Gezinsblad
Cornelis Jans, ovl. voor 29 mei 1750 met:
Scheltje Derks, geb. tussen 1709 en 1724 1e huwelijk 2e huwelijk
29 mei 1750. Harm Jans te Zuidhorn, voormond, Claas Scheltes te Leegkerk, sibbevoogd, Jan Melis te Midwolde, vreemde voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Jans en Scheltje Derks te Faan, hebben aangezworen of aangeloofd {RA LXX-c}.

Zuidhorn 1-3-1757. Mente Wijgers x Scheltje Derks "op de Dijkstreek onder Faan" verkopen aan Derk Jacobs x Hindrikje Hindriks "op den Ham" hun boerderij aldaar met de beklemming van 70 grasen land, waarvan de jaarlijks huur aan Ds. R. Ottinga f117 bedraagt.

1) Jan Cornelis Oostzand, geb. ± 1740, ovl. 03 mrt 1820, begr. 09 mrt 1820, #RAG, 361-Archief doopsgezinde gemeente Den Horn, inv. nr. 86 (Kasboek diaconie 1817-1835): 9-3-1820 Uit de bekken ontfangen bij het begraven van Jan Cornelis de zom f 14-4-0. 20-3-1820. Van Jan Corneles wedu. ontfangen voor het zwarte laken een zom f 2-0-0.#
3 juni 1768. Harm Jans te Zuidhorn, voormond, Jan Melis te Midwolde, vreemde voogd (de sibbevoogd Claas Scheltes is absent) rekenen af met hun pupillen Jan Cornelis in het 28e jaar en Derk Cornelis in het 26e jaar. Er bestaat een afkoopbrief ten bedrage van f426 d.d. 12-6-1752. Deze penningen zijn echter oninbaar omdat de moeder Scheltje Derks en de stiefvader Mente Wijgers hun goederen verminderd hebben {RA LXX-c}

November 1797: Jan Cornelis, 56, boer, Den Ham, gv Den Ham {O.A. 1040}.

Op 19-9-1807 {RA LXXII-i-1 (Westerkwartier), 187v.} maakten Jan Cornelis en Antje Jans een mutueel testament.#De successiememorie van Jan Cornelis Oostzand geeft een opsomming van zijn erfgenamen. Dit zijn Derkje Derks x Albert Jans Moes (dagloner te Leegkerk), in de plaats van haar overleden vader Derk Cornelis (volle broer), IJtje Jacobs x Berend Themmen (landbouwer te Wierum) in de plaats van haar overleden vader Jacob Cornelis (volle broer), Onne en Jacob Jans Harkema, in de plaats van hun overleden moeder Geeske Jacobs x Jan Onnes Harkema (Geeske was eveneens een dochter van Jacob Cornelis), Ekke Jans Fransema (dagloner te Aduard) en Kornelis Jans Fransema (landbouwer te Niekerk), in de plaats van hun overleden moeder Korneliske Cornelis (volle zuster), Baukje Mentes weduwe van Thijs Jurjens (halfzuster), Aukje Mentes (halfzuster) x Jan Geerts van Wierum (leraar der Doopsgezinden te Zwartsluis), Scheltje Bouwes weduwe van Gouke Klaassens (winkelierster te Niehove), in de plaats van haar overleden moeder Hilje Mentes (halfzuster), Jacobje Willems x Jan Sygens (dagloner te Wierum), in de plaats van haar overleden moeder Jacobje Mentes (halfzuster), de acht kinderen van wijlen Wijger Mentes (halfbroer) en wel Scheltje Wiegers Beukema x Reintje Jobs Ouwinga (dagloners te Niekerk), Duurt Wiegers Beukema (boerenknecht te Niekerk), Bregtje Wiegers Beukema (dienstmaagd te Niekerk), Mente Wiegers Beukema (boerenknecht te Niekerk), Hiltje Wiegers Beukema, Jan Wiegers Beukema, Douwe Wiegers Beukema, Cornelis Wiegers Beukema.#
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794

Ondertrouwd te Leegkerk feb 1770
Gehuwd te Den Horn (religie: doopsgezind) met:
Ebeltje Reinders, geb. ± aug 1740, ovl. te Den Ham 12 feb 1806 vermoord, dochter van Reinder Derks en Sijbge Jacobs
#RA LXI-d-13, fol. 20 (Aduard 5-2-1770). Huwelijkscontract Jan Cornellis x Ewelje Reinders. Aan bruidegomszijde: Mente Wijgers x Scheltje Derks, stedevader en moeder, Derk Cornellis, broeder. Aan bruidszijde: Sijbingje Jacobs, moeder, weduwe van Reiner Derx, Jacob Reiners, broeder, Derk Reiners, broeder.#Derk Rienders te Zuidhorn diende als mede erfgenaam op 2-4-1806 de memorie van aangifte in van de nalatenschap van "Ebeltje Reinders, laast huisvrouw van Jan Cornelis overleden tusschen den 12 en 13 februari 1806 ,s nagts om 12 uur, laast gewoond hebbende op Den Ham". Blijken het register van aangegeven lijken was zij 65 jaar en 6 maanden oud, en overleed zij kinderloos. De nalatenschap bestond uit de helft van de boedel en het geheel van haar lijfstoebehoren. Het zuiver saldo van de helft van de boedel beliep f 7147-18.

