Gezinsblad
Cornelis Reinders, geb. ± 1655, ovl. voor 21 jun 1719, zoon van Reinder Cornelis en Kunne N.N.
Gehuwd tussen 22 jun 1698 en 15 feb 1701 met:
Aaltien N.N.
22 juni 1698. Derk Simens tot Leechkerk gebr. 44 gr. prov. land overgedragen aen Cornelis Reijners, vrijgeselle, dese overteikeninge geaccordeert mits betalende het geschenke volgens staatsresol. van 26 februari 1698 adidem {SA 727, 82r.}.

15 februari 1701. Korn. Reinders tot Leegkerk gebr. 44 grasen prov. landt deselve nu getrout aen Aeltie sijn vrouw adidem {SA 727, 100r.}.

15 oktober 1721. Jacob Frerix looft aan als vreemde voogd over de kinderen van Cornelis Reenders in de plaats van wijlen Willem Drewes {RA LXI-a-2}.

2 juni 1723. Cornelis Reijnders heeft gebr. 69 gr. tot Leegkerk, nu desselfs kinderen Kunje Cornelis en consorten een jaar huur ad idem {SA 727, 164r.}.

1) Jantje Cornelis, geb. te Leegkerk voor 1713, ovl. na 24 mrt 1772
#Dat Jantje Cornelis de dochter van Cornelis Reinders identiek is met Jantje Cornelis de echtgenote van Harm Geerts blijkt uit het volgende: Cornelis Pieters (de zoon van Jantjes zuster Kunje Cornelis) is als volle neef van bruidegom getuige bij het huwelijk van Geert Harms (Jantjes zoon).#

Ondertrouwd te Oldehove 23 mrt 1729 met:
Harm Geerts, geb. voor 1711, ovl. voor 24 mrt 1772
2) Kunje Cornelis, geb. te Leegkerk
15 november 1747. `Op het request van Garmt Hindriks prov. meijer te Leegkerk van 44 grasen doende jaars te huijre 121 gul. daarvan anderhalf en het lopende ten agteren vertonende hoe wederom getrouwt zijnde aan Kunje Cornelis en wel genegen waar zijn vrouw neffens hem te boeke te mogen hebben maar niet in staat zijnde om eenig E. geschenk te konnen voldoen alwaarom versogte dat UEdMog. sulx gratis gelieven te accordeeren. Hebben de heeren gecommitteerden desen gestelt in handen van de rentemeester W. Wichers om hem desen aangaande nader te informeren en als dan daervan ter vergaderinge rapport te doen.' Op 20 december 1747 werd dit verzoek toegestaan. {SA 1455, 17 en 24}.

Ondertrouwd te Hoogkerk 20 apr 1727 (religie: doopsgezind) met:
N.N.
Hoofdindex A-Z