Gezinsblad
Robertus Kok, geb. ± 1713, begr. te Alkmaar 21 sep 1779, in de Grote Kerk, choor no. 6, oud 66 jaar, woonplaats(en): Alkmaar (NH) op Lutteke Oudorp, zoon van Ties Robers Kok en Saartje Jans
Gehuwd te Alkmaar 08 mei 1740, op het Stadhuis aldaar, als j.m. van Groningen
Gehuwd (kerk) te Alkmaar 08 mei 1740 (religie: rooms-katholiek) met:
Sijbrigh van't Hoff, alias: Sebastia of Sijbranda, ged. te Alkmaar 15 dec 1718 (religie: rooms-katholiek), dochter van Aris van't Hoff en Maria Hanse

Gezinsblad
Robertus Kok
Gehuwd te Alkmaar 25 okt 1761 met:
Johanna Alida Nooij, alias: Johanna Alydes de Noy, begr. te Alkmaar 31 dec 1765, in de Grote Kerk op't Choor no. 6, klaarblijkelijk in de kraam overleden
#Mw. P.J.C. Elema deed voor ons onderzoek in Alkmaar. Zij deelde ons het volgende mee:

In de Transportregisters van Alkmaar is Robertus Kok diverse malen vermeld i.v.m. aan- en verkoop van onroerend goed. Ik heb die akten niet opgevraagd, en heb ook niet gezien of zijn zoons erin vermeld worden.

In de Notariële Archieven van Alkmaar het volgende:

GAA, Not. Arch., inv. no. 457, not. Heymenbergh, akte 19, 14-5-1741. Testament van Robertus Koch en Zijbrecht van't Hoof. Op langstlevende. De ouders van de man worden in de legitieme portie gesteld en leven dan klaarblijkelijk nog.

GAA, Not. Arch, inv. no. 555, akte 64, 23-9-1761: Register van akten van not. Jacob van Bodeghem (het eigenlijke protocol van deze notaris is niet overgeleverd) Huwelijkscontract van Robertus Kok en Joha. Alijdis Nooy.

GAA, Not. Arch., Inv. no. 663, not. H. van Daverveldt, akte no. 44, 29-9-1777. Testament van Robertus Kok, koopman te Alkmaar, ziek te bedde liggende (6 blz.) Zijn oudste zoon Andreas Kok, in huwelijk verwekt bij Sybrich van't Hof, krijgt het recht om tegen inbreng van f4500 het huis aan de noordzijde van Lutteke Oudorp en het pakhuis op Toornburg te mogen innemen. De tweede zoon, Matthijs Kok, krijgt (onder verwijzing naar de huwelijkse voorwaarden van zijn ouders) een prelegaat van f 2000 wegens moederlijk goed. De behuwd zuster Elisabeth Nooy krijgt f600 gelegateerd, enige vrouwsklederen en een gouden halsketting met diamanten boot. Zij wordt tevens toeziend voogd over Matthijs.

GAA, Not. Arch., Inv. no. 664, not. H. van Daverveldt, akte no. 39, 10-9-1779. Een nieuw testament van Robertus Kok, nog (of weer) ziek te bedde liggende (hij wordt tien dagen later ook inderdaad begraven). De situatie is klaarblijkelijk gewijzigd, en Aris is uit de gratie geraakt. Hij krijgt slechts de blote legitieme portie, of anders zal de helft van de nalatenschap op zijn kinderen vererven en trekt hij slechts de vruchten. Ditmaal krijgt Matthijs, in plaats van zijn broer Aris, de keus om tegen f 4500 het huis en pakhuis over te nemen. Het prelegaat van f 2000 moederlijk goed blijft gehandhaafd. De legaten voor schoonzuster/tante Elisabeth Nooy eveneens.

Mw. Elema vond wel enkele vermeldingen Nooy, maar niets over de herkomst van deze zusters. Elisabeth Nooy werd begraven te Alkmaar (Gr. K., op't choor no. 6) op 9-6-1795.)

GAA, Not. Arch., Inv. no. 637, not. A. v.d. Burgh, akte no. 62, 19-12-1780. Testament Aris Kok, binnen Alkmaar. Er is sprake van zijn tegenwoordige huisvrouw. Hij laat echter alles na aan zijn eventuele kind of kinderen, bij ontstentenis daarvan wordt zijn broeder Matthijs Kok enige erfgenaam.#

Hoofdindex A-Z