Gezinsblad
Peter Klaassen, ged. te Winschoten 27 okt 1671, ovl. te Winschoten 14 feb 1730, begr. te Winschoten 18 feb 1730, #Winschoten 14-2-1730: een laaken haalt over Pieter Klasen daarvoor gesonden f 7-10. Den 18 feb. Pieter Klasen begraven doe in de becken bevonden f 14-13-2.#, beroep(en): schatbeurder, woonplaats(en): Winschoten (Gn), zoon van Claas Jans en Peterke Peters
Gehuwd 1693
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Winschoten 22 mrt 1693 #RAG, RA Vdd-14 Winschoten 22-3-1693. Hc Peter Claassens en Free Jurriens wed. van Jan Jans. Belangrijk was uiteraard het volgende: "Beloovende de vader ende moeder haaren soon tot een boedel mede te geven in gereeden gelde een somma van een hondert en vijftigh Car. gulden, waar en boven de deugtsame Maria Mennes des bruijdegoms L. nichte als noch aenneemt ende belooft kracht testamentaire dispositie geadsisteert zijnde van haare Eheman de Eerentv. Djuwo Derx Rosinga vaandrigh des borgerlicken regiments binnen Groningen, nae laaster doot van haar ende haar eheman Djuwo Dercx evengenoemt uit haare naalatenschap vooruit te laten gevolgen een somma van vijffhondert Car. gl. dico 500 gl. sullende de nichten en neven kinderen aan vaderszijde van geseijde Maria Mennens op haar begeerte in alle deelen genieten het recht van representatie." Bij de inbreng van de bruid heeft men het over de nog te maken scheiding met "haar kints voormondt en vooghden". Aan bruidegoms zijde Claas Jans vader x Peterke Peters moeder, Abraham Udema zwager x Geesjen Claassen zuster, Olderman Djuwo Dercx Rosenga neef x Maria Mennes nicht. Aan bruidszijde de ouderling Jurrien Jans vader, Yda Jurriens zuster, Nantje Jans moei, Vree Tammes moei, Jan Luijckens neef.#
met:
Free Jurjens, geb. te Winschoter Zuiderveen, ged. te Winschoten 28 jul 1661, ovl. tussen 29 aug 1721 en 26 jul 1723, #Op de eerste datum is zij nog in leven; vanaf de tweede datum zijn de begraafgegevens van Winschoten bewaard gebleven.# 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Jurrien Jans en Grietje Aijckes
#731/7394 (V-dd-19, kd 214) Winschoten 27-5-1729: Peter Klaassen verkoopt aan Raadsheer L.H. Emmen en mevrouw Maria Jacoba Junius te Groningen, zijn opstrekkende plaats of Heert lands in Winschoter Oostereinde bij de Oude Wijve weg gelegen. De plaats is onder beklemming (beklembrief in dit protocol d.d. 20-5-1726) bij Harm Everts en vrouw in gebruik. "En door verkoper volgens keerskoopbrief in dato den 9 Octobr. 1673, en jongere koopbrief in dato den 28 juni 1698 Winschoter protocol inverlijft en van Haijko Tonkerts an comparant en diens overleden huisvr. Free Jurjes verkogt, kan worden verdedigt."De grootte bedraagt 35 deijmt. Borgen voor vrije leverantie Warntje Hindrix en Klaas Peters. Prijs f 1900-0-0.

731/7394 (V-dd-19, kd 214) Winschoten 19-7-1729: Peter Klaassen verkoopt twee kampen groen land in Winschoter Wipping, samen groot plusminus 8 deijmt, aan de Raadsheer L.H. Emmen en mevrouw Maria Jacoba Junius. Er is een aankomstbrief in het Winschoter protocol d.d. 3-11-1691, voor f 1870-0-0. Borg voor vrije leverantie is zijn schoonzoon Warntje Hindrix.#

1) Trijntje Peters, alias: Trijntje Pieters, ged. te Winschoten 21 okt 1694 (religie: ndg), ovl. na 20 mei 1762
Gebeurtenis: gebeurtenis Beerta 07 mrt 1732 Winschoten#RAG, Toegang 207-Archief NH-gem. Beerta, Inv. nr 1: ... 318: 1732 den 7 meert met attestatie van Winschoot Trijntje Pieters vrouw van Warrentje Hindriks.#

