Gezinsblad
Ebel Jacobs Blaak, geb. voor 1679, ovl. na 09 jun 1741, zoon van (?) Jacob Jans Blaak en Marchien N.N.
RA Vmm-5, 270 Wildervank 7-1-1725 Jacob Jans x Grietien Egberts. Aan bruidegomszijde Jan Jacobs Blaek en Annigjen (tekent Antijen) Jans, vader en stiefmoeder, Marten Jans, broer, Ebel Jacobs en Geesjen Jans, oom en moei. Aan bruidszijde Beerent Pieters en Claasjen Egberts, zwager en zuster, Remke Garrels en Aefjen Egberts, zwager en zuster.

RA Vmm-6 Wildervank 9-6-1741. Hc Jan Geerts x Grietien Ebels. De belangrijkste bepaling behelst dat de bruidegom "des bruijts voorsoon als sijn eijgenen anneemt". Aan bruidegoms zijde Geert Jans, als stiefvader en oom van't voorkind (sic). Aan bruidszijde Ebel Jacobs, vader, Hindrik Jurjens, zwager, Geert Jans x Geertien Ebels, zwager en zuster.

Veendam 28-11-1697 Ebel Jacobs in de Wildervank en Geesje Jans van het Hoge Veen hebben haar houwelijks proclamata onverhinderd gehad en sijn volgens kerkenorder gecopuleert den 28 9ber 1697.

RA Vmm-6 Wildervank 24-10-1738 Ebel Jacobs x Catrina Jocchems. An Bruijdegomssijde waren Hindrik Jurjens en Margien Ebels als swager en dochter, Geert Jans als swager, an Bruijdssijde was niemant.

Wildervank 4-11-1716. Ebel Jacobs Blaackjen x Geesjen Jans verkopen aan Pieter Hindriks Pluijm x Christina Christiaens Heukelen " hare behuisinge en tuijne met alle bomagie plantagie huijsinge en tgeen daer an en om eerd en nagelvast bevonden mocht worden alsmede overdracht van sodanig bou en onlant als verkoperen van vr. Venema hebben angenomen.". De koopprijs bedraagt f 395 en een zilveren dukaat {RA Vmm-4 Wildervank, 329}.

Wildervank 22-5-1724. Ebel Jacobs x Geesjen Jans verklaren schuldig te zijn aan Jan Egberts, koopman in Veendam, "wegens verkofte boekweijtelant", f89,--, welk bedrag zij in vier gelijke jaarlijkse termijnen zullen betalen {RA Vmm-5 Wildervank, 255}.
Gehuwd te Veendam 28 nov 1697 met:
Geesjen Jans

Gezinsblad
Ebel Jacobs Blaak
Ondertrouwd te Veendam 14 nov 1738
Gehuwd te Wildervank 16 nov 1738 met:
Catrina Jochems, alias: Anna Catharina Jochems 1e huwelijk 2e huwelijk 3e huwelijk 4e huwelijk, dochter van Jochum Jeijpes en Froucke Tjeerts
Hoofdindex A-Z