Gezinsblad
N.N.
Ondertrouwd te Hoogkerk 20 apr 1727 (religie: doopsgezind) met:
Kunje Cornelis, geb. te Leegkerk 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Cornelis Reinders en Aaltien N.N.
15 november 1747. `Op het request van Garmt Hindriks prov. meijer te Leegkerk van 44 grasen doende jaars te huijre 121 gul. daarvan anderhalf en het lopende ten agteren vertonende hoe wederom getrouwt zijnde aan Kunje Cornelis en wel genegen waar zijn vrouw neffens hem te boeke te mogen hebben maar niet in staat zijnde om eenig E. geschenk te konnen voldoen alwaarom versogte dat UEdMog. sulx gratis gelieven te accordeeren. Hebben de heeren gecommitteerden desen gestelt in handen van de rentemeester W. Wichers om hem desen aangaande nader te informeren en als dan daervan ter vergaderinge rapport te doen.' Op 20 december 1747 werd dit verzoek toegestaan. {SA 1455, 17 en 24}.
Hoofdindex A-Z