Gezinsblad
Frerik Jans, geb. voor 1654, ovl. ± 1692
Gehuwd voor 1674 met:
N.N.

Gezinsblad
Frerik Jans
Gehuwd ± 1688 met:
Heijlje Jans 1e huwelijk 2e huwelijk
1) Frerik Jans, geb. ± 1692, ovl. tussen 11 jan 1747 en 04 feb 1750
Aduard 10-6-1716 {RA LXI-a-1}: "Is voor het E.E. Gerighte gecompareert Harm Hindriks als stiefvader en sibbevoogd over Vrerik Jansen out over de 24 jaren sijnde desselfs voormonde Jan Jans verstorven versoekende dat gedaghte Vrerik Janssen als sijnde bequam desselfs goederen selve te administreren van't Gerighte veniam aetatis moge erlangen, heeft 't E.E. Gerighte int gedane versoek acquiescerende Vrerik Janssen monddigh verklaerd."

Gehuwd voor 18 apr 1720 met:
Kunje Jans, geb. ± 1698, ovl. voor 31 okt 1736, dochter van Jan Rienders en (?) Ebeltje Sjabbes
Uit de inventaris (RA LXI-f) die na haar overlijden op 18 februari 1737 werd opgemaakt blijkt onder andere dat Kunje Jans en Frerik Jans vorderingen hadden op Sjabbe Jans en Ecke Jans en een schuld aan Reender Derks.

#3 juni 1720. Jacob Derks op de Legemeeden heeft gebr. 56 1/2 grasen prov. landt nu overgedr. an Frerik Jans en Kunne sijn vr. 2 jairhuir adidem {SA 727, 154v.}.

Uit Spanheim: 329. Legemieden Aduart Fol:44
Cornelis Jacobs erfgen: op Monnekedijk gebr: 22 gra: hoog
en 32 gra: met nog 2 1/2 gra: leeglandt
Ao:1637 de soon Jan Cornelis en Anna
Ao:1667 de kinderen
Ao:1669 eene van d'kinderen met Hindrik Jansen en
Cornellisje
Ao:1673 de wed: Cornellisje getr: an Jan Jansen
Ao:1682 Jan Derx en Ancke (GWK: fout, lees Jacob Derks en Auke!)
Ao:1719 Freric Jans en Cunje
329.1 56 1/2 g. =Freerk Jans en Cunje
Ad.108 Jacob Reinders en Trijntje Derks

28-6-1734 {Lewe 465 Reekeninge van de opkomsten der rechtstoelen van Aduard etc. vanaf 1734}. Voor 't accordeeren van twee wete brieven op Reender Derks en Frerik Jans ter instantie van het gericht van Esinge f2-5-11 (Aduard). Voor 't accordeeren van een wetebrief op Peter Jans ter instantie van het gericht van Esinge f.. (Hoogkerk)

4 februari 1737. Ecke Jans wordt voormond, Jan Freerks sibbe en Cornellis Jacobs vreemde voogd {Archief Lewe 465}

25 maart 1737. Frerik Jans maakt een afkoop met zijn voorkinderen {Archief Lewe 465}.

Aduard 28-4-1745 {RA LXI-a-3} "In saken het E.E. gerichte contendierende tegen Frerik Jans op de Hogemeeden tot confirmatie der genomen conclusie ten eynde ged. soude moeten aanloven als sibbevoogd over sijne minderjarige kinderen bij sijne overleden huisvrouw Cunje Jans in egte verwekt in plaats van de overledene voogd Jan Freriks of dat door regtsmiddelen daartoe soude worden geconstringeert. Also ged. in judicio present verklaarde in de confirmatie van dese conclusie te acquiesceeren en daarop sijn gelofte hebbende gedaan.."

Aduard 28-4-1745 {RA LXI-a-3} Ecke Jans c.s. voorstanderen over de minderjarige kinderen van wijlen Cunje Jans moeten hun gewone driejarige rekening doen.#

Hoofdindex A-Z