Gezinsblad
(?) Aldert Klaassen, geb. voor 1690, ovl. na 1735, zoon van Klaas Alderts en N.N.
Gehuwd te Oldehove 27 apr 1710
Gebeurtenis (gezin): gebeurtenis Barwert onder Oldehove 1735
met:
Anje Pieters
Oldehove 27-4-1710: Aldert Claesen & Anje Pieters beijde van Oldehove.

RA Groningen RA LXIV-d* 28-4-1711: Derck Harmens, voormond, Cornelis Jans, sibbevoogd, Wretsche Jans, vreemde vooght tot en over wijlen Geert Jans en zijn huisvrouw Aefke Harmens in leven wonende in het Carspel Oldehove op Frijtum kinderen verkopen een huis c.a. met 42 grasen beklemd land aan Aldert Clasen x Anje Pieters voor f962-10-.

In 1735 woonde er een Aldert Claesen op Barwerd.

1) (?) Klaas Alderts, geb. te Oldehove ± 1711, ovl. na 26 jun 1775
Gebeurtenis: gebeurtenis Barwert onder Oldehove

Ondertrouwd te Oldehove 08 apr 1736 met:
Louwke Ites, geb. te Oldehove ± 1711, ovl. na 26 jun 1775, dochter van Ite Tiemens en Hijktje Cornelis
Gebeurtenis: gebeurtenis Barwert onder Oldehove

#Groningen 16-5-1758 {RA LXI-d-3} Claas Alders x Loeke Ites te Oldehove lenen f300 à 4% van Jan Abels x Geertje Willems. Claas en Loeke ondertekenden de acte met een kruisje.

1 juni 1763. Claes Eijes en Aaltje Claassens verkopen aan Claas Alderts en Louke Ytes, wonende in't carspel Oldehove, hun behuizing met schuur en het recht van beklemming van 37 grazen land, staande en gelegen op Barwert in't carspel Oldehove, jaarlijkse huur f70, voor de somma van f600 {RA Groningen RA LXIV-d-2}.

26 juni 1775. Claas Allerts x Louke Ytes kopen van Albert Tijms x Stijntie Jans een huis op Barwerd, dat staat op grond van de stad Groningen. Jaarlijks moet f3 huur worden betaald aan Geert Harms. De koopprijs bedraagt f165 {RA LXIV-d-2}. Oldehove Aduard Fol:39
Derck Garrebrants tot Barwert en Geesje gebr: 54 gra:
Ao:1658 de dogter Aaltie getr: an Roele Drieuwes
Ao:1673 de wed: Aaltie getr: an Claas Ites
313.2 54 g. Derk Garmts en Trijntje
Ad.163 (K.391) Garmt Derks.#

2) (?) Kunje Allerts, geb. voor 1720, ovl. voor apr 1780
Ondertrouwd te Oldehove 06 sep 1738 met:
(?) Berend Jacobs, geb. tussen 1711 en 1720, ovl. voor 08 dec 1742, zoon van Jacob Hindriks en Aaltje Berends
3) (?) Aafke Alderts, geb. te Oldehove voor 1726
Gebeurtenis: gebeurtenis Barwert onder Oldehove 09 nov 1761

Ondertrouwd te Oldehove 14 okt 1744 met:
Pieter Freriks, geb. te Oldehove voor 1724, ovl. na 08 feb 1791, zoon van Freerk Jans en Antje Klaassen
Barwert onder Oldehove 9-11-1761 {RA LXIV-d-1 (1187)}. Pieter Freriks x Aafke Alderts op Barwert onder Oldehove verklaren reeds op 30-1-1744 aan Harm Derks Pel x Martjen Claassen verkocht te hebben "de halfscheid" van de behuizing met het recht van beklemming van 76 grazen land bij de plaats onder Oldehove Roetsum genaamd voor f 500.

Dat Aldert, Pieterke, Freerk, Anje en Martje broers en zusters zijn en kinderen van Pieter Freerks blijkt uit huwelijkscontracten. Aldert Pieters en Aafke Pieters hebben een dochter Aafke; derhalve voorlopig hier geplaatst (#11-11-1993#).
Gebeurtenis: gebeurtenis Barwert onder Oldehove 09 nov 1761

4) (?) (?) Casper Allerts, geb. voor 1734, ovl. na 18 jun 1786
#Oldehove 13 juli 1754. Cars Alderts en Geertje Clasen, beijde van Oldehove.

Obergum 1786. Den 4 junij en 2 volgende zondagen hebben onverhinderd hunne huwelijksvoorstellen gehad Casper Allers wedn. van Oldehove w. bij Schaphalsterzijl en Gepke Teunis wed. van Menne Freeks van Tinalling en zijn den 18 junij na vertoonde attestatie van Mensingeweer waar zij moest geproclameert worden, hier in H. Huwelijkse staat bevestigt.

Mensingeweer en Maarslag 4 juni 1786. Casper Alders bij Schaphalsterzijl onder Maarhuizen & Gepke Tonnis v. Tijnallinge wed. v. Menne Freriks. Attestatie na Obergom.

Gedoopt Garnwerd 24-9-1758 Allert, soon van Kasper Allerts en ........ van Garnwert.#
Ondertrouwd te Oldehove 13 jul 1754 met:
Geertje Clasen, geb. te Oldehove

Hoofdindex A-Z