Gezinsblad
Lambertus Johannes de Bruin, alias: Lubbartus of Albertus de Bruin, ged. 29 aug 1779, #Ged. Steenwijk 29-8-1779: Lambertus Johannis, François de Bruin, Margje van Veen.#, ovl. 02 nov 1848, #Ovl. Steenwijk 2-11-1848: Lambertus de Bruin, 69, schilder, geboren en wonende te Steenwijk, echtgenoot van Ietske Troeffel, wonende te Steenwijk.#, beroep(en): schilder, zoon van François de Bruin en Marrigje van Veen
Ondertrouwd te Steenwijk 07 jul 1804, #Steenwijk 7-7-1804 (431-18): Proclam. Lambertus Johannes de Bruin j.m. gebooren alhier en thans woonagtig op het Hoogeveen en Wietsje Veltkamp j.d. alhier. Meppel 8-7-1804: Lambertus Joannes de Bruin, j.m. van Steenwijk, thans won. op het Hogeveen en Wiesje Veltkamp j.d. van Steenwijk; te trouwen te Steenwijk.# met:
Wietse Veltkamp, alias: Wietske Veltkamp, Wietsje Veltkamp, ged. te Steenwijk 05 jun 1774, #Steenwijk 5-6-1774 (417-72): den 5 junij een kindt gedoopt van de Hr. Gepensioneert Luitenant Veltkamp en Margretha Fledderus .. en is genaemt Wietse.#, ovl. 12 dec 1813, #Ovl. Steenwijk 12-12-1813, akte d.d. 20-1-1815: Wiesjen Veldkamp, huisvr. van Lubbartus de Bruin, oud 40 jaren, w. Grote Kerkstraat nr. 402, "zijnde hij Lubb. de Bruin wegens deze te laat gedane aangave bij de Regtbank te Zwolle in dato één december j.l. gecorrigeerd."#, dochter van Anneus Veltkamp en Margaretha Catharina Fledderus
1) François de Bruin, geb. te Steenwijk 26 sep 1805, ged. te Steenwijk 06 okt 1805, beroep(en): schilder en glazenmaker, woonplaats(en): Steenwijk
Gehuwd te Steenwijk 02 mei 1828, akte 11 met:
Geertje Greven, geb. ± 1807, dochter van Hendrik Greven en Aaltje Broekhuis
Gebeurtenis: gebeurtenis voor 02 mei 1828 dienstmeid
2) Siepriana de Bruin, geb. te Steenwijk 14 sep 1808, ged. te Steenwijk 14 sep 1808, ovl. te Steenwijk 26 mrt 1811, #Steenwijk 26-3-1811 (akte 10) heeft aangegeven Albertus de Bruin dat overleden is zijn kind Siepriana oud twee en een half jaar.#
3) Siepriana Geertruida (Siepje) de Bruin, geb. te Steenwijk 14 apr 1811, ged. te Steenwijk 24 apr 1811, ovl. te Steenwijk 25 feb 1814, in de Grote Kerkstraat, huis nr. 442

Gezinsblad
Lambertus Johannes de Bruin, alias: Lubbartus of Albertus de Bruin
Gehuwd 10 feb 1815 met:
Yske Troeffel, ged. 09 feb 1791, #Ged. Steenwijk 9-2-1791: een dogter van Gerrit Geerts en Wietske Gerrets getuijge Geertruijd Geerts t.k. gen. IJske.#, get. Geertruid Geerts, ovl. 10 mei 1864, #Ovl. Steenwijk 10-5-1864, 21.00 uur, Onnastraat: Yske Troeffel, 75, geboren en wonende te Steenwijk, dochter van Gerrit Geerts Troeffel en van Wietske Gerrits beiden overleden, weduwe van Lambertus de Bruin.#, dochter van Gerrit Geerts Troeffel en Wytske Gerrits
Lambertus de Bruin, schilder, w. Steenwijk was in 1832 eigenaar of vruchtgebruiker van het perceel Steenwijk, sectie E nr. 147, huis en erf groot 72 m., gelegen aande Kerkstraat.#Kadastrale Atlas van Steenwijk 1832. Klasse ongebouwd 1; bel. ink. gebouwd 33.#
1) Frederika Andrea de Bruin, alias: Frederika Andria de Bruin, geb. te Steenwijk 20 mrt 1815, ovl. te Meppel 22 dec 1869
