vleis als anders" te vorderen.#
5) Ties Robers Kok, ged. te Hoogezand 05 jun 1685, ovl. tussen 25 jun 1749 en 21 mei 1750
Gehuwd te Hoogezand 26 feb 1708 met:
Saartje Jans, ovl. na 03 mei 1774, #Zoeken: waar komt deze datum vandaan?#, dochter van Jan N.N. en Dina N.N.
De volgorde van hun kinderen is onbekend.#RA IV-b-21, 15-1-1735: Thies Robers Impet. c. Albert Jans Bul, Ged. inzake opzegging van huis en tuin.

RA IV-o-2: 1-3-1736 Het verkofte droge speck van Thies Robers f 148-12-9

Ibidem 1-1-1737 Het verkofte droge speck van Thies Robers f 180-4-2 en f 207-3-0.

Ibidem Sint Jan 1738 Het verkofte droge speck van Thies Robers f 128-14-0

Ibidem St. Jan 1739 Het verkofte droog speck van Thies Robers f 58-3-0

Op 7-6-1741 bekennen Thies Robers en Saartje Jans opregt en deugdelijk schuldig te weesen de summa van 300 car. gld. heerkomende wegens geleverde winkelwaren.

RA IV-b-22, 3-3-1742 Riemt Tiddens Impt. c. Thies Robers Gede. tot betaling van 100 car.gld. wegens geleverde kojen.

Op 25-6-1749 lenen Thies Robers en Saartje Jans, echtel. woonagtig in Sappemeer 300 gld, terwijl op 13-11-1752 Saartien Jans, wed. van Tijes Cock 400 gld. leent.

RA IV-s-5, 8-6-1772: Zaartje Jans wed. van Thies Robers Kock verkoopt aan Willem Kock en Anna Harms "een stuk weijde land en bosch er agter op Martenshoek onder Cropswolde gelegen het Clooster Land genaamt, ..., invoegen bij verkopersche beseten en reets in den jaare 1761 door koperen is aangekogt en aanvaardt", voor f 400,-.#

6) Willem Roberts, ged. te Hoogezand 05 okt 1687
7) Willem Roberts, ged. te Hoogezand 11 nov 1688
8) Lijsebeth Roberts, ged. te Hoogezand 27 dec 1691
Hoofdindex A-Z