Gezinsblad
Ite Tiemens, ovl. tussen 19 jan 1717 en 09 aug 1719, #RAG, RA LXI-a-1: 9-8-1719 " ... Ite Tijmens wed. tot Fransum .... ".#, zoon van Tiemen N.N. en N.N.
#Dat Louwke, Cornelis en Tiemen zuster en broers zijn staat vast. Dat hun moeder Hijktje heeft geheten is gezien de naamgeving van twee van hun dochters waarschijnlijk. Een Ite Tiemens was gehuwd met een Hyttie. Een Ite Tiemens was waarschijnlijk broer van Barteld Tiemens en Roelof Tiemens.#
met:
Hijktje Cornelis, geb. ± 1686, ovl. na 24 apr 1725, dochter van Cornelis Michiels en Louke N.N.
24-4-1725 {RA LXI-c-4}. "Boeldagh gehouden tot Franzum ten Huise van Ite Tijmens wed." Haar goederen worden ten behoeve van haar crediteuren publiekelijk verkocht. De opbrengst bedraagt f590-15; na aftrek van gerechtskosten resteert voor de schuldeisers f555. Arijs Jans te Niehove koopt een bijbel voor f0-3-0.

-- Aduard Fol:39 vso
Pieter Menkes en Trijne gebr: 77 gra:
Ao:1636 de wed: Trijne getr: an Harmen Cornelis
Ao:1661 Harmen Cornelis getr: an Siberich
Ao:1694 Albert Drieuwes en Trijne
Ao:1713 Itte Tijmens en Hittie
271.3 54 g. =Ite Tijmens en Hilje
Ad.27 Jacob Klinkers en Hillegje Meints
1) Tijmen Ites, geb. te Niehove voor 1711
Gehuwd te Niehove 17 apr 1735 met:
Susanna Alberts, geb. te Oostwold, dochter van Albert N.N. en N.N.
Oldehove 1 mei 1764. Op verzoek van Tijmen Ites die wil hertrouwen stelt het gericht tot voorstanderen over het minderjarige zoontje van Tijmen Ites x Susanna Alberts aan Jan Alberts (voormond), Cornelis Ites (sibbevoogd) en Claas Alderts (vreemde voogd). De voormond en de sibbevoogd wonen buiten de jurisdictie en stellen het huis van de vreemde voogd tot domicilium citandi. Aan de `volgens de verklaringe van vader en ooms met verdere vrienden van Tijmen Ites en Susanna Alberts gebooren kinderen' Albert Tijmens (27), Bartelt Tijmens (22) en Heitje Tijmens (24) wordt veniam aetatis verleend.
2) Louwke Ites, geb. te Oldehove ± 1711, ovl. na 26 jun 1775
Gebeurtenis: gebeurtenis Barwert onder Oldehove

Ondertrouwd te Oldehove 08 apr 1736 met:
(?) Klaas Alderts, geb. te Oldehove ± 1711, ovl. na 26 jun 1775, zoon van (?) Aldert Klaassen en Anje Pieters
Gebeurtenis: gebeurtenis Barwert onder Oldehove

#Groningen 16-5-1758 {RA LXI-d-3} Claas Alders x Loeke Ites te Oldehove lenen f300 à 4% van Jan Abels x Geertje Willems. Claas en Loeke ondertekenden de acte met een kruisje.

1 juni 1763. Claes Eijes en Aaltje Claassens verkopen aan Claas Alderts en Louke Ytes, wonende in't carspel Oldehove, hun behuizing met schuur en het recht van beklemming van 37 grazen land, staande en gelegen op Barwert in't carspel Oldehove, jaarlijkse huur f70, voor de somma van f600 {RA Groningen RA LXIV-d-2}.

26 juni 1775. Claas Allerts x Louke Ytes kopen van Albert Tijms x Stijntie Jans een huis op Barwerd, dat staat op grond van de stad Groningen. Jaarlijks moet f3 huur worden betaald aan Geert Harms. De koopprijs bedraagt f165 {RA LXIV-d-2}. Oldehove Aduard Fol:39
Derck Garrebrants tot Barwert en Geesje gebr: 54 gra:
Ao:1658 de dogter Aaltie getr: an Roele Drieuwes
Ao:1673 de wed: Aaltie getr: an Claas Ites
313.2 54 g. Derk Garmts en Trijntje
Ad.163 (K.391) Garmt Derks.#

3) Cornelis Ites, geb. te Fransum voor 1719, ovl. na 15 apr 1782
Gehuwd te Den Ham 04 dec 1740 met:
Idje Alderts, geb. te Garnwerd voor 1706 1e huwelijk 2e huwelijk
Garnwerd: Den 21 febr. 1723 als oock de 28. dito en de 7. mart. het houwelijck gekondight tusschen Cornellis Roelfs ende IJdje Alders beijde van Garnwert. Getrouwt sonder attestatie in de vergaderinge der mennonijten den 21. mart. 1723.

Garnwerd 23-3-1741 {RA LXI-a-3 (1164)} Menne Jacobs wordt voormond over de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Roelfs x Idje Alders, Focke Clasen te Garnwerd wordt vreemde voogd en Peter Alders te Feerwerd sibbevoogd ("den Eed heeft gepresteert").

14-4-1741 {RA LXI-f}. Inventaris van goederen die wijlen Cornellis Roelefs en zijn vrouw Idje Alders te Garnwerd hebben bezeten. De inventaris wordt opgemaakt op verzoek van Menne Jacobsz en consorten. Tot de boedel behoren "twee Ommelander plaatsen, groot 102 grasen, jaarlijks te huire doende 286 gulden". Profijtelijke staat f3322-1-0, schadelijke staat f3012-16-6.

Hoofdindex A-Z