Gezinsblad
Egbert Willems met:
Martien Attijens
1) Eeske Egberts, alias: Etske Egberts
Gehuwd 1654
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Beerta 17 feb 1654 #Fol.335 - Beerta 17 februari 1654 - Hc Albert Willems en Eeske Egberts. Albert brengt een half deimt gelegen in 3 akker in Beersterhamrik, so hem van sijn sal. bestemoeder is angearvet, uijt welke drie ackeren sijn broeder Tiabbe oock een halff deimat is competerende. Bovendien brengt Albert in van 3 akkers, ten noorden de gemeene wech, ten oosten de pastoors groote Loote, ten westen jr. Sebo Huninga, strekkende tot de Ae. Brg.: Willem Menses, vader; Menso Willems, broer; Tiabbo Willems, broer; Haico Tiddes als nabuur; Albert Arents als nabuur; Br.: Martien Egberts, moeder; Roeleff Atties, oom; Jan Egberts, broer, met zijn vrouw Haeijko Jans; Willem Egberts, broer; Attie Egberts, broer; Claes Everts en Adam Geerts, vedders, met hun vrouwen. Getuigen: Harmen Boelens en Johannes a Bredero. Tevens tekent: Jantien Adams.#
met:
Albert Willems, geb. voor 1629, ovl. voor 22 okt 1656, zoon van Willem Menses en Aelke Tiabben
#Fol.687 - 15 oktober 1658 - Tjabbe Willems, pr.vmd., Jan Egberts en Sijbo Wijers, voogden over Albert Willems onmondige vaderloze kind Albertjen genoemd, maken een afkoop met Remke Willems en Etske (ehel.), als vader en moeder over het kind. Remke en Etske behouden het huis zoals ze bewonen met de roerende goederen en het smidsgereedschap en het land zoals het kind heeft geërfd van haar vader,ten noorden de nije sloot, ten oosten luitenant Menno Coehorn, ten zuiden de Pekel Aa, ten westen jr.Sebo Huninga. Het kind dient tot haar 18e te worden onderhouden, het krijgt verder niets. Getuigen: Wilcko Gerrits en Matthias Tobiae.#
Hoofdindex A-Z