Gezinsblad
Derk Harmens, ovl. tussen 02 mei 1717 en 18 jul 1718, woonplaats(en): Oldehove (Gn), zoon van Harmen N.N. en N.N.
Als zwager dedigsman bij het tweede huwelijk van zijn schoonvader Cornelis Michiels op 12-5-1706.

28-4-1711 {RA Groningen RA LXIV-d*}. Derck Harmens, voormond, Cornelis Jans, sibbevoogd, Wretsche Jans, vreemde vooght tot en over wijlen Geert Jans en zijn huisvrouw Aefke Harmens in leven wonende in het Carspel Oldehove op Frijtum kinderen verkopen een huis c.a. met 42 grasen beklemd land aan Aldert Clasen x Anje Pieters voor f962-10-.

Ezingen 18 juli 1718. Tijmen Clasen als sibbevoogd en Sibge Halbes als vreemde voogd over de onmondige kinderen van wijlen Garmt Harmens en Anje Clasen melden het overlijden van de voormond Derck Harmens. In zijn plaats wordt Tijmen Clasen voormond. Harmen Leulfs wordt de nieuwe sibbevoogd. Beiden zijn mennoniet.
Gehuwd ± 1699 met:
Aafke Cornelis, geb. voor 1680, ovl. voor 23 jan 1728, #Inventaris van de boedel 23-1-1728; zij nis dus vermoedelijk kort voordien overleden.#, woonplaats(en): Oldehove (op Fulsemaheerd) 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Cornelis Michiels en Louke N.N.
2 mei 1717. Derk Harms en Aafke Cornelis te Oldehove kopen van Derk Jans x Lijsebeth Alberts een huis op kerkgrond voor f180 {RA LXIV-d*}.

Oldehove 19 september 1720. Jacob Jans, voormond, Aris Jans, sibbevoogd en Claas Jans, vreemde voogd over de 4 minderjarige kinderen van Derck Harms en Afke Cornelis maken een afkoop met de moeder en stiefvader Afke Cornelis en Jan Rienders. De kinderen behouden de behuizing en de beklemming van 59 1/2 grazen, en de verdere boedel inclusief de levende have en het lijfstoebehoren van vader, tesamen waard f2450. Moeder en stiefvader zullen het jongste kind Altie bij zich in huis nemen en tot 16 jaar brengen, leren lezen, schrijven en naaien. Indien de oudste dochter Antie trouwt, zullen Afke Cornelis en Jan Rienders ook de dochter Geertie, nu 11 jaar oud, bij zich nemen etc. Afke Cornelis en Jan Rienders krijgen f2233-17-4 uitgekeerd. "..mits dat noch in de mande te samen blijft een stuckien landt leggende tot Niehove in de plaats van Cornellis Michiels doende jaarlijckx drie gulden tot huure". {RA LXIV-d*}.

Oldehove 9-4-1721. Jacob Jansen voormond, Aris Jans sibbevoogd en Claes Jans vreemde voogd over de vier minderjarige kinderen van wijlen Derk Harmens bij Aafke Cornelis lenen f 200 van Cornelis Alberts vrijgesel onder carspel Oldehove woonachtig {RA LXIV-d*}

Oldehove 5-8-1726 {RA LXIV-a-1}. Hindrick Harmens voormond, Arijs Jans sibbevoogd en Jacob Jansen vreemde voogd rekenen over de periode vanaf 2-11-1723. De inkomsten beliepen f2021-15-3, de uitgaven f2016-8-4, dus het positief saldo is f5-6-7. Dit bedrag berust bij de voormond.

Oldehove 23-1-1730 {RA LXIV-a-1} De voorstanders krijgen van het gericht vergunning de behuizing van pupillen "Vuilssema Heert" te verkopen.

Hoofdindex A-Z