Gezinsblad
Imel Wiltes, geb. ± 1520, ovl. te Vlagtwedde na 1589
Gehuwd ± 1550 met:
Swantke Wilts, geb. ± 1525, ovl. te Wedde (Gn) 17 sep 1589, verbrand als heks (?)#JJK 1994-1, p.7; JJK kon dit telefonisch echter op 12-1-1996 tijdens een impromptu raadpleging van de transcriptie van de bron niet bevestigen. Volgens hem was er slechts sprake van pijnlijke examinatie op 15-9-1589 en werd Swantke niet genoemd bij de personen die verbrand waren.#
1) Hermeken Imels, geb. ± 1560, ovl. na 1632
Gehuwd te Vlagtwedde ± 1590, zeker vóór 14-9-1595 met:
Harmen Boeles Eefsinck, geb. te Veele ± 1550, ovl. te Veele na 1592, zoon van Boele Eefsinck en Wendel Eefsinck
#Wegman V2 Eefsingh (Veele, nr. 7):

anno 1585 Harmen Effsinck vordragen vann denn staffschlag he Johan Wolters upt hoefft gedaenn vor twe daler.

Hermen Effzinck is vordragen van der schelthworde, welck sijnn salige broder Gerth up salige Lammerth Hiddinge gedann vor ses daler.

Betaalde hoender belasting in het kerspel Vlagtwedde onder Veele:

1591-1593 Herman Eefsinck (onder de eigenerfden)

17-03-1730 Frerick Eefstinghe geciteert van sijne moeder Hermeken Imels, weduwe van zal. Rolef Butjenter, omme te verclaeren of hij heeft geschreven of niet eenen fameus-schrift of schedul aen dieselve in verleedene jaer overgecomen, heeft gesecht in gerichte tegen Wilteke Geerts van Essen comparerende voor de voorss. impte Hermeken Imels: "Ick wol wal eene half duisent geven dat du leuchnen kondest allen het geene daer inne staet geschreven, soo behovede ic mijne oogen soo vaecken niet daelslaen". Ven hetwelcke alsoo die voorss. Wilteke Geerts versocht acte.

19-12-1632 Ins. Frerick Eefstinghe impt. versoeckende dat Wilteke Geerts van Essen ged. muchte werden condemneert omme hem over te leveren soodaene hijlix-voorwaarden als sijn zal. vader herman Eefstinghe en moeder Hermeken Imels met malcanderen voor zal. richter Johan ten Veenhuis opgerichtet en voors. uut handen van Herman Alberts ontvangen sal hebben, vermoege eedlicke verclaringe van voors. moeder. Noot van Wegman: Johan ten Veenhuis overleed op 14-9-1595.#

Hoofdindex A-Z