Gezinsblad
Albert Hindriks, geb. voor 1678 (religie: doopsgezind), ovl. voor 1723, woonplaats(en): Den Ham (Gn), zoon van Hindrik N.N. en N.N.
Als "zwager" dedigsman bij het tweede huwelijk van zijn schoonvader Cornelis Michiels op 14-5-1706.

13-1-1708 {RA Groningen RA LXIV-d*}. Huwelijkscontract Albert Hindriks op den Ham x Stijntje Willems op Hoijtum tot Hoochkerck. Aan bruidegomszijde Jan Hindriks, broeder, Jacob Hindriks, broeder, Jan Jans, oom. Aan bruidszijde Albert en Thomas Willems, halfbroeders.
Gehuwd voor 1696 met:
N.N. Cornelis, geb. voor 1678, dochter van Cornelis Michiels en Louke N.N.

Gezinsblad
Albert Hindriks
Ondertrouwd te Oldehove 15 jan 1708 met:
N.N.

Gezinsblad
Albert Hindriks met:
Trijnje Pieters, geb. voor 1700, ovl. tussen 07 jun 1760 en 02 mrt 1762 1e huwelijk 2e huwelijk
1) Zwaantje Alberts, geb. te Den Ham voor 1717, ovl. voor 29 okt 1754
Ondertrouwd te Oldehove 26 feb 1733
Gehuwd na 15 mrt 1733, #Den Ham 15-3-1733: uitgekondigt het houlijk van Harm Jacobs van Oldehove en Swaantje Alberts van den Ham, waarvan attestatie is gegeven.# met:
Harmen Jacobs, geb. te Hoogkerk ± 1703, woonplaats(en): Oldehove (Gn), zoon van (?) Jacob Harms en Jantje Hindriks
Hoogkerk 3-10-1725 Binnen gestaan Harmen Jacobs oudt in zijn 23. jaar zijnde geassisteert met zijn voormondt Garmt Hindrix en de sibbevoogt Hindrik Jacobs de vreemde voogt Jan Willems zijnde overleden en verklaerden zij voorstanderen als dat pupil van nu af an beqaem genoeg waer om sijn eigene goederen te konnen verwaeren en administreren, versogten derhalven als dat t EE gerigte dens selve persoon meerderjarig mogte verklaren. Het EE gerigte heeft op de verklaringe der voorstanderen an de selve Harmen Jacobs veniam aetatis geaccordeert en dit also in actis doen teikenen.

29-10-1754 Niehove {RA LXVI-b-1, 132} "..vertoont het E.E. Gerigte met schuldigen eerbied Harm Jacobs welke bij sijne overledene huisvrouw Swaanje Albers in egte heeft geprocreëert een dogter genaamt Jantien Harms in den jaare 1735 in februari maant wijl nu evengemelte sijne dogter in gevolge attestatie hier annex in haar negentiende jaar oudt is so was de remonstrant benevens sijn dochter blijkt uit derselver vertekening begeerig om voor meer gemelte dogter veniam aetatis te obtineren..." Dit verzoek werd ingewilligd.

RA Groningen RA LXIV-d-1. Niehove 21 december 1756. Huwelijkscontract Harmen Jacobs x Jantien Jans. Aan bruidegomszijde Jan Jans x Jantje Harms, schoonzoon en dochter, Willem Albers x Martje Jacobs, aangehuwde broer en zuster, Riender Derks x Sybenje Jacobs, aangehuwde broer en zuster. Aan bruidszijde Jan Freriks x Anje Jans, vader en moeder, Auke Jans, zuster, Ecke Jans, oom.

Hoofdindex A-Z