Gezinsblad
Harm Jans Schutte, alias: Harm Jans Schulte, zoon van Jan Hindriks Schulten en Aaltjen Jans
Gehuwd te Wildervank 19 feb 1736 met:
Swaentien Hindriks
#731/5618 (V-pp-1) 20-8-1737: Berent Harms, Gerrit Harms en Hindrik Anthonij voormond en voogden over het minderjarige kind van Harm Jans bij wijlen Swaantje Hindriks in egte verwekt Veendam.#
1) N.N. Harms (Schulten?), geb. 1736

Gezinsblad
Harm Jans Schutte, alias: Harm Jans Schulte
Gehuwd te Wildervank 25 aug 1737 met:
Swaentien Gerrits
#Zie voor dit echtpaar en hogere generaties: H. Scholtens, Zoektocht naar een verre voorouder, Threant 6(1995), nr. 2 pp. 56-64, en nr. 3 pp. 91-93.

18-1-1738: is persoonlijk gecompareert de Eerb. Aeltien Jans weduwe van Jan Schulten, belijdende voor haer en haer erfgenamen, an haer soon en dochter Harmen Jans en Swaentien Gerrits onwederroepelijk verkoft te hebben hare camer cum annexis, en tuijne met alle bomagie en plantagieen 't geen daerin en om eerd en nagelvast verbonden wort, neffens alle servituten en geregtigheden als door verkoperse kan verdedigt worden, staende en gelegen op No. 8 in de Wildervank.#

1) Grietje Harms, ged. te Wildervank ± mei 1738, #Wildervank mei of juni 1738: Grietien, Harmen Jans, Swaentien Gerrits.#
2) Jan Harms, ged. te Wildervank 04 okt 1739, #Wildervank 4-10-1739: Jan, Harmen Jans, Swaentien Gerrits.#
3) Aaltje Harms, ged. 18 jun 1741, #Wildervank 18-6-1741: Aeltien, Harmen Jans Schülte, Swaentien Gerrits.#, ovl. voor 1802
Gehuwd 13 jan 1765 met:
Wybe Hendriks, ged. 22 jul 1731, ovl. na 15 feb 1802, zoon van Hendrik Jans en Maria Wybes
4) Hendrikje Harms, ged. te Wildervank nov 1743, #Wildervank 11-8-1743: Hindrickien, Harmen Jans Schutten, Swaentien Gerrits.#
5) Jan Harms Scholten, ged. te Wildervank 02 mei 1745, #Wildervank 2-5-1745: Jan, Harmen Jans, Swaentien Gerrits.# met:
Regina Jurjens
6) Hendrikje Harms, ged. te Wildervank 10 mrt 1747, #Wildervank 10-3-1747: Hendrikje, Harmen Jans Schulten, Swaentien Gerrits.#
Ondertrouwd te Veendam 03 dec 1769, #Veendam 3,10,17-12-1769: geproclameert Jakob Alberts van Veendam en Hindrikjen Harms van Wildervank.#
Gehuwd te Wildervank 24 dec 1769, #Wildervank 24-12-1769: Jacob Alberts J.M. woonagtig te Veendam en Hendrikje Harms J.D. woonagtig alhier. met:
Jacob Alberts Lukkin
Hoofdindex A-Z