Ondertrouwd te Amsterdam okt 1839
Gehuwd te Amsterdam nov 1839, #Huwelijksgeboden Meppel 20-10-1839, no. 162: Op heden zondag den twintigsten October achtienhonderd negenendertig des middags te twaalf uur hebben wij Mr. Gerhardus Lambertus Kniphorst Burgemeester der Stad Meppel en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand aldaar binnen gemelde Stad in het kanton Meppel provincie Drenthe ten gevolge een gecommuniceerd certificaat afgegeven door den Heer Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Amsterdam provincie Holland Noordelijk gedeelte ons begeven voor de buitendeur van het huis der gemeente alhier, en aldaar voor de eerste maal bekend gemaakt dat er trouwbeloften zijn tusschen Derk Meinen, Schipper, oud zeven en twintig jaren, zoon van Lourens Meinen, schipper, wonende beide te Meppel en wijlen Femmegien Lok ter eenre em Frederica Andria de Bruin, dienstbaar, geboren te Steenwijk, wonende te Amsterdam, oud vier en twintig jaren, dochter van Lambertus de Bruin, schilder, en Iske Troeffel wonende te Steenwijk ter andere zijde. Welke afkondiging onverwijld aan voormelde buitendeur is aangeplakt geworden, waarvan wij de acte opgemaakt en getekend hebben.# met:
Derk Meinen, geb. te Meppel 26 nov 1811, ovl. te Meppel 22 sep 1881, beroep(en): schipper, zoon van Lourens Meinen en Femmigje Lok
2) Theresia de Bruin, geb. te Steenwijk 02 okt 1816
Gebeurtenis: gebeurtenis Amsterdam 1848 zonder beroep
3) Margje de Bruin, geb. te Steenwijk 09 jul 1818, ovl. te Steenwijk 19 aug 1849
Gehuwd te Steenwijk 16 jul 1845 met:
Lucas de Vries, ovl. voor 19 aug 1849, zoon van Hessel de Vries en Vroukje Greven
4) Pieter de Bruin, geb. te Steenwijk 10 nov 1820, beroep(en): arbeider, veerman, woonplaats(en): Steenwijk (Ov)
Gehuwd te Steenwijk 02 nov 1852, akte 9 met:
Dedde Kruiter, geb. te Bellingwolde ± 1816, dochter van Albert Alberts Kruiter en Gijssel Hindriks Baalmans
5) Wietsje de Bruin, geb. te Steenwijk 14 okt 1822
Gebeurtenis: gebeurtenis Steenwijk 1848 zonder beroep

Gehuwd te Steenwijk 31 jan 1845 met:
Jacob Roelofs Bovenkamp, geb. ± 1821, beroep(en): schipper, woonplaats(en): Woudsend (Fr), zoon van Laurens Jacobs Bovenkamp en Catharina Jacobs Veenstra
6) Vrouwgien de Bruin, geb. te Steenwijk 18 jan 1825
Gebeurtenis: gebeurtenis Steenwijk 1848 zonder beroep
7) Gerrit Jan de Bruin, geb. te Steenwijk 27 mei 1827, beroep(en): kleermaker, boekdrukkersknecht, woonplaats(en): Steenwijk (Ov)
Gehuwd te Steenwijk 30 apr 1853 met:
Roelofje Meines van Veen, geb. te Vinkega ± 1829, dochter van Meine van Veen en Trijntje Pieters Hoornstra
8) Gomarus de Bruin, geb. te Steenwijk 02 mrt 1829
9) Harmina Geertruida de Bruin, geb. te Steenwijk 19 nov 1831
10) Gomarus de Bruin, geb. te Steenwijk 30 nov 1833
11) Egbert de Bruin, geb. te Steenwijk 05 mei 1836, ovl. te Kuinre 03 jun 1877, beroep(en): huisschilder
Gehuwd te Kuinre 28 jan 1871 met:
Jansje Steenbergen, geb. te Zwartsluis ± 1835, ovl. te Kuinre 16 jun 1876, dochter van Hendrik Jochems Steenbergen en Hendrikje Jans Schuring
Hoofdindex A-Z