Gezinsblad
Jan Egberts
Dit echtpaar komt voor in Archief Lewe 414 (Staatboek 1712-1736).

Gehuwd ± 1692 met:
Wiske Hoykes, geb. voor 1675, dochter van Hoyke Cornelis en (?) Geeske (Balles?)
304. Zuidhorm Aduard Fol:48

Jan Hansen en Anna gebr: 38 gra: hoog landt daar onder sijn 13 1/2 gra: pomp landt en 4 gra: in de Ga gelegen

Ao:1637 de wed: Anna getr: an Pieter Jans

Ao:1641 wederom getr: an Aaltie

Ao:1649 de wed: Aaltie getr: an Jan Adriaans

Ao:1673 de kinderen

Ao:1680 eene van dese kinderen met naam Adriaan Jansen en Riene

Ao:1692 Jan Egberts en Witske

304.1 37 1/4 g. =Jan Egberts en Wiske

Ad.212 Geert Gerrits en Fokeltje Hindriks

1) (?) Geeske Jans, geb. te Zuidhorn voor 1713
Geeske Jans plaats als dochter van Jan Egberts en Wiske Hoykes is zuiver hypothetisch. De argumenten zijn ten eerste haar voornaam Geeske; zij is dan vernoemd naar haar grootmoeder Geeske Balles. Ten tweede de voornaam van haar dochter Wiske Berends; die is dan vernoemd naar Geeskes moeder Wiske Hoykes. Ten derde had Geeske Jans vermoedelijk een broer Cornelis Jans; die voornaam past uitstekend in de familie Hoykes. Geeske Jans was afkomstig uit Zuidhorn; daar lag de boerderij van Jan Egberts en Wiske Hoykes. Geeske is in ieder geval voor 1713 geboren en waarschijnlijk rond 1706 als zij even oud was als haar man; Jan Egberts en Wiske Hoykes waren in 1692 al getrouwd, dus dat kan nog best. Geeske was zelfs misschien ouder dan Berend: in hun huwelijkscontract worden de ouders van Geeske niet vermeld en zijn dus overleden, maar er is geen sprake van voormond of voogden. Zij moet dus 25 jaar of ouder zijn geweest (of venia aetatis hebben verkregen).

Oldehove 23-4-1759 {RA LXIV-d-1 (1187)}. Vermeld worden Willem Albers voormond, Cornellis Jans sibbevoogd en Harm Rijkels vreemde voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Berend Harms x Geeske Jans. Op 1-5-1759 volgt een nieuwe vermelding.
Ondertrouwd te Oldehove 13 jan 1731 met:
Berend Harms, geb. ± 1706

Hoofdindex A-Z