Gezinsblad
Boele Eefsinck, geb. te Veele ± 1511, #Geboortejaar Boele Eefsinck: 1-5-1599 Getuigenverklaringen over het gevoerde heksenproces te Wedde in 1597 o.a. Boelo Eefsingh, toe Vele, omtrent 88 jaer sines olderdomes. (Voor de volledige akte zie Wegman V1, huisnummer 68.)#, ovl. na 01 mei 1599
Gehuwd te Vlagtwedde ± 1560 met:
Wendel Eefsinck, geb. te Veele ± 1535, ovl. na 16 apr 1590
#Wegman V2 Eefsingh (Veele, nr. 7)

Betaalde hoenderbelasting in het kerspel Vlagtwedde onder Veele:

1568-1575 Boele Eeffsinck (onder de eigenerfden).

1589-1591 Bole Eeffsinck.

16-04-1590 Stheffen ten Lemhuis is verackordereth unde vordragenn vann de inurie unde schelth worde he an Wendele Effzinck gedan.

Wegman houdt hem voor de zoon van Herman Evsing, die op 17-10-1538 voorkomtonder de gemachtigden van de ingezetenen van Westerwolde.#

1) Harmen Boeles Eefsinck, geb. te Veele ± 1550, ovl. te Veele na 1592
Gehuwd te Vlagtwedde ± 1590, zeker vóór 14-9-1595 met:
Hermeken Imels, geb. ± 1560, ovl. na 1632 1e huwelijk 2e huwelijk 3e huwelijk, dochter van Imel Wiltes en Swantke Wilts
#Wegman V2 Eefsingh (Veele, nr. 7):

anno 1585 Harmen Effsinck vordragen vann denn staffschlag he Johan Wolters upt hoefft gedaenn vor twe daler.

Hermen Effzinck is vordragen van der schelthworde, welck sijnn salige broder Gerth up salige Lammerth Hiddinge gedann vor ses daler.

Betaalde hoender belasting in het kerspel Vlagtwedde onder Veele:

1591-1593 Herman Eefsinck (onder de eigenerfden)

17-03-1730 Frerick Eefstinghe geciteert van sijne moeder Hermeken Imels, weduwe van zal. Rolef Butjenter, omme te verclaeren of hij heeft geschreven of niet eenen fameus-schrift of schedul aen dieselve in verleedene jaer overgecomen, heeft gesecht in gerichte tegen Wilteke Geerts van Essen comparerende voor de voorss. impte Hermeken Imels: "Ick wol wal eene half duisent geven dat du leuchnen kondest allen het geene daer inne staet geschreven, soo behovede ic mijne oogen soo vaecken niet daelslaen". Ven hetwelcke alsoo die voorss. Wilteke Geerts versocht acte.

19-12-1632 Ins. Frerick Eefstinghe impt. versoeckende dat Wilteke Geerts van Essen ged. muchte werden condemneert omme hem over te leveren soodaene hijlix-voorwaarden als sijn zal. vader herman Eefstinghe en moeder Hermeken Imels met malcanderen voor zal. richter Johan ten Veenhuis opgerichtet en voors. uut handen van Herman Alberts ontvangen sal hebben, vermoege eedlicke verclaringe van voors. moeder. Noot van Wegman: Johan ten Veenhuis overleed op 14-9-1595.#

2) Gerth Boeles, geb. ± 1555, ovl. voor 16 apr 1590
Hoofdindex A-Z