Gezinsblad
Ties Robers Kok, ged. te Hoogezand 05 jun 1685, ovl. tussen 25 jun 1749 en 21 mei 1750, zoon van Robert Jansen La Feber en Elske Tijs Kock
Gehuwd te Hoogezand 26 feb 1708 met:
Saartje Jans, ovl. na 03 mei 1774, #Zoeken: waar komt deze datum vandaan?#, dochter van Jan N.N. en Dina N.N.
De volgorde van hun kinderen is onbekend.#RA IV-b-21, 15-1-1735: Thies Robers Impet. c. Albert Jans Bul, Ged. inzake opzegging van huis en tuin.

RA IV-o-2: 1-3-1736 Het verkofte droge speck van Thies Robers f 148-12-9

Ibidem 1-1-1737 Het verkofte droge speck van Thies Robers f 180-4-2 en f 207-3-0.

Ibidem Sint Jan 1738 Het verkofte droge speck van Thies Robers f 128-14-0

Ibidem St. Jan 1739 Het verkofte droog speck van Thies Robers f 58-3-0

Op 7-6-1741 bekennen Thies Robers en Saartje Jans opregt en deugdelijk schuldig te weesen de summa van 300 car. gld. heerkomende wegens geleverde winkelwaren.

RA IV-b-22, 3-3-1742 Riemt Tiddens Impt. c. Thies Robers Gede. tot betaling van 100 car.gld. wegens geleverde kojen.

Op 25-6-1749 lenen Thies Robers en Saartje Jans, echtel. woonagtig in Sappemeer 300 gld, terwijl op 13-11-1752 Saartien Jans, wed. van Tijes Cock 400 gld. leent.

RA IV-s-5, 8-6-1772: Zaartje Jans wed. van Thies Robers Kock verkoopt aan Willem Kock en Anna Harms "een stuk weijde land en bosch er agter op Martenshoek onder Cropswolde gelegen het Clooster Land genaamt, ..., invoegen bij verkopersche beseten en reets in den jaare 1761 door koperen is aangekogt en aanvaardt", voor f 400,-.#

1) Elsien Kok, ovl. 02 jan 1773, #Op 11-12-1772 was Elsien nog in leven; 5-2-1773 was zij zeker dood. Volgens de naamlijst der overledenen van Kleinemeer moest er op 2 januari een mis gelezen worden voor Elsje Coks overleden in 1767 Schildwolde. 1767 is vermoedelijk een oude leesfout: men heeft denkelijk lxxiii aangezien voor lxvii.#, woonplaats(en): Schildwolde (Gn)
Ondertrouwd te Schildwolde 13 nov 1740 met:
Harm Everts, ovl. voor 25 nov 1754, #RA XIV-c-1, 25-11-1754: Harm Everts wedw.#
#RA XIV-d: d.d. 18 aug. 1756 wordt de staat en inventaris opgemaakt van sodane goederen als wijlen Harm Everts heeft nagelaten en door den selver wedw. Elsjen Kok word overgegeven om te dienen in cas van afkoop nopens derselver twee onmondige kinderen bij gemelte in egte geprocreëert. Dez 8 blz. tellende inventaris doet ons weten dat o.a. in eigendom aanwezig is: een heemstede tot Siddeburen gelegen, een heemstede in Schildwolde en een huis wordende door de inventarisante selvs bewoont en gebruikt; voorts zijn 12 zilveren lepels aanwezig, de winkel in laken (met een uitputtende opsomming van alle aanwezige stoffen) en de smeer winkel. De waarde van de activa wordt getaxeerd op f 4300, terwijl de passiva f 2507 bedragen.

De coopman Albert Stork en Elsien Kocks, egtel. tot Schildwolde, lenen f1000. Zelfschuldige borgen zijn Everhardus Harms en Saartien Harms, 24-8-1769.#

2) Robertus Kok, geb. ± 1713, begr. te Alkmaar 21 sep 1779, in de Grote Kerk, choor no. 6, oud 66 jaar, woonplaats(en): Alkmaar (NH) op Lutteke Oudorp
Gehuwd te Alkmaar 08 mei 1740, op het Stadhuis aldaar, als j.m. van Groningen
Gehuwd (kerk) te Alkmaar 08 mei 1740 (religie: rooms-katholiek) met:
Sijbrigh van't Hoff, alias: Sebastia of Sijbranda, ged. te Alkmaar 15 dec 1718 (religie: rooms-katholiek), dochter van Aris van't Hoff en Maria Hanse
3) Dina Kok, geb. tussen 1719 en 1728, ovl. na 30 mei 1777
Gehuwd te Hoogezand 16 feb 1744 met:
Ubel Fockes (van der Werff), geb. tussen 1709 en 1717, beroep(en): scheepstimmerman, zoon van Focko Ubels en Sytske Harms
#RA IV-rr-4, 8-11-1754: Dina Kocks wil weer in het huwelijk treden met Wessel Geerts, "hebbende zij Remste. voorkinderen uit haar huiwelijk bij Ubel Fockes dus een afkoop gemaakt moeste werden".#
4) Willem Kok, ovl. na 08 jun 1772, woonplaats(en): Zuidlaren (Dr), Martenshoek (Gn)
Gehuwd te Hoogezand 06 aug 1741, #Hoogezand 6-8-1741: Willem Thies van 't Hogezandt wonende tot Zuidlaren en Trijntje Caspers van (doorgehaald: Blijham) Winschoten met attestatie van Zuijdlaren en Winschoten.

