Gezinsblad
Evert Roelofs
Huwelijk Groningen 18-5-1667 (ondertrouw 20-4-1667) Reiner Hindriks en Evese Cornellijs w.v. Sake Geerts als broodheer.

Huwelijk Groningen 22-3-1670 (ondertrouw 19-2-1670) Evert Roelofs en Efien Cornelis weduwe Reinder Hindriks p.q. Saeke Geerts neve.

20-9-1674 {RA III-hh-2}. Geert Schutrups aangezworen als voormond over de minderjarige kinderen van Reiner Hindriks bij Eetje Cornelis geprocreëerd. Hoycke Cornelis aangeloofd als voogd.

Huwelijk Groningen 8-10-1689 (ondertrouw 3-9-1689) Reinder Harms, van Groningen, en Reindertien Reinders, van Groningen, p.q. Jan Jansen Cruijs als voormond.

Afrekening 5-12-1689 {Archief Weeskamer Nr. 109}. Jan Jansen Cruijs als voormond over overleden Reinder Hindriks dochter (Reindertje genoemd) bij Eetje Cornelis in echte verwekt, geassisteerd met desselfs voogden de E. Hoijcko Cornellis en Quintien Alberts, heeft in presentie van voornoemde dochter, geassisteerd met haar eheman Reinder Harms, finale oplossinge, bewijs en rekeninge van sijn gewesen pupils goederen gedaan en is bevonden de ontvangsten viertienhonderdvierentachentig Caroli Gulden 18 stuiver en 1 plak. En de uitgaven daartegen viertienhonderd en drie gulden en 11 stuiver en 3 plakken. Zulks, dat meerder is ontvangen als uitgegeven 81-6-6. Welcke penningen nevens alle andere goederen de voormond opgemeld aanstonds aan gedachte ehelieden heeft overgelevert.
Ondertrouwd te Groningen 19 feb 1670
Gehuwd te Groningen 22 mrt 1670 met:
Eefke Cornelis, geb. ± 1642 1e huwelijk 2e huwelijk 3e huwelijk, dochter van Cornelis Derks en Eefse Hoykes

Hoofdindex A-Z