Gezinsblad
Cornelis Derks, geb. ± 1600 met:
Eefse Hoykes
1) Hoyke Cornelis, geb. voor 1635, ovl. voor 30 jul 1695
Gehuwd ± 1660 met:
(?) Geeske (Balles?), ovl. na 09 nov 1696, dochter van Balle N.N. en N.N.
#Veneris den 14 Octobris 1642 (Voogdijstellingen weeskamer stad Groningen) Geert Hoickens voormunt aengeswooren over Cornelis Dercks drie kinder bij Eefse Hoickens geprocreert.

14-2-1685 (HJK 913, fol. 82v.) Alsoo Hoijke Cornellis als voormond, Willem Harmens als vremde voogt op het geemaneerde mandaet van Berent Harmens over desselfs kint bij Antjen Cornellis in egte verwekt hebben angeswooren, is sulx in actis geteijkent.

14-3-1685 (HJK 913, 124v.) Alsoo Peter Jans zijnde mennist op het geemaneerde mandaet van Hoijcke Cornellis in qlt. bij handtastinge in plaetse van eede belooft heeft sibbevooght te sullen zijn over 't kindt van Berent Harmens bij Jantien Cornellis in echte verwekt, hebben de H.H. Lieutenamt ende Hooftmannen sulx in actis doen teijckenen.

27 juni 1681. Peter Hindrix 35 gr. tot Oostwoldt overleeden zijnde, heeft Hoijke Cornelis ende Geeske sijn vrouw deselve aen haer becomen ad idem {SA 726, 174v.}.

30 juli 1695. Hoijke Cornelis tot Oostwoldt heeft gebruijckt 28 grasen provincie landt nu desselfs weduwe Geeske de overteijkeninge sonder geschenk geaccordeert volgens resolutie van den 1. martij 1678 {SA 727, 52r.}.

9 november 1696. Hoijke Cornelis weduwe tot Oostwoldt heeft gebruickt 40 ende 8 grasen provincie landt, deselve nu overgedragen aan Corneili Hoijckens ende Anje sijn vrouw, de overteijkeninge volgens resolutie vanden 1. martij 1678 sonder geschenk geaccordeert {SA 727, 74r.}.

Tot nog toe buiten verband: Niezijl p. 1-3-1668 Cornelis Huijkes van Niezijl en Jetske Martens van Northorn.#

2) Eefke Cornelis, geb. ± 1642
Ondertrouwd te Groningen 20 apr 1667
Gehuwd te Groningen 18 mei 1667 met:
Reiner Hindriks, ovl. 1669
3) Jantje Cornelis, alias: Antje Cornelis, ovl. voor 14 feb 1685 met:
Berend Harms
Hoofdindex A-Z