Gezinsblad
Warnke Warnkes, alias: Warntje Warntjes, zoon van Warnke N.N. en N.N. met:
N.N.
#RA V-dd (kd 190) Winschoten 18-1-1660: "Rente Wessels last hebbende van Warrentie Warners woonachtig te Bellingwolde voormond over zijn broers kinderen Harm Warntjes.#
1) Imke Warntjes, geb. voor 1674, ovl. na 04 mrt 1718
Gehuwd 1692
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Blijham 19 jun 1692 #RAG, RA VIA-2 63v Blijham 19-6-1692. Hc Albert Hinderks x Imko Warntjes. "So belooft den bruigom bij sijn bruit te brengen seekere behuisinge staende op eijgen gront en lant waervan de begrootinge is 6 ackeren dico ses ackeren, 6 koejen, 1 peert, met eenige uitstaende penningen sonder begrotinge. Hijr tegen so sal den bruidegom te vreden zijn met de goederen van de bruit die in deesen niet genaemt en worden, maer sullen ter praesentie van twee naeste vrinden of geloofwaerdige getuigen bij de inbrenginge van dien in dorso van de houwelicksbrief geteijkent worden. In desen is boven al met wille van de vader an de sijde van de bruit geconditioneert dat sijn sone Hindrik Warnties neffens sijns dochter in uitboelinge en arvinge sal gelijck zijn, als uitgenomen 100 Carolus gulden dico hondert Car. gld sal hij boven sijn suster na versterf van haer vader genieten." Aan bruidegomszijde Remmo Pieters neef en principale voormond, Numdo Luppens sibbevoogd. Aan bruidszijde Warncke Warnckes vader, Hindrick Warnckes broeder, Boelo Aijlkes, Aijsse Engels, Aeldert Ockes, Harmen Sijvers vedders.#
met:
Albert Hinderks, geb. voor 1674
2) Hendrik Warnkes, ovl. tussen 09 mei 1697 en 05 mei 1700
Gehuwd te Bellingwolde 09 mei 1697 met:
Nantje Jans 1e huwelijk 2e huwelijk 3e huwelijk, dochter van Jan N.N. en N.N.
Hoofdindex A-Z