Gezinsblad
Geert Harms, geb. te Den Ham, ovl. voor 01 jun 1790, zoon van Harm Geerts en Jantje Cornelis
24 maart 1772. Barwerd onder Oldehove. Huwelijkscontract tussen Geert Harms `jonggeselle' en Hijktjen Claesens `jongedochter'. Aan bruidegomszijde Barteld Willems en Aldert Claesen uit naam van Jantje Cornelis weduwe van Harm Geerts, moeder, Geeske Harms x Aldert Claesen volle zuster en zwager. Wiske Harms volle zuster, is wegens ziekte verhinderd. Aan bruidszijde Claes Alders x Louktje Ytes volle vader en volle moeder, Yte Claasen volle broer, Pieter Claasen volle broer, Aldert Clasen volle broer. {RA LXV-b-22, fol. 31}

18 mei 1772. Oldehove. Claas Alders x Lauke Ytes verkopen aan Geert Harms x Hijktjen Claessen hun plaats op `Barwert onder Oldehove', een behuizing en schuur met de beklemming van 34 grazen land (jaarhuur f82 aan de Hoogwelgeb. Heer J.W.H. van Rossum) en de beklemming van 37 grazen land `op Barwert' (jaarhuur f70 aan de stad Groningen) voor f3500. {RA LXV-b-22, fol. 37}

Oldehove 26 juni 1784. Afkoop tussen de voorstanders over zijn minderjarige kinderen en Geert Harms. De vader neemt alle op 19 juni 1784 geïnventariseerde bezittingen over voor f1500 {RA LXIV-d-3, fol. 91}

Oldehove 26 juni 1784. Huwelijkscontract Geert Harms en Anna Pieters. Aan bruidegomszijde Cornelis Pieters, volle neef, Aldert Klaassen zwager, Hendrik Jans neef, Ite Klaassen, Cornelis Pieters en Jan Harmens, voormond, sibbevoogd en vreemde voogd over bruidegoms minderjarige dochter Jantje Geerts. Aan bruidszijde Pieter Mindelts vader, Aafke Jacobs moeder, Mindelt Pieters volle broeder, Lijske Pieters volle zuster {RA LXIV-d-3, fol. 91}.

Barwert 1-6-1790 {RA LXIV-f-1}. Inventaris van de goederen van wijlen Geert Harms en Anna Pieters "woonagtig onder Oldehove op Barwert". "Te eersten twee plaatsen onder Oldehove geleegen zoo door haar zelfs word bewoont met de beklemminge van 71 grasen land doende jaarlijks tot Huire an het stadscomtoir en an mevrouw van Rossum te samen een somma van f154, zijn te zaamen getaxeert met de geheele winter en zomerbouwte met schutten wringen en balkhout op een somma van f2600". Het positief beloopt f4172-2-4, het negatief f672-2-4 met daarbij f1500-16-6 aan afkoopspenningen dus f2172-19-2. Het saldo is dus f2000-3-2.
Ondertrouwd te Den Ham 26 apr 1772 met:
Hiektje Klaassen, geb. te Den Ham voor 1754, ovl. ± 1783, dochter van (?) Klaas Alderts en Louwke Ites

Gezinsblad
Geert Harms
Ondertrouwd te Noordhorn 27 jun 1784
Gehuwd te Oldehove met:
N.N.
Hoofdindex A-Z