Gezinsblad
Wubbe Abels, geb. te Vlagtwedde ± 1585, ovl. 1653, zoon van Abel Geerdts en Geeske Everts
Gehuwd te Vlagtwedde ± 1613 met:
Jantien Jans Schulten, geb. te Wedde ± 1590, ovl. tussen 1672 en 1680, dochter van Johan (Jan) Berents Schulten en Rixte N.N.
1) Engel Wubbes Abels, geb. ± 1615, ovl. voor 29 dec 1664, (betaald voor begrafenis)
Gehuwd 1638
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Blijham 19 mei 1638 #Hc Blijham 19-5-1638 Engel Wubbens, zoon van Wubbe Abels x Janne en Wubke Sijbkens, dochter van Sijbke x zal. Aalke. Wubbe Abels x Janne beloven hun zoon mee te geven 2000 dalers. Sijbke Boeles geassisteert met sijn soon en swagers belooft zijn dochter 800 dalers. Dedingsluiden bruidegom: Wubbe Abels vader, Janken Wubbes moeder, Johan Abels. Dedingslieden bruid: Sijbke Boeles vader, Boele Sijbkens broer, Harmen Wibbes, Aise Oomkes, Auke Tiabbes.#
met:
Wupcke Sijbkes, geb. te Blijham ± 1613, ovl. te Vlagtwedde voor 1641, dochter van Sijbke Boelems en Aalke N.N.
2) Jan Wubbes op't Eefsinck, geb. te Vlagtwedde ± 1621, ovl. te Veele jun 1666
Gehuwd te Vlagtwedde 1647
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt 21 aug 1647
met:
Gebcke Frericks Eefsingh, geb. te Veele ± 1625, ovl. te Veele 09 jan 1708, dochter van Frerick Harms Eefsingh en N.N. Geerts Stroedingh
#Wegman V2 Eefsingh (Veele, nr. 7):

12-06-1647 Jan Wubbens heeft voor die copulatie bij sijn huisvrouw Gebbeke een kindt overgewonnen, deswegen is deselve verdragen op 7 Car. gld. 7-0-0.

12-05-1656 Gecompareerd Jan Wubbes op 't Eeffsinck x Gebbe Frerix echteluiden tot Veele woonachtig ter eenere en Jan Doedes x Taelcke Frerix tot Groningen wonende ter andere sijden. Overeenkomst "wegen TAelcke haer boedell, soo haer door haer vaeder Frerick Eefsinck in de hijlixcontracten van voorgeroerte Jan ende Gebbe den 21 Augusti 1647 toegeschreven, waervan oick voor desen den 1 8bris 1651 een papijren accord onder comparanten opgericht is, door desen verclaerende, dat het boedell van Taelcke is ter somma van dusent embder gulden, met oick het volle kiste als een kollens bedde, eenen linnen bedde, twe kussens, twe poelen, veer bedde laeckens met twe kussen buiren ende een beste kliedt, welcke volle kiste exempt het linnen bedde voldaen en betaelt is, en van de 1000 Embder gulden, redes 633 Embder gulden, 7 st. 7 pl. voldaen ende erlecht sijn. Bekennen Jan Doedes ende Taelcke Frerix nae genotene voldaet van 't resterende van haer vaederlijcke arffenisse als oick het Eefsinge arve te ewigen dagen afgeboedelt ende affgekofft te sijn."

12-05-1660 Insaken Berent Jolingh ende Geert Hilweringh tegen de buirmester ende ingesetenen van Veelle, waervoor Wubbo Coops, Harmen Luiringh, Jan Eefsingh en Jan Broers betreffende weiderij op de veeler Markegronden.

03-01-1662 Huwelijkscontract te Ellersinghuizen tussen Wupke Engels, oudste dochter van Engel Wubbes x Hidde Eefsinck en Elso Altinck. Dedingsluiden bruid: Engel Wubbes - vader / Jantjen Wubbes / Freick Eefsinck / Jan Abels / Jan Eefsinck / Harm Alverinck / Jan Wubbes / Boelman Eelsinck / Jacob Decker / Nanne Stroedinck.

..-06-1666 Grafschrift op een zerk in de Vlagtwedder kerk: Anno 1666, d ... unij, is de eerbare ende vorneme Jan Wibbens Eefsinghs soone van Wibbo Abels, christelijk in de H...

3) Rixte Wubbes Abels, geb. te Vlagtwedde ± 1629, ovl. voor 14 okt 1692, (betaald voor graf) met:
Boelman Wubbes Eelsingh
Hoofdindex A-Z