Gezinsblad
Ekke Pieters, geb. 1706, ovl. 20 feb 1754 verdronken, zoon van Peter Hoykes en Trijntje Ekkes
Ondertrouwd te Zuidhorn 21 mei 1730
Gehuwd (kerk) te Den Horn (religie: doopsgezind) met:
Grietjen Jans, geb. ± 1708, begr. te Hoogkerk 10 apr 1736, dochter van Jan Rienders en (?) Ebeltje Sjabbes
27 april 1736. Hoogkerk. Boeldag van Ecke Peters {Archief Lewe 465}.

Gezinsblad
Ekke Pieters
Ondertrouwd 14 jun 1739
Gehuwd te Den Horn (religie: doopsgezind) met:
Anje Jans, geb. te Lagemeeden tussen 1704 en 1723, ovl. na 01 mei 1772 1e huwelijk 2e huwelijk
Het huwelijk van Ekke Pieters van Hoogkerk en Anje Janssen van Zuidhorn werd op 13-6-1739 ook aangegeven in de stad Groningen.

17 februari 1747. Zuidhorn. `47 grasen soo Jan Freriks heeft gebruikt is wederom door Ecke Pieters en Anje Jans onder beklemming ingehuirt sjaerlijks in genere voor f164-10. f199-2, mits dat van de agterstallige huire een jaar sal worden geremitteerd.' {SA 1454, 397}.

Groningen 15-11-1754 {RA LXV-b-2 (1197) Anje Jans weduwe Ekke Pieters op de Legemieden leent f 300 van Ekke Jans x Bouktje Claasens te Zuidhorn à 4%.

1 november 1759. `Op den requeste van Anje Jans weduwe van Ekke Pieters provincie meijersche van een plaats te Suithorn gelegen groot 47 grasen voor een jaarlikse huir van f199 waarvan drie jaaren ten agteren waaren gehouden dat hertrouwt sijnde met Jacob Hindriks graag haar man gewenschte als provincie meijer te boek gebragt te hebben dog onvermogend sijnde tot betalinge van het geschenk soo versogte de suppliante dat de rentmeester Wichers moge werden geautoriseert ten einde haar man nevens haar zonder geschenk te boek te stellen. Hebben de heeren gecommitterden het gedaane versoek geaccordeert onder betalinge van een half jaar huur geschenk.' {SA 1456 (1-11-1759)}.
Toegang 735-14 Oosterdeel-Langewold (Fruijtier) fol. III-100.7, 1-5-1772: Jan Jans en Feijke Freerks verkopen aan Anje Jans wed. van Jacob Hindriks hun behuizing en schuur met de beklemming over 39 grasen toebehorende aan de heer Alberda van Bloemersma onder het kerspel van Zuidhorn voor f2700.

1) Jan Ekkes Boersema, geb. te Lagemeeden 09 aug 1740, #Geb. datum uit het "Verslag van den Staat der Doopsgezinde Gemeente aan den Horn (gem. Aduard) opgemaakt in 1838" van Ds. J.D. Huizinga.#, ovl. te Lagemeeden gem. Aduard 15 sep 1817, beroep(en): landbouwer
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794

Ondertrouwd te Zuidhorn
Gehuwd te Den Horn 18 dec 1768 (religie: doopsgezind) met:
Klaaske Ekkes, geb. tussen 1733 en 1752, ovl. voor 1788, dochter van Ekke Jans en Boukje Klaassen
Zuidhorn 1-12-1768. Huwelijkscontract Jan Ekkes (zoon van Ecke Pieters en van Anje Jans) en Claaske Ekkes (dochter van Ecke Jans en Boukje Claassen). Aan bruidegomszijde Anje Jans, weduwe van Jacob Hendriks, moeder, Derk Eckes, broeder, Jan Jans, oom. Aan bruidszijde Ecke Jans, vader, Bauckje Claassen, moeder {RA LXX-c-6, fol. 45.}.

Noordhorn 16 maart 1769. Aagtje Tietes, weduwe van Heere Onnes, Fenneke Heeres x Douwe Jans, Grietje Heeeres x Arend Claassen, Onne Heeres, Idje Heeres x Pieter Jans, Tietje Heeres, Hindrikje Heeres, verkopen aan Jan Eckes x Claaske Eckes het `Blaubinnenhuis' te Niehove met de beklemming van 50 grazen land. De jaarlijkse huur aan de diaconie van Zuurdijk bedraagt f150. De koopprijs is f3414 {RA LXIV-d-1}.

Hoofdindex A-Z