Gezinsblad
Gerrit Roelofs, geb. voor 1710, ovl. na 1766, woonplaats(en): Tronde onder Elsloo (Fr), Noordwolde (Fr), Steggerda (Fr), Noordwolde (Fr), in de provincie Overijssel (Ov)
Gehuwd voor 1733 met:
Sietske(?) N.N., geb. tussen 1707 en 1717
In de indexen op de trouwboeken van West- en Ooststellingwerf komt geen huwelijk van Gerrit Roelofs voor; het trouwboek van Makkinga c.a. begint echter pas in 1739. De echtgenote van Gerrit Roelofs wordt notabene nergens met name genoemd; zij heette misschien Sietske, aangezien de oudste dochter van hun dochter Wytske zo heette. Afgaande op de voornamen van hun kinderen was Sietskes vader een Jacob, Pier of Hendrik, en haar moeder een Antje of een Wytske. Dit blijven echter speculaties; het is immers zelfs mogelijk dat Gerrit Roelofs meer dan één keer getrouwd is geweest.

In het Quotisatiekohier van Weststellingwerf van begin 1749 komt "Gerrit Roelofs" tweemaal voor; in Noordwolde woonde er echter slechts één. Die vinden we op folio 36v. als "een gering boer", met een huisgezin van 3 personen boven de 12 jaren en 4 eronder, en een aanslag van f 25-13. In het speciekohier van 1749 heb ik hem niet aangetroffen. Van 1750 tot 1754 woonde hij op Noordwolde 66, met één schoorsteen, 2 "halve hoofden" (dus was zijn vermogen lager dan f 600), 1 à 3 koeien en steeds twee paarden. In 1755 bleek hij verhuisd naar Steggerda nr. 59, met één schoorsteen, twee "halve hoofden", 3 koeien en 2 paarden. In 1757 heeft hij nog maar één koe en geen paarden meer. In 1758 vinden we hem weer in Noordwolde nu op nr. 80, met één koe en nog steeds zonder paarden, maar nog steeds "twee halve hoofden". In 1760 verhuist hij naar een huis vlakbij (of een kamer in) Noordwolde nr. 60. Hij wordt dan gealimenteerd en slechts aangeslagen voor een halve schoorsteen. Dit duurt tot 1766. In dat jaar noteerde men: "Garrit Roelofs vertroeken naar Overijssel."

1) Jacob Gerrits, geb. te Tronde onder Elsloo, ged. te Makkinga 08 jan 1733, #Makkinga (549) 8-1-1733: een soontje gedoopt tot Makkinga op een donderdag van Gerrit Roelofs in Tronde en genaamt Jacob.#
2) Antjen Gerrits, geb. te Tronde onder Elsloo, ged. te Langedijke 26 sep 1734, #Langedijke (549) 26-9-1734: een dogtertje gedoopt tot Langedijke van Gerrit Roelofs tot Tronde onder Elsloo en is genaamt Antjen.#
3) N.N. Gerrits, geb. te Tronde onder Elsloo, ged. te Elsloo 22 apr 1738, #Elsloo (549) 22-4-1738: te Elsloo een kind gedoopt van Gerrit Roelofs in 't Ronde genaamd ... (er mist een deel van het blad).#
4) (?) Pier Gerrits, geb. te Tronde onder Elsloo, ged. te Elsloo jun 1739, #Elsloo (549) juni 1739: te Elsloo een kind gedoopt van Gerrijt Roelofs in 't Ronde genaamd Pier.#
Gehuwd te Vinkega 04 mei 1783, #Steggerda en Vinkega (776) 4-5-1783: zijn Pier Gerrits van Callencoot en Jacobje Jacobs van Steggerda na 3 aaneenvolgende zondagen hunne huwelijks proclamatien in deze gemeente onverhinderd gehad te hebben als ook te Steenwijk en Wapsterveen te Vinkega getrouwd.# met:
Jacobje Jacobs
5) Roelof Gerrits, ged. te Elsloo 26 mrt 1742, #Elsloo (549) 26-3-1742: zijnde Paaschmaandag te Elsloo een kind gedoopt van Gerrit Roelofs, Roelof.#, ovl. te Steenwijk 28 aug 1807, #Steenwijk 1807 (438-16): Den 28 Aug. heeft aangegeeven Gerrit Geerts Troeffel dat overleeden is Roelof Gerrits oud ongeveer 67 jaren.#
6) (?) (?) Hendrik Gerrits, ged. te Elsloo 31 mei 1744, #Elsloo (549) 31-5-1744: te Elsloo een kind gedoopt van Gerrit Roelofs genaamd Hendrik.# met:
Geertjen Jans
7) Antje Gerrits, ged. te Elsloo 03 apr 1747, #Elsloo (549) 3-4-1747: Paaschmaandag te Elsloo een kind gedoopt van Gerrit Roelofs genaamd Antje.#, ovl. na 08 jun 1783
8) Wytske Gerrits, alias: Wietse Gerrits, Wietse Gerbrants, geb. te Noordwolde, ged. te Noordwolde 15 jun 1749, #Noordwolde (769) 15-6-1749: gedoopt Wytske een dogter van Gerrit Roelofs Noordw.#, ovl. 11 mrt 1821, #Ovl. Steenwijk 11-3-1821: Wietse Gerrits, gehuwd met Gerrit Geerts Troefel, geboren Noordwolde prov. Friesland, oud 78.#
Ondertrouwd 07 apr 1776, #Steenwijk 1776: Procl. den 7 April 1776 Gerrit Geerts J.M. en Wietse Garrits J.D. beijde alhier. Alhier getrouwt den 5 meij 1776.#
Gehuwd 05 mei 1776 met:
Gerrit Geerts Troeffel, ged. te Steenwijk 18 aug 1748, #Ged. Steenwijk 18-8-1748: het kind van Geert Gerrits en Hermtje Hendriks en is genaamt Gerrit.#, ovl. 16 mrt 1824, #Ovl. Steenwijk 16-3-1824: Gerrit Troeffel, metselaar, weduwnaar, geboren Steenwijk, oud 77.#, beroep(en): metselaar, zoon van Geert Gerrits en Harmpje Hendriks
Gerrit Geerts Troeffels (sic) verklaart in 1811 de naam Troeffels (sic) te behouden. Hij heeft slechts drie dochters: Sietske (28), Hermina Geertruid (24) en Iske (21).#Steenwijk 23-11-1807: den 23 Nov. heeft aangegeeven Sijbr. Oosterlo als bursaris der diaconie dat overleeden is Jantje Roelofs oud 76 jaren gewoond hebbende ten huijze van Gerrit Troeffel.#
9) Femmigje Gerrits, ged. te Noordwolde 10 sep 1752, #Noordwolde (769) 10-9-1752: Femmigjen een dogter van Gerrit Roelofs.#
Hoofdindex A-Z