Gezinsblad
Alexander Harsing, alias: Harsens Harsing Hartsing of Hansing, ged. te Groningen 13 dec 1743, #Groningen RK Guldenstraat 13-12-1743 Alexander Josephus, v. Conradus Hassink, m. Catharina Arens, pat. Alexander Conneman.# (religie: rooms-katholiek), ovl. voor 05 jun 1800, beroep(en): medicine doctor, chirurgijn, zoon van Conradus Harsing en Catharina Arens
Ondertrouwd te Schildwolde 02 aug 1789, #Schildwolde 1789: 2, 9 en 16 Augustus Gekondigd Alexander Harsing van Groningen en Aaltje Jacobs wed. van Everhardus Kock van de Kalkwijk onder de Kijl, beide roomsche; in den echt bevestigd den 23 Augustus.#
Gehuwd te Schildwolde 23 aug 1789, #RAG Toegang 294 NH-gemeente Schildwolde 23-8-1789: nog den selven dijto is Sander Harsing en den wdw. Kok getrout en in pekken per soma 3-0-0.#
Gehuwd (kerk) te Kleinemeer 22 aug 1789 (religie: rooms-katholiek), #Kleinemeer (rk) 22-8-1789: Alexander Harsens et Aeltje Jacobs Schildwolde, testes Jantje Jacobs et Anna Jacobs.#
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt 22 aug 1789
met:
Aaltje Jacobs Bontdrager, geb. te Lula ± 1750, ovl. te Martenshoek gem. Hoogezand 20 apr 1825 1e huwelijk 2e huwelijk 3e huwelijk, dochter van Jacob Berends Bontdrager en Catharina Freerks Zijlman
#Successiekantoor Groningen: Martenshoek 24-10-1825, Memorie van Aangifte der Nalatenschap van Aaltje Jacobs Bonddrager. Aangevers zijn Elisabeth Kok, gehuwd met Mattheus Meijer, koopman te Delfzijl; Aaltje Jans Masker, weduwe van wijlen Jacob Everardus Kok, in leven koopman te Schildwolde, thans gehuwd aan Hendericus Savenije, koopman te Veendam, namens haar vier minderjarige kinderen Alegonda, Gezina, Everardus en Jacob Kok; Harmannus Kok, winkelier te Martenshoek. Nalatenschap: 1o. Eene behuizinge geteekend Lett. A. no. 10, staande te Martenshoek voormeld, door de erflatersche in gemeenschap met haar eheman Lucas Jurriens Swart meergemeld, bezeten geweest, Stadsgrond. (In margine: No. 1&2 op de Tafel Deel 2 fol. 148 no. 164). 2o. Een behuizinge geteekend Lett. A. no. 18 staande te Martenshoek meergemeld, Stadsgrond. 3o. Een huis en heem staande en gelegen te Schildwolde gem. Slochteren, eigen grond. (In margine: voor no. 3 tot 7 renvooy naar Appingedam.) 4o. Een huis en heem staande en gelegen tot Schildwolde voormeld, eigen grond. 5o. Een stuk bouwland groot ongeveer twee bunder, gelegen te Schildwolde opgemeld. 6o. Een stuk hooiland groot ongeveer twee en een ... bunder, gelegen te Schildwolde meergemeld. 7o. Een eigendom van een heemstede gelegen te Schildwolde .... bij de weduwe Reinder Harmannus .... voor eene jaarlijksche op Martini verschijnende huur van drie guldens in gebruik.#

De enige erfgenaam vam Alexander Harsing heette Jurjen Harsing en woonde in Amsterdam. Dokter Harsing stond bekend als patriot.#Zie voor Alexander Harsing: H.J. Jansonius en P. Bos, "Een Oranjeklant verwekt opschudding in Schildwolde - Genealogie Kuiman / Kuman, Gruoninga 41(1996-1997).#
Hoofdindex A-Z