Gezinsblad
Claes Hindricks Stroedingh op't Aijsingh, alias: Claes Aijsingh, geb. te Ellersinghuizen ± 1662, ovl. te Ellersinghuizen tussen 1721 en 1727, zoon van Hindrick Rentckes en Albertien Engels
Gehuwd te Vlagtwedde 24 mei 1685 met:
Swaencke Berents Aijsingh, alias: Swaentje Struidingha, geb. te Ellersinghuizen ± 1667, ovl. te Ellersinghuizen na 1721, dochter van Berent Detmers Aijsingh en Swaencke Nannes Stroedingh
#Swaencke wordt niet genoemd in JJK 1993.#

#Alles uit Wegman, Vlagtwedde II, Ellersinghuizen, Huisnummers 5 en 6.

1693 Lidmaten te Vlagtwedde, onder Ellersinghuizen: 214 Claes Aijsingh (obiit) en 215. Swaenecke Aijsingh (obiit).

18-10-1703 Claes Aijssinge wegens sijn kindts groeve 2-0-0.

03-10-1704 Claes Aijssinge kindts groeve geaccordeert 2-0-0.

03-11-1710 Klaas Aijssinh wegens een kintsgroeve geaccordeert 1-0-0.

29-03-1710 Claes Aijssingh x Swaentje Aijssingh tot Ellersinghuisen onder Vlachtwedde, dewelck bekenden ende beleeden tusschen haer onderling en desselfs oudste soon Detmer Aijssingh wegens afhandelinghe wegens Stroedinghe arve veraccordeert en overeengekomen te sijn, invoegen dat Claes Aijssingh en desselfs huisvrouw toe en afstaen aen haer outste soon Detmer haer plaetse offte arve 't Stroedingh genaemt tot Ellersinghuisen gelegen, met alle desselfs gerechticheden, andere erven gelijck, eeuwigh en erfflijck; waermee gemelte Detmer van sijn vaeder- en moederlijcke goederen ten eesten sal sijn afgehandelt; en sal dieswegen door gem. soon Detmer voor 't inruijmen en overleveren van gem. erve weder an desselfs vaeder en moeder werden uitgekeert d'somma van 2000 Car.gld

29-05-1715 Claes Aijssinghe x Swantjen Aijssinghe tot Ellersinghuizen lenen 3000 Car. gld. van Lambert Tammes x Jantje Gerrits tot Vlachtwedde.

13-08-1715 Claes Aijssinghe x Swaentjen Aijssinghe tot Ellersinghuisen verkopen aan Reint Freericks Bruininghe "seeckere pletse het Gooringe arve genaemt, voor 4350 Car. gld.

29-10-1717 Claes Aijssinghe x Swaentjen Aijsinghe dragen over aan haeren oudsten soone Detmer Aijssinghe Aijsinghe en desselfs arven het geheele arve het Aijsinghe genaemt tot Ellersinghuisen onder de klockenslag van Vlagtwedde gelegen, met alle mobile goederen, levendige haeve, huismans gereetschap, beneffens alle in en uitschulden, met sijne lusten en lasten, soo als sij comparanten het selve tot dusverre hebben gepossideert en beseeten, in voegen dat Detmer Aijsinghe als vollenkomene meester en eigenaer van het Aijsinghe alls sal inbeuren en uitgeven nae sijn welgevallen, soo als hij het best en raetsaemst sal oordelen, mits dat Detmer Aijsinghe en desselfs huisvrou Antje Suimeringe annemen om alle ouderlijcke schulden soo op deesen boedel liggen, ten vollen te betalen en haer vaeder Claes Aijssinghe en desselfs huisvrou Swaentjen Aijsinghe haer leven lang in kost en klederen en alles wat tot het leven noodig is eerlijcke nae huises vermogen en standes behooren te onderholden. De broers en zusters: Albertje x Hindrick Balsters tot Veele, Swaentjen, Gepke, Hindrick en Berent Aijsinghe krijgen ieder 500 Car.gld.

27-02-1722 Aangenomen lidmaten te Vlagtwedde: 875. Swaentien Aijsingh j.D. met att. van Ter Apel deces: 28 Febr. 1724 Winschoot.#

1) Detmer Claessens Aijsingh, geb. te Ellersinghuizen, ged. te Vlagtwedde 29 aug 1686
Gebeurtenis: gebeurtenis Ellersinghuizen tussen 1721 en 1747 Aijsingh
2) Albertien Claessen Aijsingh, geb. te Ellersinghuizen, ged. te Vlagtwedde 02 dec 1688, ovl. voor 26 jul 1691
3) Albertien Claessen Aijsingh, geb. te Ellersinghuizen, ged. te Vlagtwedde 26 jul 1691, ovl. voor 01 okt 1693
4) Albertien Claessen Aijsingh, geb. te Ellersinghuizen, ged. te Vlagtwedde 01 okt 1693
Gehuwd te Vlagtwedde 09 dec 1714 met:
Hindrik Jans Balsters
5) Swaentien Claessen Aijsingh, geb. te Ellersinghuizen, ged. te Vlagtwedde 22 mrt 1696
Gehuwd te Winschoten 17 okt 1723 met:
Harm Niehof
6) Engeltien Claessen Aijsingh, geb. te Ellersinghuizen, ged. te Vlagtwedde 08 jan 1699, ovl. voor 03 okt 1704, (betaald voor groeve)
7) Gebke Claessens Aisingh, ged. te Vlagtwedde 17 apr 1701, ovl. na 1774
Gehuwd te Onstwedde 26 mrt 1730 met:
Engel Frericks Edingh, geb. , ged. te Onstwedde 28 mei 1699, ovl. na 1774, zoon van Frerick Engels Edingh en (?) Fenne (Hindriks?)
#20-9-1774 Gecompareerd Engel Freriks Edingh x Gepke Klaassens Aeijsingh te Smeerling. Scheiding van de ouderlijke boedel als volgt: de zoon Frerik Engels Edingh krijgt het eigendom van hun goederen; Frerik moet van het vaderlijk- en moederlijk goed 1000 Car. gld. uitkeren aan elk van zijn broeders en zusters te aan elk vaweten Fenne, Klaas, Berent x Grietje Harms, Swaantje en Hindrik Engels Edingh.#
8) Engeltien Claessen Aijsingh, geb. te Ellersinghuizen, ged. te Vlagtwedde 28 dec 1704, ovl. voor 03 nov 1710, (betaald voor groeve)
9) Hindrick Claessen Aijsingh, geb. te Ellersinghuizen, ged. te Vlagtwedde 07 aug 1707, ovl. voor 07 okt 1708
10) Hindrick Claessen Aijsingh, geb. te Ellersinghuizen, ged. te Vlagtwedde 07 okt 1708
Gehuwd 1753
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Vlagtwedde 12 jan 1753
met:
Swaantje Jans Boelems
11) Berent Claessen Aijsingh, geb. te Ellersinghuizen, ged. te Vlagtwedde 03 jun 1711
Gehuwd voor 1748 met:
Pieternel Emens
Hoofdindex A-Z