Gezinsblad
(?) Arijs Jans, geb. voor 1700 (religie: doopsgezind), woonplaats(en): Niehove (Gn)
8-12-1717 {LXIV-d*}. Aeltjen Jansen weduwe van Roelf Tijmens woonagtigh int Carspel Nijehove verkoopt aan "de E. Arijs Jansen vrijgesel mede woonagtigh in't carspel Nijehove" een behuizing etc met de beklemming van 40 grasen land, toebehorend aan de Heer de Mepsche" voor f1600 en 7 ducatons.

8-4-1720 {RA LXIV-d*}. Aris Jansen x Grietie Cornelis lenen f200 van de diakenen van de Mennisten Armen in Humsterland.

18-4-1720 {RA LXIV-d*}. Aris Jans is als "aengehuwde swager" dedigsman bij het huwelijk van zijn schoonzuster Aafke Cornelis met Jan Rienders.

Niehove 2-6-1733 {RA LXVI-a-1} Arijs Jans wordt voormond, Arent Peters sibbevoogd en Jan Geerts vreemde voogd over de kinderen van Sijmen Arents en Louwke Cornelis. Zij loven alle drie aan, "als sijnde mennonijts gesinde".

{RA LXVI-a-1, p. 313} "Ik ondergeschrevene bekenne mits desen uit handen van het Ed. Geregte wegens oude saken te Niehove ontfangen te hebben de somma van 505 gulden 4 st. 2d. onder deductie van 28 gulden 14 st. regtskosten sijnde de penningen geproflueert van de verkogte goederen van mijn schoonmoeder Cornellis Michiels wed. op den 30 april 1733. Doe daarvoor door desen quiteeren. Actum Aduard den 25 april 1734. (wg) Aarijs Jansen in qalite van weegen mijn schoemeder".

{RA LXVI-a-1, p.314} "Ik ondergeschreven bekenne mits desen uit handen van het Hoog Edele geregte van Niehove wegens oude saken ontfangen te hebben de summa van 129 gld. 13 st. 4 d. onder deductie van 13 gld. 4 st. 4 d. regtskosten sijnde het montant geproflueerde penningen uit de verkogte goederen van wijlen Louke Cornelis wed. Sijmen Arents op den 30 april 1733 doe daarvoor quiteeren. Actum Aduard den 25 april 1734. (wg) Arijs Jansen als voormont".

Niehove 6-2-1736 {RA LXVI-a-1}. Stijntje Geerts procedeert tegen Arijs Jans over de betaling van f400 "volgens versegeling".
Gehuwd tussen 08 dec 1717 en 08 apr 1720 met:
Grietje Cornelis, dochter van Cornelis Michiels en Louke N.N.

Gezinsblad
(?) Arijs Jans
Ondertrouwd te Oostwold 25 feb 1740 met:
N.N.
Hoofdindex A-Z