Winschoten 9-7-1741: Willem Theijes J.M. van Zuidlaren en Trijntje Caspers J.D. van Winscoten. Met attestatie vertrokken.# met:
Trijntje Caspers
#RA IV-o-2: Sappemeer 6-4-1743: Het verkofte droge speck van Willem Cock heeft angebragt de som f 119-15-1.#

5) Harmannus Kok, geb. voor 1733, begr. te Sappemeer 15 mei 1794
Gehuwd te Sappemeer 15 apr 1751 met:
Elske Alberts, ovl. tussen 14 mei 1761 en 13 okt 1765
#"Harmannus Kok en Elske Albers verkopen aan de E. Albert Stork en Elsje Koks Ehel. een behuizinge met dezelvs. heemstee staande en gelegen in Sappemeer No. 43 voor f 1050 d.d. 14-5-1761. In dorso staat: bekenne van binnenstaande verzegeling volkomen van Everhardus Harms en Harm Jurriens ten volle te zijn voldaan en van nooijt meer hebbe te pretenderen, waar voor quitere op dato den 5 mei 1773. (Onderstont) Harmannus Kok.

RAG, RA Selwerd en Sappemeer, toegang 730, inv. 1494. Groningen 11-10-1765. Heeft Wessel Geerts woonagtig te Martenshoek onder Cropswolde angesworen als voormont over de minderjarige kinderen van Harmannus Cok bij wijlen Elsje Alberts in egte verwekt. Heeft Harmannus Cok woonagtig in Sappemeer angesworen als sibbevoogt over deselve pupillen. Heeft Jan Mulder woonagtig op Martenshoek onder Cropswolde aangesworen als vreemde voogt uti supra. Ter instantie van de angestelde voorstanderen over de minderjarige kinderen van Harmannus Cok bij wijlen Elsje Alberts in egte verwekt worden deselve geauthoriseert om met de vader scheiding en afkoop te maken wegens der pupillen moederlijke goederen.

Harmannus Kok als vader, Wessel Geerts als voormond .. over de twee onmondige kinderen van de Eerste comparant bij wijlen Elske Alberts in egte verwekt, gaan boedelscheiding aan d.d. 14-10-1768.

Harmannus Kok en Elsje Alberts, woonagtig in Sappemeer zijn f 150 schuldig wegens gekochte en geleverde ossen, etc. d.d. 5-7-1753.

Harmannus Cock en Stijntje Harms kopen een Camer met desselvs Heemste staande en gelegen bij de Heerenlaan in Sapp: zijnde Pastorie grond voor f 280. Zelfschuldige borg zijn Wessel Geerts en Dina Cock d.d. 1-6-1767."

"R.A. IV-rr-6: d.d. 19 april 1755 is de Schulte H vd Warff van't Ed: Gerigte geauthoriseert om bij uitmijninge te verkopen een partij droog spek van Harmannus Cock de penn. daarvan profluerende onder parate executie te innen."#

6) Susanna Kok, ovl. te Wehe voor 17 dec 1782
Gehuwd te Warfhuizen 07 nov 1751 met:
Geert Meijer, ovl. te Wehe voor 1774, beroep(en): winkelier, woonplaats(en): Wehe (Gn)
#RA LXV-b-10, 13v., 19-4-1774: Susanna Koks, wede. wijlen Geert Meijer, woonagtig tot Wehe is f 5474-12-3 schuldig aan diverse personen, alles wegens geleverde winkelwaren.#
7) Gerardus Kok, geb. voor 1737, ovl. te Termunten 19 nov 1788, #Appingedam (rk) 17-11-1788: Omnibus extremis sacramentis munitus est in Termunten Gerardus Kok. Obiit 19 eusdem mensis.

Termunten 19-11-1788: Gerhardus Kok, koopman in Oud Termunten.#
Ondertrouwd te Appingedam 28 sep 1755, #Appingedam 1755: Gerardus Kok van Termunten en Grietje Jans in Appingadam hebben haar eerste proclamatie den 28 september 1755, de 2e den 5 october en de 3de den 12 dito.#
Gehuwd te Termunten 26 okt 1755
Gehuwd (kerk) te Appingedam 25 okt 1755 (religie: rooms-katholiek) met:
Margarita Jans, ovl. na 29 nov 1797
#Appingedam-RK 5-10-1804: Susc. sacramentum viatico et extrema unctionis Geradus Kok in Delfzijl. ?#

Hoofdindex A-Z