Gezinsblad
Sjabbe Jans (religie: doopsgezind), ovl. voor 1688
Ebeltje Sjabbes en Idje Sjabbes waren vermoedelijk zusters. Idjes kleindochter Idje Tijmens heeft twee dedigslieden bij haar huwelijk, haar oom Reinder Derks en haar 'aangetrouwde neef' Frerik Jans. Frerik Jans was gehuwd met Kunje Jans, dochter van Jan Rienders en van Ebeltje Sjabbes. Kunje was dus een volle nicht van Wiske Derks, de moeder van Idje Tijmens. Volgens mijn hypothese was Kunje Jans ook een volle nicht van Tijmen Klaassen, de vader van Idje Tijmens. Dat betekent dus dat Idje Tijmens één dedigsman van vaderskant en één van moederskant had.
met:
Grietje N.N.
1) (?) Ebeltje Sjabbes, geb. voor 1680, ovl. voor 1720
Gehuwd voor 09 nov 1696 met:
Jan Rienders, geb. ± 1658, ovl. voor 12 jun 1731, beroep(en): landbouwer, zoon van Reinder Cornelis en Kunne N.N.
#9 november 1696. Cornelis ende Jan Reinders op de Hoogemeeden gebruikt 47 grasen provincie landt, nu alleen Jan Reinders en Ebeltien sijn vrouw {SA 727, 73v}.

18 april 1720 Huwelijkscontract tussen Jan Rienders, weduwnaar van Ibeltie Sabbes en Aefke Cornelis, weduwe van Derk Harms. Aan bruidegomszijde Frerick Jans, aangehuwde zoon, Cunje Jans, dochter, Derck Hoijkes, aengehuwde swager. Aan bruidszijde Hieke Cornelis, zuster, Aris Jansen, aengehuwde swager, Jacob Jans, goede vriend {RA LXIV-d*}.

Aduard 14 november 1720. `Op versoeck van Jan Reenders sijn in judicio Aduard vrijwilligh gecompareert Gerrit Eelkes om an te sweren als voorm. de E. Derck Hoikes en Derck Jacobs om an te loven als mennoniet gesint sijnde de 1ste als sibbe en de laatste als vreemde voogt tot en over w. Ebelje Sjabbes vijf onmondige nagelatene kinderen in leven bij Jan Reenders in egte verweckt en heeft de voormondt zijn eedt gepresteert soolange de afcoop en scheidinge met de vader is gemaakt {RA LXI-a-2}.

21 augustus 1721. Gerrit Eelkes vraagt `als vreemde' om ontheffing van zijn voormondschap nu de boedel van Jan Rienders en wijlen Ebeltje Sjabbes is gedeeld, `en versogte dat Frerik Jansen als swager in zijn plaatse mogte answeren als voormondt', hetgeen geschiedt {RA LXI-a-2}

23 januari 1728. Inventaris van de boedel van wijlen Aefke Cornelis en haar echtgenoot Jan Rienders landbouwer op de Hoogemeeden. {RA LXI-f}.

12 juni 1731. Jan Reinders heeft gebr. 47 gr. prov. land op de Hogemieden, nu de soon Sjabbe Jans een jaar huir ad idem {SA 727, 180r.}.#

2) Idje Sjabbes
Gehuwd 1688 met:
Klaas Tijmens, ovl. voor 03 mrt 1716, woonplaats(en): Hardeweer (Gn), zoon van Tijmen N.N. en N.N.
{MdB}. Hc Groningen 9-3-1688. Claes Tijmens onder Caspel Ezinge als br.gom, Idde of Edde Siabbes dochter van salige Sjabbe Jans onder Caspel Zuidhorn als bruid. Aan bruidegomszijde Jacob Tijmens als broeder, Jacob Pieters als zwager. Aan bruidszijde Cornelis Pieters te Saaksum als zwager en Hindrick Sjabbes te Zuidhorn.
3) Hendrik Sjabbes, ovl. voor 30 apr 1726, beroep(en): landbouwer, woonplaats(en): Zuidhorn (Gn) met:
Trijnje Jans
4) (?) N.N. Sjabbes met:
Cornelis Pieters, ovl. na 09 mrt 1688, woonplaats(en): Saaksum
Hoofdindex A-Z