Gezinsblad
Johannes (Jan) Brunius, geb. ± 1741, ovl. te Oostwold 20 sep 1805, beroep(en): zijlwaarder, zoon van (?) Abraham Brunius en Helena Jelemina Woldendorps
#Overlijdensadvertentie 1805 nummer 75 uit de Ommelander courant: Een harde slag trof my Vrydag den 13 September! Myn geliefde Man Johannes A. Brunius, als sylwaarder van Oostwolmer-Polder, is na een langdurige sukkeling, in den ouderdom van ruim 64 Jaren, door den Dood van myne zyde weggerukt, daar wy byna 16 Jaren in een gelukkige Echt hebben geleefd; nu laat hy my met zeven Kinderen, maar wetende dat wy hem eenmaal moeten volgen. Hy Heeft zyne Ampt en Post byna 30 jaren met groot genoegen, dog niet zonder moeite bediend, hopende dat zyn werk nu is God te loven. Myn hart is bedroeft, temeer omdat ik hem niet eens kennis darfde geven van het overlyden zyner Zoon Abraham J. Brunius, in den ouderdom van ruim 33 Jaren, dewelke op den 14 Augustus l.l. voor zyn, kort gehuwde, Vrouws Oogen, door een stootwind, als zelfs schipper van het Schip, naby Noorwegen, in de Baren der Zee is gevallen en niet weer gezien is, en daarom zyn Lichaam aan het Gedierte der Wateren moeste overlaten, maar hopende dat zyn ziel in de Haven des Hemels is aangeland; vertrouwende dat God ons beide bedroefde Weduwen, meer kan vertroosten dan wy van Hem kunnen afsmeken. Diend deze tot kennis geving aan Vrienden en Bekenden, niet twyffelende, of zullen in onze droefheid wel enig deel nemen. Oostwolmer-Polder, den 14 september 1805. Wipko Hindriks, wedw. J. Brunius.#

Ondertrouwd 06 nov 1771, #Scheemda 5-10-1771: Johannes Bruins van Nieuw-Beerta, en Elisabeth Stuivinga van de Scheemda. Hiet gecopuleert d. 10 November.#
Gehuwd 10 nov 1771
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Scheemda 06 nov 1771 #731/7224 Scheemda 6-11-1771: hc Johannes Bruins (Brunijus) van Oostwold en Elisabet Willems Stuivenga. Aan bruidegomszijde Abraham Bruins (Brunijus) volle vader, Eite Lukes aangetrouwde moeder, Lucresi Bruis (Luckrasija Bru.) volle zuster en Wibbo Jans aangetrouwde broer, Lukes Bruis (Luckes Brunijus) halfbroer. Aan bruidszijde Harmke Stuivinga volle zuster, Jan Gerbrands en Aldegonda Sijses aangetrouwde broer en halfzuster, Jeintien Sijses halfzuster, Jan Mulder en Sijsijna Sijses aangetrouwde broer en halfzuster, Geert Klasens Stuvinga volle oom, Willem Harms Schortenhuis en Frouwe Jans volle oom en aangetrouwde moei, weleerwaarde Nijcklaas Stuivinga volle neef, Klaas Pieters Stuvesak(?) volle neef.#
met:
Elizabeth Willems Stuivinga, ovl. voor 23 dec 1789
Groninger Archieven, Toegang 731/5620: 10-11-1789 Geert Jans Stuivenga voorm. polder, Jan Gerlofs sibbe Scheemde, Dhr. R.J. Starke vreemde voogd oveer de 5 minderjarige kinderen van Jan Bruinis bij wijlen Lisabeth Willems in egte verwekt. Op dezelfde dag werd er een inventaris (Toegang 731/4873) getoond. Het actief beliep 363-12-3, het passief f 416-3-3. De boedel stond dus f 52-11-3 in de min.

Gezinsblad
Johannes (Jan) Brunius
Ondertrouwd te Oostwold [O] 15 nov 1789, #Oostwold 15-11-1789: Johannes Brunius van Oostwold en Wipke Hindriks Hemmiga van Nijewolda; gecop. alhier.

Nieuwolda 22-12-1789: Johannes Bruinius van de Oostwolder Polder, en Wupke Hindriks, van de Heemen onder Nieuwolda, zijn met attestatie vertrokken om in Oostwold te trouwen.#
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Oostwold [O] 23 dec 1789 #731/7211 Oostwold 23-12-1789: hc Joh. Brunius van Oostwold en Wijpke Hindriks van Nijewolda. Aan bruidegomszijde: Wubbe Jans en Lucretia Bruins aangetrouwde broer en volle zuster, Jan Wubbes en Talje Jans volle neef en aangetrouwde nicht. Aan bruidszijde: Hendrik Feibes eigen vader, Feibo Hindriks en Elisabeth Ritses volle broer en aangetrouwde zuster, Abel Hindriks en Steffen Hindriks volle broers, Jan Pieters en Stijntje Hindriks aangetrouwde broer en volle zuster, Derk Derks (Snip(?)) aangetrouwde halve oom, Geert Jans Stuivinga als principaal voormond en aangetrouwde broer uit een vorig huwelijk en Jan Gerlofs als sibbe, en Rijnt Jan Sterk als vreemde voogd.#
met:
Wupke Hindriks (Harhuis), alias: Wupke Hendriks Hemminga

1) Grietje Jans Bruinius, geb. te Oostwold [O] 16 mrt 1797, ged. te Oostwold [O] 27 mrt 1797, ovl. 18 jul 1850
Gehuwd te Beerta 30 sep 1815 met:
Wubbe Jans Bruinius, geb. te Finsterwolde 28 nov 1791, ged. te Finsterwolde 04 dec 1791, beroep(en): boerenknecht (1815), woonplaats(en): Nieuw-Beerta (1815), zoon van Jan Wubbes en Talje Jans
Hoofdindex A-Z