Gezinsblad
Warntje Hendriks, geb. ± 1698, ovl. voor 11 mei 1760, zoon van Hendrik Warnkes en Nantje Jans
#Uit de diverse klappers de volgende notities die alle betrekking hebben op personen die niet met onze Warntje Hendriks mogen worden verward. Warntje Hindricks van Rhede x Nieuw-Beerta 28-2-1705, hc 7-5-1705 Etje Fockens van Beerta. Warntje Hindricks van Beerta, p. Noordbroek 19-2-1719, x Beerta 2-4-1719 Hillegien Derks van Noordbroek. Warntje Hinderiks van Nieuwe Schans, x Nieuw-Beerta 17-9-1733, hc Nieuw-Beerta 17-7-1733 Hilke Andries van de Polder. (Aan bruidegomszijde Hinderick Warntjes vader x Hempe Jans moeder. Aan bruidszijde Jarg Heeres stiefvader x Martien Hillebrands moeder, Harmen Robbes zwager x Geertien Andries zuster, Edsko Hannes oom en principale voormond. Bruidegom tekent Warners Hindercks.) Warntie Hinderiks van Nieuw-Beerta x Beerta 1-5-1740, hc Nieuw-Beerta 30-4-1740 Trijntie Freriks van Nieuw-Beerta. (Aan bruidegomszijde niemand vermeld. Aan bruidszijde Frerik Freriks vader x Fenje Hinderks moeder. Vermeld wordt de inventaris van bruidegoms goederen d.d. 25-4-1740. Bruidegom tekent Warrentie Hindercxs.)#

Gehuwd 1718
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Winschoten 04 mrt 1718 #RAG, RA Vdd-17 (kopiedeel 211) Winschoten 4-3-1718. Hc Warntje Hindricks x Trijntie Peters. Aan bruidegomszijde Harm Dieters x Nantje Jans stiefvader x volle moeder, Imke Warntjes moei, Hemsing Jans halve oom van moederszijde. Aan bruidszijde de schatbeurder Peter Klaasen vader x Free Jurriens moeder, Aafke Peters zuster, Klaas Peters broer, Mello Jurriens x Frouwe Harms oom x aangehuwde moei, Hindrik Klaassen aangehuwde oom x Yda Jurriens volle moei, Grietje Hindriks, Bouwe Hindriks en Grietje Melles nichten, Klaas Hindriks neef, Jan Luijken en Jan Harms neven van bruidsmoeder, Etje Harms nicht van bruidsmoeder.#
met:
Trijntje Peters, alias: Trijntje Pieters, ged. te Winschoten 21 okt 1694 (religie: ndg), ovl. na 20 mei 1762, dochter van Peter Klaassen en Free Jurjens
Gebeurtenis: gebeurtenis Beerta 07 mrt 1732 Winschoten#RAG, Toegang 207-Archief NH-gem. Beerta, Inv. nr 1: ... 318: 1732 den 7 meert met attestatie van Winschoot Trijntje Pieters vrouw van Warrentje Hindriks.#

#RAG, RA 731/7394 (kd 214) Winschoten 9-6-1728: Warntje Hindricks en Trijntie Peters ehel. in Winschoter Oostereinde, zijn schuldig aan Peter Jakobs, timmerman, Peter Remmerts en Eltjo Berents als voormond en voogden over het onmondige zoontje van Doedo Addes en Frouwke Hindrix f 90, à 5%.

RAG, RA V-ee-10, kopiedeel 269, Beerta 30-10-1732: "Warrentje Hindriks en Trijntje Pieters egtelieden woonagtig in de Beerta" lenen f 500 à 4% van Johannes Cossama en zijn echtgenote Gesijna Smits te Groningen.#

1) Vree Warntjes, alias: Free(ke) Warntjes, ged. te Winschoten 01 jan 1719, ovl. na 13 mei 1762
Gehuwd 1751
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Beerta 07 mei 1751 #Ra Vee-11 Beerta 7-5-1751. Hc Ede Luppes (j.m.) en Freeke Warntjes (j.d.). Aan bruidegomszijde Hillebrand Jans stiefvader x Lupke Geerts moeder, Hindrik Hindriks aangehuwde oom x Remke Edes volle moei. Aan bruidszijde Warntje Hendriks vader x Trijntje Pieters moeder, Mense Jans aangehuwde broer x Nantje Warntjes volle zuster, Pieterke Warntjes volle zuster, Ettje Warntjes volle zuster.#
met:
Ede Luppes, ovl. na 13 mei 1762, zoon van Luppe Edes en Lupke Geerts
2) Hindrik Warntjes, ged. te Winschoten 08 aug 1723
3) Nantje Warntjes, ged. te Winschoten 08 mrt 1726, ovl. tussen 13 jun 1774 en 12 mei 1778
Gehuwd te Beerta 10 mei 1750, #Beerta 1750: Den 10 maij gecopuleerd Mense Jans en Nantje Warntjes.# met:
Mense Jans, ged. te Beerta 01 nov 1722, #Beerta 1722: Den 1 Nov. hebben Jan Igges en Anke Menses haar nieuwgeboren soon laten dopen en is genaamd Mense.#, ovl. tussen 20 mei 1762 en 13 jun 1774, zoon van Jan Igges en Anke Menses
#RA Vee-11, Beerta. Op 20 juni 1750 verklaren Mense Jans en Nantje Warntjes, echtelieden te Beerta, dat zij ingaande 1 mei 1750 schuldig zijn aan Lammert Derks en zijn vrouw Teetje Tonnis 200 Car. Gld. à 5%, maandelijks te verrenten, met een opzegtermijn van een maand.#
4) Peterke Warntjes, alias: Pieterke Warntjes, ged. te Winschoten 17 sep 1728, ovl. na 13 aug 1779
Gehuwd 1760
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Beerta 11 mei 1760 #RAG, RA Vee-11 Beerta 11-5-1760. Hc Sijger Tonnis en Pieterke Warntjes. Aan bruidegomszijde Hinderk Ka aangehuwde halfbroer x Wupke Tonnis halfzuster, Wupke Geerts volle nicht, Focke Geerts neef, Auke Hinderks volle nicht. Aan bruidszijde Trijntie Peters volle moeder, Eede Luppes aangehuwde broer x Free Warrenties volle zuster, Menso Jans aangehuwde broer x Nantie Warrenties volle zuster, Pieter Warrenties volle broer x Elijsabeth Jacobs aangehuwde zuster, Ettien Warrenties volle zuster, Hinderk Ufkes aangehuwde neef.#
met:
Sijger Tonnis, ovl. ± 1761
5) Pieter Warntjes, ged. te Beerta 29 jul 1731, ovl. na 13 aug 1779
Gehuwd voor mei 1760 met:
Elisabeth Jacobs
6) N.N. Warntjes, ged. te Beerta 29 nov 1733
Het doopboek van Beerta is aangetast en gerestaureerd. De tekst is beschadigd en de inkt verbleekt; van de naam van de dopeling(e) zijn anderhalve letter overgebleven - te lezen als I of J gevolgd door een u of beschadigde m. Is er misschien een Imke of een Jurjen geboren?
7) Ettje Warntjes, ged. te Beerta 01 apr 1735, ovl. na 20 mei 1762
Hoofdindex A-Z