Gezinsblad
Klaas Tijmens, ovl. voor 03 mrt 1716, woonplaats(en): Hardeweer (Gn), zoon van Tijmen N.N. en N.N.
Gehuwd 1688 met:
Idje Sjabbes, dochter van Sjabbe Jans en Grietje N.N.
{MdB}. Hc Groningen 9-3-1688. Claes Tijmens onder Caspel Ezinge als br.gom, Idde of Edde Siabbes dochter van salige Sjabbe Jans onder Caspel Zuidhorn als bruid. Aan bruidegomszijde Jacob Tijmens als broeder, Jacob Pieters als zwager. Aan bruidszijde Cornelis Pieters te Saaksum als zwager en Hindrick Sjabbes te Zuidhorn.
1) Tijmen Klaassen, geb. ± 1690, (vermoedelijk), ovl. voor 1723
Tijmen noemt zijn dochter Idje; zijn moeder was dus waarschijnlijk Idje Sjabbes en niet zijn vaders eerste vrouw.
met:
Wiske Derks, geb. voor 1702, ovl. 1723, woonplaats(en): Hardeweer (Gn), dochter van Derk Hoykes en Corneliske Reinders
Ezinge 3 maart 1716. De voorstanderen over w. Garmt Harmens en Anje Clasens onmondige kinderen tot Esinge beneffens de voorstanderen over w. Geert Nannings en Meiske Clasens onmondige kinderen worden gereghtelijk geauthoriseerd om met de stiefbestemoder der pupillen Idje Sjabbes wed. van zal. Claes Tijmens onder Hardeweer een onderlinge af en uijtcoop te mogen maken wegens der pupillen overledene bestevader Claas Tijmens naegelatene erffenisse en goederen.

Ezinge 18 juli 1718. Tijmen Clasen als sibbevoogd en Sibge Halbes als vreemde voogd over de onmondige kinderen van wijlen Garmt Harmens en Anje Clasen melden het overlijden van de voormond Derck Harmens. In zijn plaats wordt Tijmen Clasen voormond. Harmen Leulfs wordt de nieuwe sibbevoogd. Beiden zijn mennoniet.

RA Groningen RA LXII-a-2. Heerenhemelvaartsdag 1723. Voor't Gerigte Hardeweer comparerende Derck Hoikes wonende onder de Hoogemeeden de E. Sipke Halbes van Noorthorne Sijmen Dercks van Esinge Te kennen gevende als dat Tijmen Clasen en Wiske Dercks Ehelieden gewoont onder t gerigte Hardeweer beide waren komen te overlijden nae latende twee kleine minderjarige kindertjes, versogten dat Derck Hoikes mogte anloven sijnde mennonijt gesint als voormondt, Sijmen Derks als sibbe ende Sipke Halbes als vreemde voogt hebbende alsoo haar belofte als mennonijten gesint zijnde gepresteerd is dit alsoo in actis geteikent.

RA Groningen RA LXII-a-2. 3 januari 1724. Het gerecht van Hardeweer authoriseert voormond en voogden om "des pupillen beklemde plaatse onder Hardeweer"te verkopen.

RA Groningen RA LXII-a-2. 27 maart 1725. Het gerecht van Hardeweer authoriseert voormond en voogden om na de verkoop van boerderij en land ook de levende have en het huisraad op een boeldag te verkopen.

RA Groningen RA LXII-a-2. Regtdagh van Hardeweer Den 7 febr 1731. Binnen gestaan Reender Derks als voormondt over wilen Timen Clasen en Wiske Derx 2 minderjarige nagelaten kinderen, te kennen gevende als dat zijn vader en moeder Derk Hoikes en Corneliske Rienders waren overleden en hij met de pupillen als nu in de erfenisse quamen angaande der pupillen grootouderen goot, so versogte hij petitionant als dat in zijn plaatse Peter Janse mogte anloeven als voormondt ter tijden solange de scheidinge en dielinge met Riender Derks en de pupillen wegens de erffenisse van Derk Hoikes en Corneliske Reenders sal sijn afgedaan.

Hoofdindex A-Z