Gezinsblad
Eltje Harmens met:
N.N.
1) Trijntje Eltjes, ovl. voor 20 aug 1655
Gehuwd voor 1639 met:
Pieter Leenderts, ovl. tussen 20 aug 1655 en 23 nov 1666
2) Grietje Eltjes, ovl. na 23 nov 1666
Gehuwd 1618
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Winschoten 12 feb 1618 #RAG, RA V-dd-2 731/737 (kd 180) Winschoten 12-2-1618: hc Hinrich Martens pottebacker en Greten Eltijens. Bruidegom heeft kinderen bij zijn vorige echtgenote Martien. Aan bruidegomszijde Menso Hinrix van Schiltwolde en Johan Jansen. Aan bruidszijde Eltije Harmens vader, Edzo Luttijens, Focko Ewes. Getuigen Claas Claassen Cremer en Johan Harmens.#
met:
Hindrik Martens, ovl. voor 15 mrt 1638, beroep(en): pottebakker
#Winschoten 30-11-1659: Grete Eltijes, weduwe van zal. Hindrick Martens ter ener, en Haicko Tammens nom. ux. Anna Hindricks, Bartelt Andries en Anna ehluiden, Otto Hindricks Kubbinga caverende voor zijn zuster Morcke Hindricks, scheiden en delen. De onroerende goederen worden verdeeld. Grete krijgt het huis op pastoriegrond etc. Bovendien nog drie tuinen, en een derde deel van de rest. Na het overlijden van Grete zullen de erfgenamen van Hindrick Martens nog eens f600-0-0 ontvangen. Borgen hiervoor worden Mr. Popco Pieters en Pieterke ehluiden.#
Hoofdindex A-Z