Gehuwd 1718
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Winschoten 04 mrt 1718 #RAG, RA Vdd-17 (kopiedeel 211) Winschoten 4-3-1718. Hc Warntje Hindricks x Trijntie Peters. Aan bruidegomszijde Harm Dieters x Nantje Jans stiefvader x volle moeder, Imke Warntjes moei, Hemsing Jans halve oom van moederszijde. Aan bruidszijde de schatbeurder Peter Klaasen vader x Free Jurriens moeder, Aafke Peters zuster, Klaas Peters broer, Mello Jurriens x Frouwe Harms oom x aangehuwde moei, Hindrik Klaassen aangehuwde oom x Yda Jurriens volle moei, Grietje Hindriks, Bouwe Hindriks en Grietje Melles nichten, Klaas Hindriks neef, Jan Luijken en Jan Harms neven van bruidsmoeder, Etje Harms nicht van bruidsmoeder.#
met:
Warntje Hendriks, geb. ± 1698, ovl. voor 11 mei 1760, zoon van Hendrik Warnkes en Nantje Jans
#Uit de diverse klappers de volgende notities die alle betrekking hebben op personen die niet met onze Warntje Hendriks mogen worden verward. Warntje Hindricks van Rhede x Nieuw-Beerta 28-2-1705, hc 7-5-1705 Etje Fockens van Beerta. Warntje Hindricks van Beerta, p. Noordbroek 19-2-1719, x Beerta 2-4-1719 Hillegien Derks van Noordbroek. Warntje Hinderiks van Nieuwe Schans, x Nieuw-Beerta 17-9-1733, hc Nieuw-Beerta 17-7-1733 Hilke Andries van de Polder. (Aan bruidegomszijde Hinderick Warntjes vader x Hempe Jans moeder. Aan bruidszijde Jarg Heeres stiefvader x Martien Hillebrands moeder, Harmen Robbes zwager x Geertien Andries zuster, Edsko Hannes oom en principale voormond. Bruidegom tekent Warners Hindercks.) Warntie Hinderiks van Nieuw-Beerta x Beerta 1-5-1740, hc Nieuw-Beerta 30-4-1740 Trijntie Freriks van Nieuw-Beerta. (Aan bruidegomszijde niemand vermeld. Aan bruidszijde Frerik Freriks vader x Fenje Hinderks moeder. Vermeld wordt de inventaris van bruidegoms goederen d.d. 25-4-1740. Bruidegom tekent Warrentie Hindercxs.)#

#RAG, RA 731/7394 (kd 214) Winschoten 9-6-1728: Warntje Hindricks en Trijntie Peters ehel. in Winschoter Oostereinde, zijn schuldig aan Peter Jakobs, timmerman, Peter Remmerts en Eltjo Berents als voormond en voogden over het onmondige zoontje van Doedo Addes en Frouwke Hindrix f 90, à 5%.

RAG, RA V-ee-10, kopiedeel 269, Beerta 30-10-1732: "Warrentje Hindriks en Trijntje Pieters egtelieden woonagtig in de Beerta" lenen f 500 à 4% van Johannes Cossama en zijn echtgenote Gesijna Smits te Groningen.#

2) Aafke Peters, ged. te Winschoten 26 feb 1697 (religie: ndg)
Gehuwd 1728
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Winschoten 19 jun 1728 #Winschoten 19-6-1728: Hc Ulbet Tonkes en Aafke Peters. Aan bruidegomszijde Tonko Wilkes en Elle Ulbes vader en moeder, Wilke Tonkes broer en Rixte Tonkes volle zuster. Aan bruidszijde Peter Klaassen vader, Warntje Hindricks en Trijntje Peters zwager en zuster, Klaas Peters en Saartje Nantkes broer en aangetrouwde zuster, Frouwe Harms wed. van Mello Jurjens aangetrouwde moei, Ufke Folkerts en Grietje Hindriks, Bartholt Onnes en Grietje Melles, Wigbolt Jans en Bouwe Hindricks aangetrouwde neven en volle nichten, Klaas Hindriks en Jurjen Hindriks en Imke Tonnis volle neven en aangetrouwde nicht, Fennigin Abrahams volle nicht, Tjark Abrahams volle neef, Frerick Luppes en Jantje Melles aangetrouwde neef en volle nicht, Aafke Melles en Hemke Melles volle nichten.#
met:
Ulbet Tonkes, zoon van Tonke Wilkes en Elle Ulbes
3) Klaas Peters, ged. te Winschoten 29 mrt 1700 (religie: ndg) met:
Sara Nantkes
4) Gretie Peters, ged. te Winschoten 07 jan 1703, #Winschoten 7-1-1703: hebben Peter Clasen en Free Jurjens sijn huisvrouw haer dochtertien Gretie laten dopen.# (religie: ndg)
5) Jurjen Jans Peters, ged. te Winschoten 31 aug 1704, #Winschoten 31-8-1704: is gedoopt het soontien van Peter Clasen en Free Jurjens ehl. en is Jurjen Jans genaemt.# (religie: ndg)
Hoofdindex A-Z