Gezinsblad
Claas Jans, geb. voor 1648, ovl. na 22 mrt 1693, beroep(en): meesterkleermaker, woonplaats(en): Winschoten (Gn), zoon van Jan N.N. en N.N.
Gehuwd 1666
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Winschoten 23 nov 1666 #RAG, RA Vdd-10 Winschoten 23-11-1666. Hc meester Claas Jans kleermaker x Pieterke Pieters wed. van mr. Popko Pieters. Aan bruidegomszijde mr. Menno Egberts oom, Meerten Thomas zwager, mr. Jan Pieters koopman neef. Aan bruidszijde Griete Eltjes moei.#
met:
Peterke Peters, geb. voor 1639, ovl. na 22 mrt 1693 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Pieter Leenderts en Trijntje Eltjes
1) Geesje Claassen, ged. te Winschoten 22 sep 1667 (religie: ndg)
Gehuwd 1688
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Winschoten 09 feb 1688 #RAG, RA Vdd-14 Winschoten 9-2-1688. Hc. Abraham Udema x Geesjen Claassen. Aan bruidegomszijde de advocaat T. Udema vader, Engel Udens moei, Hindrik Jans brouwer neef x Griete Wibbels nicht. Aan bruidszijde meester Claes Jans vader x Pietertje Pieters moeder, Maria (Mennes) de huisvrouw van Redger Ardingius nicht.#
met:
Abraham Udema, zoon van Tjark Udema en N.N.
2) Peter Klaassen, ged. te Winschoten 27 okt 1671, ovl. te Winschoten 14 feb 1730, begr. te Winschoten 18 feb 1730, #Winschoten 14-2-1730: een laaken haalt over Pieter Klasen daarvoor gesonden f 7-10. Den 18 feb. Pieter Klasen begraven doe in de becken bevonden f 14-13-2.#, beroep(en): schatbeurder, woonplaats(en): Winschoten (Gn)
Gehuwd 1693
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Winschoten 22 mrt 1693 #RAG, RA Vdd-14 Winschoten 22-3-1693. Hc Peter Claassens en Free Jurriens wed. van Jan Jans. Belangrijk was uiteraard het volgende: "Beloovende de vader ende moeder haaren soon tot een boedel mede te geven in gereeden gelde een somma van een hondert en vijftigh Car. gulden, waar en boven de deugtsame Maria Mennes des bruijdegoms L. nichte als noch aenneemt ende belooft kracht testamentaire dispositie geadsisteert zijnde van haare Eheman de Eerentv. Djuwo Derx Rosinga vaandrigh des borgerlicken regiments binnen Groningen, nae laaster doot van haar ende haar eheman Djuwo Dercx evengenoemt uit haare naalatenschap vooruit te laten gevolgen een somma van vijffhondert Car. gl. dico 500 gl. sullende de nichten en neven kinderen aan vaderszijde van geseijde Maria Mennens op haar begeerte in alle deelen genieten het recht van representatie." Bij de inbreng van de bruid heeft men het over de nog te maken scheiding met "haar kints voormondt en vooghden". Aan bruidegoms zijde Claas Jans vader x Peterke Peters moeder, Abraham Udema zwager x Geesjen Claassen zuster, Olderman Djuwo Dercx Rosenga neef x Maria Mennes nicht. Aan bruidszijde de ouderling Jurrien Jans vader, Yda Jurriens zuster, Nantje Jans moei, Vree Tammes moei, Jan Luijckens neef.#
met:
Free Jurjens, geb. te Winschoter Zuiderveen, ged. te Winschoten 28 jul 1661, ovl. tussen 29 aug 1721 en 26 jul 1723, #Op de eerste datum is zij nog in leven; vanaf de tweede datum zijn de begraafgegevens van Winschoten bewaard gebleven.# 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Jurrien Jans en Grietje Aijckes
#731/7394 (V-dd-19, kd 214) Winschoten 27-5-1729: Peter Klaassen verkoopt aan Raadsheer L.H. Emmen en mevrouw Maria Jacoba Junius te Groningen, zijn opstrekkende plaats of Heert lands in Winschoter Oostereinde bij de Oude Wijve weg gelegen. De plaats is onder beklemming (beklembrief in dit protocol d.d. 20-5-1726) bij Harm Everts en vrouw in gebruik. "En door verkoper volgens keerskoopbrief in dato den 9 Octobr. 1673, en jongere koopbrief in dato den 28 juni 1698 Winschoter protocol inverlijft en van Haijko Tonkerts an comparant en diens overleden huisvr. Free Jurjes verkogt, kan worden verdedigt."De grootte bedraagt 35 deijmt. Borgen voor vrije leverantie Warntje Hindrix en Klaas Peters. Prijs f 1900-0-0.

731/7394 (V-dd-19, kd 214) Winschoten 19-7-1729: Peter Klaassen verkoopt twee kampen groen land in Winschoter Wipping, samen groot plusminus 8 deijmt, aan de Raadsheer L.H. Emmen en mevrouw Maria Jacoba Junius. Er is een aankomstbrief in het Winschoter protocol d.d. 3-11-1691, voor f 1870-0-0. Borg voor vrije leverantie is zijn schoonzoon Warntje Hindrix.#

Hoofdindex A-Z