Gezinsblad
N.N.
Ondertrouwd te Garnwerd 21 feb 1723
Gehuwd 21 mrt 1723 met:
Idje Alderts, geb. te Garnwerd voor 1706 1e huwelijk 2e huwelijk
Garnwerd: Den 21 febr. 1723 als oock de 28. dito en de 7. mart. het houwelijck gekondight tusschen Cornellis Roelfs ende IJdje Alders beijde van Garnwert. Getrouwt sonder attestatie in de vergaderinge der mennonijten den 21. mart. 1723.

Garnwerd 23-3-1741 {RA LXI-a-3 (1164)} Menne Jacobs wordt voormond over de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Roelfs x Idje Alders, Focke Clasen te Garnwerd wordt vreemde voogd en Peter Alders te Feerwerd sibbevoogd ("den Eed heeft gepresteert").

14-4-1741 {RA LXI-f}. Inventaris van goederen die wijlen Cornellis Roelefs en zijn vrouw Idje Alders te Garnwerd hebben bezeten. De inventaris wordt opgemaakt op verzoek van Menne Jacobsz en consorten. Tot de boedel behoren "twee Ommelander plaatsen, groot 102 grasen, jaarlijks te huire doende 286 gulden". Profijtelijke staat f3322-1-0, schadelijke staat f3012-16-6.
Garnwerd 21-2-1723 als oock de 28 dito en de 7 mart. Het houwelijck gekondight tusschen Cornellis Roelfs ende IJdje Alders, beijde van Garnwert. Getrouwt sonder attestatie in de vergaderinge der mennonijten den 21 mart. 1723.

Hoofdindex A-Z