Gezinsblad
Tiemen N.N.
#8-2-1717 {LXIV-d*}. Aeltjen Jansen wed. van Roelf Tijmens woonagtigh int carspel Nijehove verkoopt aan "de E. Arijs Jansen vrijgesel mede woonagtigh in't carspel Nijehove" een behuizing etc. met de beklemming van 40 grasen grond, toebehorend aan de Heer de Mepsche voor f1600 en 7 ducatons.

9-8-1719 {RA LXI-a-1}. Cornelis Boukes "gewesene voormondt over wijlen Roelof Tijmens twie minderjarige naegelatene kinderen bij Aeltjen Jansen zijn gewesene ehevrouw in egte verweckt". Bartelt Tijmens wordt de nieuwe voormond. Er is een vordering op de erfgenamen van Peter Jansen. Bovendien: "5o. nogh de voorm. en Ite Tijmens weduwe debet van tin en kussen."

29-1-1722. De voormond Bartelt Tijmens legt zijn periodieke rekening af. De boedel bestaat nu o.a: "1o. in de eersten een behuisinge tot Nijehove staande, 2o. staat op Ite Tijmens weduwe tot Fransum 10-0-0.

Aduard 15-6-1724 {RA LXI-a-1} "In dato den 15 junij 1724 zijn judicio Aduard comparerende Tijmen Bartelts soon van w. Bartelt Tijmens als in leven gewesene voormondt over wijlen Roelof Tijmens 2 onmondige kindertjes en heeft ten overstaan het E.E. Gerigte Aduard rekeninge anwijsinge en voor een deel overleveringe gedaan an de nieuwe voormondt Abel Berents welke alleen sonder voogden de kleine angeërfde boedel van des pupillen bestemoeder Geertien Peters in haar leven gewoont onder 't gerigte Aduard zal mogen administreren.."De boedel bestaat nu o.a. uit "nogh een versegelinge over Floris Cornelis tot Nijehove" f100 en f4 rente. "Staat over de weduwe van Ite Tijmens tot Franzum" f10.# met:
N.N.

1) (?) Barteld Tiemens, ovl. voor 15 jun 1724
9-12-1710 {RA LXIV-d*}. Huwelijkscontract Mecke Claassen x Siouke Jans. "Itien Claazen zuster van bruidegom". Aan bruidegomszijde Bartelt Tijmens x Anje Jansen stedevader x moeder, Lulef Jansen oom. Aan bruidszijde Jan Jansen, Hindrick Jansen, Lue Jansen broeders.
met:
N.N.
2) Roelof Tiemens met:
Aaltje Jansen
3) Ite Tiemens, ovl. tussen 19 jan 1717 en 09 aug 1719, #RAG, RA LXI-a-1: 9-8-1719 " ... Ite Tijmens wed. tot Fransum .... ".#
#Dat Louwke, Cornelis en Tiemen zuster en broers zijn staat vast. Dat hun moeder Hijktje heeft geheten is gezien de naamgeving van twee van hun dochters waarschijnlijk. Een Ite Tiemens was gehuwd met een Hyttie. Een Ite Tiemens was waarschijnlijk broer van Barteld Tiemens en Roelof Tiemens.#
met:
Hijktje Cornelis, geb. ± 1686, ovl. na 24 apr 1725, dochter van Cornelis Michiels en Louke N.N.
24-4-1725 {RA LXI-c-4}. "Boeldagh gehouden tot Franzum ten Huise van Ite Tijmens wed." Haar goederen worden ten behoeve van haar crediteuren publiekelijk verkocht. De opbrengst bedraagt f590-15; na aftrek van gerechtskosten resteert voor de schuldeisers f555. Arijs Jans te Niehove koopt een bijbel voor f0-3-0.

-- Aduard Fol:39 vso
Pieter Menkes en Trijne gebr: 77 gra:
Ao:1636 de wed: Trijne getr: an Harmen Cornelis
Ao:1661 Harmen Cornelis getr: an Siberich
Ao:1694 Albert Drieuwes en Trijne
Ao:1713 Itte Tijmens en Hittie
271.3 54 g. =Ite Tijmens en Hilje
Ad.27 Jacob Klinkers en Hillegje Meints
Hoofdindex A-Z