Gezinsblad
Lucas Jurriens Swart, geb. te Kalkwijk ± 1751, ovl. te Martenshoek 24 jul 1829, beroep(en): tapper, verlaatsmeester, woonplaats(en): Martenshoek (Hoogezand), zoon van (?) Jurjen Swart en Catharina Werniker
Gehuwd (kerk) te Kleinemeer 07 mei 1785 (religie: rooms-katholiek), #Kleinemeer (rk) 7-5-1785: Lucas Jurriens et Susanna Jans, Hoek, testes Willem Harms et Getruid Jans.# met:
Susanna Jans Camphuis, alias: Sjouke Kamphuis

Gezinsblad
Lucas Jurriens Swart
Gehuwd (kerk) te Kleinemeer 09 nov 1808 (religie: rooms-katholiek), #Kleinemeer (rk) 1808: 9 9bris Lucas Jurriens Swart ex Martenshoeck et Aaltje Jacobs Bontdrager ex Schildwolda, testibus Euphemia Hamers et Bernardo Herms.#
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt 19 okt 1808 #RAG, RA XXVIII-G, fol. 39v, Slochteren 19-10-1808 Hc. Vermogenscategorie f 10.000-25.000. Men huwt buiten gemeenschap van goederen. Wederzijdse lijftocht beperkt zich tot de mobilia. Het recht van representatie in alle gevallen wordt gegeven aan de kinderen van Roelf Berents Ruding bij deszelfs ehevrouw Anna Bernardus Bodeus in echte verwekt of nog te verwekken. Aan bruidegomszijde Egbert Jans Kamphuis namens Johannes Snakeveld x Trijntje Jurjens Swart (volle zuster) en Janna Jurjes Swart (volle zuster). Aan bruidszijde Jakob Everardus Kok zoon, en Harmannus Everardus Kok zoon.#
met:
Aaltje Jacobs Bontdrager, geb. te Lula ± 1750, ovl. te Martenshoek gem. Hoogezand 20 apr 1825 1e huwelijk 2e huwelijk 3e huwelijk, dochter van Jacob Berends Bontdrager en Catharina Freerks Zijlman
#Successiekantoor Groningen: Martenshoek 24-10-1825, Memorie van Aangifte der Nalatenschap van Aaltje Jacobs Bonddrager. Aangevers zijn Elisabeth Kok, gehuwd met Mattheus Meijer, koopman te Delfzijl; Aaltje Jans Masker, weduwe van wijlen Jacob Everardus Kok, in leven koopman te Schildwolde, thans gehuwd aan Hendericus Savenije, koopman te Veendam, namens haar vier minderjarige kinderen Alegonda, Gezina, Everardus en Jacob Kok; Harmannus Kok, winkelier te Martenshoek. Nalatenschap: 1o. Eene behuizinge geteekend Lett. A. no. 10, staande te Martenshoek voormeld, door de erflatersche in gemeenschap met haar eheman Lucas Jurriens Swart meergemeld, bezeten geweest, Stadsgrond. (In margine: No. 1&2 op de Tafel Deel 2 fol. 148 no. 164). 2o. Een behuizinge geteekend Lett. A. no. 18 staande te Martenshoek meergemeld, Stadsgrond. 3o. Een huis en heem staande en gelegen te Schildwolde gem. Slochteren, eigen grond. (In margine: voor no. 3 tot 7 renvooy naar Appingedam.) 4o. Een huis en heem staande en gelegen tot Schildwolde voormeld, eigen grond. 5o. Een stuk bouwland groot ongeveer twee bunder, gelegen te Schildwolde opgemeld. 6o. Een stuk hooiland groot ongeveer twee en een ... bunder, gelegen te Schildwolde meergemeld. 7o. Een eigendom van een heemstede gelegen te Schildwolde .... bij de weduwe Reinder Harmannus .... voor eene jaarlijksche op Martini verschijnende huur van drie guldens in gebruik.#
Hoofdindex A-Z