Gezinsblad
Pouwel Arents
Ondertrouwd te Meppel 01 apr 1708, #Meppel 1-4-1708: Paul Arents j.g. van 't Hoogeveen en Grietje Egberts wed. van Roelof Dirks van Meppel.# met:
Grietjen Egberts 1e huwelijk 2e huwelijk
#Meppel (burgerboek) 15-1-1698: heeft Roelof Dercks Fraeijert voor sijn vrouw Grietien Egberts van Ruinen het Borgerschap ten vollen betaelt met 4 ggul = f 5-12-0

Uit de klokboeken van Meppel: 1699 de 27 april is verluyt het kint van Roelof Fraeijert en is voort verackoordeert voor sijn vrou; hij was vrij. f 3-0-0.#
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Meppel 04 mrt 1698 als Grietje Egberts de vr. van Roelff Derx Frajer

1) Jentien Pouwels, geb. te Meppel, ged. te Meppel 20 feb 1709, #Meppel 20-2-1709: Paul Arents 't kind Jentje. NB: 19-10-2005 aldus aangetroffen in Drenlias: "Meppel, doopboek (1672-1735; DTB 85), 20 februari 1709, pagina 115 gedoopt Jentje, dochter van Marie Arents."#, ovl. na 28 okt 1777
#Meppel (burgerboek) 12-7-1741: heeft Abram Schuirman van Amsterdam zijn borgerschap betaelt met vier g.gulden, f 5-12-0.

Uit de klokboeken van Meppel:

1742 den 20 januari heeft Aberam Schuirman de klocke gekoft voor hem en sijn vrou Jentyen Pouwels; daarvoor betaalt f 4-10-0. Sijn vrou was van vaderskant onvrij, van moederskant vrij sijt 1699 den 27 april soo dat sij nu beijde vrij sijn en haer nakomelingen. Op dato een kint van haer verluit; is vrij.

1755 4 Julij (no. 41) is verluit Abraham Schuiermans; is vrij 1742 den 20 Januaris.#
Gehuwd te Meppel 29 jan 1741, #Meppel 29-1-1741 Abraham Schuirman j.m. van Amsterdam woonende alhier en Jentje Pouwels j.d. te Meppel. Sponsor p. trisannis h. habitavit.# met:
Abraham Schuurman, geb. te Amsterdam voor 1723, begr. te Meppel 04 jul 1755

Hoofdindex A-Z