Gezinsblad
Klaas N.N. met:
N.N.
1) Boukje Klaassen, geb. ± 1708, ovl. voor 07 mei 1783 met:
Ekke Jans, geb. ± 1700, ovl. ± dec 1783, #RAG, 361-Archief Doopsgezinde Gemeente Den Horn, inv. nr. 84 (kasboek diaconie): p. 311, 24-12-1783 ontfangen van Jan Eckes wegens de erfgenamen van wijlen Ecke Jans voor tzwart laken som. f 0-6-0.#, zoon van Jan Rienders en (?) Ebeltje Sjabbes
#Geboorte- en overlijdensjaar als opgegeven door Ds. Huizinga in zijn Geschiedenis van de doopsgezinde gemeente van Den Horn. Ekke Jans is voormond over de kinderen van Hindrik Klaassen x Trijnje Jans. Ik acht het meer waarschijnlijk dat Ekke zwager was van Hindrik dan broer van Trijnje, aangezien de voormond meestal kwam van de kant van de overledene en niet van die van de langstlevende.#

#Zuidhorn 7-5-1783 {RA LXX-c-3}. "Ekke Jans, Jan Ekkes, Ite Claaszen als wettige voorstander over zijn minderjarige kinderen bij wijlen Ebeltje Ekkes verwekt, Jan Ekkes en Claaske Ekkes ehelieden" verkopen aan Pieter Claaszen en Dietje Ekkes ehelieden "een behuizinge en schuure met al het geen daar an aard spijker en nagelvast word bevonden met hoven geboomten en plantagien voorts schutten wringen en het balkhout beneevens de vaste en altoos duirende beklemming van 63 grasen land onder Zuidhorn geleegen", waarvoor jaarlijks aan de koopman B.A. Hulshoff f210 huur betaald moet worden, voor f5720.

Spanheim: Aduard Fol:40 vso
Roelef Timens en Rienke gebr: 13 gra: Ga landt op de oostzijde van de togt. Item 2 1/2 gra: Ga landt dat nog te soeken is, en 35 gra: hoog landt
Ao:1638 Roelef Tijmens getr: an Nieske
Ao:1662 de kinderen
Ao:1668 Eijsse Pieters ende Tillie weder
1682 getr: an Claas Claassen Pabema
Ao:1689 Arent Pieters en consr:
Ao:1698 Roelef Pauwels en Fokeltie
(304.3)

Aduard Fol:44 vso
Harmen Iwema en Anna gebr: 32 gra: hoog en 10 gra: leeglandt item nog 10 gra: hoogh landt.
Ao:1667 de dogter Catrijna Iwema wed:
Ao:1668 is dese plaats verdeelt als volgt
27 gra: hooglandt An Eijsse Pieters en Tallie
Ao:1682 de wed: Tallie getr: an Claas Claassen Pabema
Ao:1689 Arent Pieters en consr:
Ao:1698 Roelef Pauwels en Fockeltie
10 gra: hooglandt an Jan Lubbers en Anje
Ao:1691 Hindric Derx ende Grietie
Ao:1711 Jan Harrems en Grietie
10 gra: leeglandt an Eijsse Pieters en Talle
Ao:---- de wed: Tallie
Ao:1698 Jacob Jans
Ao:1704 Pieter Boekes
Ao:1710 Jan Campinga
303.2 &304.3 63 g. =Roelf Pauwels en Fokeltje
Ad.210 Ekke Jans en Bouke Clasens
id. 10 g. =Jan Harrems en Grietie
Ad.210 Jan Harms en Grietje Ubels.#

2) Hindrik Klaassen, geb. voor 1715, ovl. voor 08 feb 1750 met:
Trijntje Jans, geb. voor 1718, ovl. na 24 apr 1766 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Jan (3) N.N. en N.N.
#8 september 1750. `Ecke Jans en Harm Jans beide tot Suidhorn en Jacob Abels op Enematil' aangeloofd als voorstanderen over de minderjarige kinderen van wijlen Hindrik Clasen en Trijnje Jans {RA LXX-e}.

Noordhorn 29 mei 1750. De voorstanderen maken een afkoop met de weduwe die is hertrouwd met Wessel Ejes. De weduwe behoudt de beklemde plaats in Faan inclusief 64 grazen land {RA LXX-c-1, 17v.}.

24 juni 1754. Ecke Jans, voormond, Harm Jans, sibbevoogd en Jacob Abels, vreemde voogd, doen rekening over `der vier nog overig zijnde pupillen goederen' {RA LXX-e}.#

3) (?) Anje Klaassen
Ondertrouwd te Zuidhorn 17 apr 1733, #Zuidhorn 1733: Op den 17 April 1733 Ekke Rijkels van Wehe en Anje Klaassen Mennonijten zijnde zij alhier gekondigt, dogh niet gecopuleert.

Enige regels later staat aangetekend: Op den selven dito (= 23 april) Ekke Rijkels van Wehe en Anje Klaassen van Zuithorn voor de eerste maal alhier hare kerkkondinge gehad en zijn drie agtereenvolgende sondagen sonder inspieringe gekondigt en daarop in de Mennonijten vergaderinge in den houwlijken staat bevestigt.# met:
Ecke Rijckels, ovl. na 1754, zoon van Rijckel N.N. en N.N.

Hoofdindex A-Z