Gezinsblad
Jan Berents, zoon van Berent N.N. en Rixte N.N.
Ondertrouwd te Blijham 30 mei 1716 met:
(?) Geertien Jans, dochter van Jan Hindricks en Grete Veltens
1) Grietje Jans, ged. te Blijham 10 okt 1717, begr. te Onstwedde 12 feb 1780
#Bron: Wegman, C.J. "De laan. Het eerste uitbreidingsplan van Onstwedde of het ontstaan van de Karkenslaan" Westerwolde 3 (1983) nr 4, p. 14.#

Gehuwd te Onstwedde 19 mei 1737 met:
Meindert Wubbes, ged. te Onstwedde 18 mrt 1707, begr. te Onstwedde 21 jun 1773, zoon van Wubbe Wilts en (?) Grietje Meijnders

Gezinsblad
Jan Berents
Gehuwd te Blijham 28 okt 1725
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Blijham 25 sep 1725 #RA VI-A-2, 70r+v. Blijham 25-9-1725. Hc. Jan Berents en Hille Hendriks.

Alieko Doedens pastor te Blyham betuige met dezen openen verzegelden huiwelyks brief, dat er een huiwelyk is beraamt met Vrienden toestemminge tusschen den Eerb. Jan Berents als Bruidegom en de Deugtz. Hille Hindriks als Bruit, waarvan de huiwelyks voorwaarden met d'aanwezende Vriendens bewillinge zyn als volgt.

De goederen zo van den Bruidegom, als Bruit blyven onbegroot, welke zo van den Bruidegom, als Bruit by d'inbrenginge op de rugge van de verzegeling zullen worden getekent in de tegenwoordigheit van twee getuigen. Wat nu met de aangebragte, en nog aan te ervene goederen staande het huiwelijk zal gewonnen of verloren worden zal beide gelyk aangaan.

Zoons of Dogteren door Gots zegen uyt dit huiweliyk verwekt zullen tot Vaderlijke en Moederlijke goederen gelyk na zijn. De kinderen zullen genieten het regt van repraesentatie om by versterf van d'ouders in hare plaatz te treden in alle voorvallende erftenissen. Zo de Bruidegom voor zyne Bruit sterft zo wil hy zyne Bruit uyt zyne goederen verbetert hebben een kints part. Zo de Bruit voor haren Bruidegom overlyt, zo wil ze haren Bruidegom uyt hare goederen verbetert hebben de som van hondert en dertig gl. Zeg 130 gl.

Welke begifting plaats zal hebben lyftogswyze geen kint of kinderen zynde tog verstorven voor 't leven van de langstlevende om na versterf van dezen weer te keren tot die zyde van waar ze gekomen zyn.

Dit op deze wyze besloten zynde is van de Bruidegom en Bruit en van de tegenwoordige Vrienden ondertekent, van de zyde van de Bruidegom Grete Veltens, beste moeder, Frouke Tonnys aangetroude zuster, Lammert Harms aangetroude halfbroer. Aan de zyde van de Bruit, Ouke Jans stiefvader, Teupke Jacobs moeder, Jan Peters aangetroude halfbroer. Getuigen Tiarke Lupkes, Folkert Harms.

En is van mij Pastor in protocolle gezet en tot meerder bevestinge door 't onderschryven van mynen naam en't aanhangen van myn zegel op 't francyn bevestigt. Actum den 25 8bris 1725.# met:
Hille Hindriks, dochter van N.N. en Teupke Jacobs

1) Berent Jans, ged. te Blijham 16 aug 1726
Gehuwd te Blijham 31 mei 1762
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Blijham 31 mei 1762
met:
Teupke Jans
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden te Blijham.
2) Teupke Jans, ged. te Blijham 01 feb 1728, ovl. voor 1765
Gehuwd 1754
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Blijham 23 mrt 1753
met:
Uke Jans, ged. te Blijham 28 sep 1727, ovl. voor 19 okt 1754, zoon van Jan Peters en Barber Ukes
3) Hindrik Jans, ged. te Blijham 01 jan 1730 met:
Trijntje Edes
4) Rixte Jans
Gehuwd 1763
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Blijham 25 jun 1763
met:
Harm Steffens
Hoofdindex A-Z