Gezinsblad
Peter Hoykes, geb. voor 1686, ovl. voor 19 mrt 1723, zoon van Hoyke Cornelis en (?) Geeske (Balles?)
RA LXII-a-2. Hoogkerk 19 maart 1723. Derck Hoikes doet als sibbevoogd over "wijlen Peter Hoikes en Trijnje Eckes minderjarige naegelatene kinderen tot Hoogkerk" mede namens de voormond Balle Hoikes en de vreemde voogd Andries Frericks rekening. "..Bestaat verder de pupillen boedel in nae volgende posten..1o De behuisinge hoevinghe geboomte en plantagie met de beklemminge der landen neffens binnen en agterhuisgoederen huismans beslagh, levendige have, alles soo bij haar wort gebruikt en bewoont, met oock nog eenigh silverwerck, edogh alles ten inventario vermeldt. 2o staat over de kinderen van Geert Hoikes een summa van 311-5-4."

RA LXII-a-2. Hoogkerk 15 april 1723. Binnen gestaan de E. Balle Hoikes als voormondt, de E. Derck Hoikes als sibbe ende de E. Andries Frerix als vreemde voogt tot en over wijlen Peter Hoikes en Trijnje Eckes gewesene ehelieden in haar leven hebbende gewoont onder 't carspel Hoogkerk, Te kennen gevende als dat de pupil en cons. an haar in waren eigendom hadden becomen sekere behuisinge, hovinge geboomte ende plantagie beneffens de overdragt van 14 grazen landt de HWGeb Heer van Aduard als eigenaar gelegen onder het carspel Hoogkerck, als mede in eigendom voor de pupil en cons. 37 en een half grazen land gelegen in de provintie van Drente ten noorden an de matsloot ten zuiden an't land onder Hoogkerk de HWGeb Heer voorss. toebehorende versogten te mogen worden geauthoriseert omme sodane goederen als de pupillen haar quota daarin te mogen verkopen.

RA Groningen RA LXII-a-2. Hoogkerk 4 januari 1724. De voormond en voogden over wijlen Peter Hoikes en Trijnje Eckes gewesene ehelieden hebbende gewoont tot Hoogkerk haar twie minderjarige naegelatene kinderen worden op haar versoeck geauthoriseert om de erffenisse van des pupillen olde oom Reinder Balles, hebbende gewoont tot Obergum, neffens de andere vrienden en erfgenamen mogen scheiden en dielen.

RA Groningen RA LXII-a-2. Hoogkerk 26 juli 1726. Rekening gedaan door Derck Hoikes als sibbevoogt over wilen Peter Hoikes en Trijnje Eckes minderjarige naegelatene kinderen, als hebbende de administratie der pupillen goederen, sijnde deselve geassisteert met de voormondt Balle Hoikes en de vreemde voogt Andries Frerix.

RA Groningen RA LXII-a-2. Hoogkerk 3 mei 1728. Derk Hoikes als sibbevoogt en Andries Jans als vreemde voogt over de minderjarige kinderen van wilen Peter Hoikes bij Trijnje Eckes in Egte verwekt, in de gerigte van Hoogkerk in haar leven woonagtig (sijnde de voormondt Balle Hoikes verstorven en nu doodt boven aarde staande) versogten dat de twee kinderen waarvan de eene Ecke Peters nu oudt ruim 21 jaren en Geeske Peters oudt ruim 18 jaren veniam etatis van't ed. er. gerigte van Hoogkerk moghten erlangen, als sijnde in staat hare goederen selve te konnen bewaren.
Gehuwd voor 1706 met:
Trijntje Ekkes, ovl. voor 19 mrt 1723

1) Ekke Pieters, geb. 1706, ovl. 20 feb 1754 verdronken
Ondertrouwd te Zuidhorn 21 mei 1730
Gehuwd (kerk) te Den Horn (religie: doopsgezind) met:
Grietjen Jans, geb. ± 1708, begr. te Hoogkerk 10 apr 1736, dochter van Jan Rienders en (?) Ebeltje Sjabbes
27 april 1736. Hoogkerk. Boeldag van Ecke Peters {Archief Lewe 465}.
Hoofdindex A-Z