Gezinsblad
Hindrik N.N. met:
N.N.
1) Jantje Hindriks
Hoogkerk 29-7-1722. "In dato den 29 Julij in Judicio Hooghkerck gecompareert de E. Garmt Hindrix als voormondt over wijlen Jacob Harmens en Jantien Hindrix onmondige naegelatene soontje geassisteert met zijn twie medevoogden de E. Hindrick Jacobs sibbe en de E. Jan Willems vreemde voogt en heeft ten overstaan v t Gerigte Hoogkerck (nae dat de twie gesusters der pupil voor eenige tijt getrouwt en nu selfs meerderjarigh haar quota ouderlijk goet hadden ontfangen) rekeninge gedaan wegens zijn gehiele ontfangh en uijtgave soo is nae slot van rekeninge bevonden dat bij de voormondt de pupillen rakende in gelt is berustende gebleven f71-10-7. Bestaat vorders de pupillen boedel in naevolgende posten. 1o Staat over de vreemde voogt Jan Willems kragt versegelinge f500. Van maij 22 de rente. 2o Staat over Geert Jans Kool tot Groningen kragt versegelinge f500. Rente tot maij 1722 bet. 3o Staat over de heer Ringels kragt versegelinge f150. Maij 1722 de rente f5-5. 4o Staat over Jan Hindrix Smit f250. Van Maij 1722 de rente. (Tot zover samen:) f1476-15-7. 5o. Staat over Reender Dercks tot Wirum kragt versegelinge f300. De rente van maij 1722. 6o Staat over Jacob Clasens weduwe tot Nijehove kragt versegelinge f400. De rente van maij 1722." Totaal dus f2176-15-7.
met:
(?) Jacob Harms, zoon van Harm N.N. en N.N.
2) (?) Garmt Hindriks, ovl. na 03 okt 1725 met:
N.N.
Hoofdindex A-Z