Gezinsblad
Luicko Geerts, ovl. voor 19 jun 1684, zoon van Geert Lubberts en Lamme
Gehuwd te Winschoten 1654
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Winschoten 18 mrt 1654 #Winschoten 18-3-1674: hc Luike Geerdes en Nantije Jan Jurriens. Aan bruidegomszijde Tijarck Heres en Geeseke zwager en zuster, Henrick Henricx oom, Aeldrick Berents neef. Aan bruidszijde Jan Jurriens en Jide ouders, Hero Sijntkens, Aaldrick Hermens en hun echtgenotes Harmke en Fossa.#
met:
Nantje Jans, geb. tussen 1629 en 1638, ovl. na 30 mrt 1703, dochter van Jan Jurjens en Yde Alberts
#BWO II, 121 (Westerlee): 1687-1695 Nantie Jans, dr.v. Jan Jurriens en IJde te Winschoten, wed.v. Luijcken Geerts, geh. h.c. Winschoten 18-3-1654, en haar zoon Geert Luijckens, ged. Winschoten 7-3-1656. Luijcken Geerts was een zn.v. Geert Lubberts en Lamme in Winschoten. In 1695 gaat deze plaats, groot 33,5 deimt provincieland, over op Nanties schoonzoon en de dochter Ida.#
1) Ida Luijckens, ged. te Oude Pekela 19 mei 1672
Gehuwd te Westerlee 22 feb 1695
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Oude Pekela 18 jan 1695 #RA VI-D-1, Oude Pekela 18-1-1695: Hc Hiddo Hendricks en de deughdsame Ida Lukens. Aan bruidegomszijde "de deughdsame Albertjen Engels, tegenswoordig huisvrouwe van Occo Boelens moeder, Klaes Hendricks en Swaentje Struidingha suin huisvrouw broeder en zwagersche, de deughdsam Gepke Hendriks zuster, Koene Aijlckes neef. Aan bruidszijde Nantje Jansen wed. van Geert Lukens (sic) moeder, Jan Lukens en de deughdsame Engeltje Beslingh broeder en zwagersche, Jurrien Jans Albert Jans en Harmen Jans ooms, Mello Jurriens en Jan Harmens neven. Getuigen Jan Harmens en Ailcke Berents.#
met:
Hidde Hindriks, geb. ± 1665, zoon van Hindrick Rentckes en Albertien Engels
#BWO II, 121 (Westerlee): 1695-1753 Hidde Hindriks uit Blijham, zn.v. Hindrik Renties en Albertien Engels, geh. Westerlee 22-2-1695 (h.c. Oude Pekela 18-1-1695) met Ida Luikens, deg. Oude Pekela 19-5-1672. Zij kopen 16-5-1696 van Sypke Haijens en Jacob Willems 9,5 deimt provincieland achter de Garst, afkomstig van de "5e en 11e plaats", zie bij nr. 116, tegelijk met 5 deimt eigen land onder Eexta, voor 2000 gld. Zij kopen 1-5-1702 te Eexta van Sicco Simens' weduwe Grietie Pieters ca. 8 deimt land in Eexterhamrik, tussen de Hooilaan en het Westerleesterdiep, voor 1095 gld. Dit land wordt meierwijs bewoond door de apotheker Hendrik Sterenborg. In 1709 verwerft Hidde een plaats in Zuiderveen bij Winschoten. Hij koopt 12-2-1717 van Jacob Willems, nr. 116, voor 100 gld. de door Jannes Tjackes in 1666 verworwen rechten in de venen achter de 5e en 6e plaats, nrs. 120 en 121. In 1721 worden zij aangeslagen voor 56 deimt land, waarvan 13,5 deimt van de Smacht. Hiervan is in totaal 41 deimt provincieland. In 1720 kopen zij ook de 16e plaats, nr. 114.#
Hoofdindex A-Z