Ebeltjes erfgenamen waren Jacob Rienders, Derk Rienders, Jantje Rienders, Wiske Rienders en Swaantje Rienders als volle broeders en zusters. Vervolgens Jan Geerts van Wierum, Anje Geerts en Geertje Geerts, als zusterskinderen van de overledene namens hun overleden moeder. Eveneens als zusterskinderen Reinder Kornelis, Anje Kornelis, Jan Kornelis en Sibge Kornelis. Ook Riender Derks en Sibge Freerks (sic) als representanten van hun overleden moeder. Tenslotte Sibge Jacobs en Geeske Jacobs ook als zusterskinderen.

De aangifte sloot met de volgende woorden: "zijnde er nog 4 a 5 kindskinders van de overledene haar susters dog niet wetende of dezelven het regt van representatie zijn hebbende".

Bij de definitieve afrekening op 11-9-1806 bleek dit probleem opgelost; de kinderen van een zuster van Jan Geerts van Wierum, Anje Geerts, en Geertje Geerts, vermoedelijk een Sijbrigje Geerts, en van een broer van Riender, Anje Jan en Sibge Kornelis, vermoedelijk Jacob Cornelis, deelden wel mee.
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794

2) Jacob Cornelis, geb. te Faan ± 1745, ovl. te Wierum 06 dec 1807, beroep(en): landbouwer, woonplaats(en): Wierum (Gn)
16 maart 1769 Harm Jans te Zuidhorn, voormond, Jan Melis te Midwolde, vreemde voogd (de sibbevoogd Schelte Derks is absent) rekenen af met hun pupil Jacob Cornelis, in het 24e jaar en gehuwd met Geeske Reinders {RA LXX-c}.

Aduard 6 juli 1782. Huwelijkscontract Jacob Cornelis x Hilje Hindriks. Aan bruidegomszijde Jan Cornellis, broer en sibbevoogd, Jacob Reinders, schoonbroeder en voormond, Loue Frankes, vreemde voogd. Aan bruidszijde Egbert Alberts x Pieterke Hindriks, schoonbroeder en volle zuster, Harm Aries x Anje Hindriks, schoonbroeder en volle zuster {RA LXI-d-13, 227v.}.
Ondertrouwd te Hoogkerk nov 1762
Gehuwd nov 1768 (religie: doopsgezind) met:
Geeske Reinders, geb. ± 1740, ovl. voor 06 jul 1782, dochter van Reinder Derks en Sijbge Jacobs
RA LXI-d-12, fol. 161v. Aduard 7 november 1768. Huwelijkscontract tussen Jacob Cornellis en Geeske Reinders. Aan bruidegomszijde: Scheltje Derx en Mente Wijgers, stiefvader en volle moeder, Jan Cornellis, broeder. Aan bruidszijde: Sijbingje Jacobs, moeder, Jacob Reinders, broeder.

RA LXI-d-13 fol. 4v. Aduard 12 mei 1769. Jacob Cornelis en Geeske Reinders, echtelieden onder Wierum, lenen 1800 gulden van Harm Jans, Jacob Abels en Jacob Jans als diakenen van de Mennonieten gemeente op de Lagemeeden. Borgen zijn Sijbingje Jacobs, weduwe Riener Derx, en Jacob Rieners.

RA LXI-d-13, fol. 227. Aduard 6 juli 1782. Jacob Reinders voormond, Jan Cornellis sibbevoogd en Leue Frankes vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Jacob Cornelis bij wijlen Geeske Reinders, namelijk Cornelis in het 11e, Sibinge in het 9e en Geeske in het 7e jaar oud maken een afkoop met de vader Jacob Cornellis. De vader zal aan de voogden een bedrag van 1300 gulden betalen.

3) Corneliske Cornelis, geb. te Faan 1750, ovl. te Fransum 19 jun 1782, woonplaats(en): Wierum (Gn)
16 maart 1769. Harm Jans te Zuidhorn, voormond, Jan Melis te Midwolda, vreemde voogd (de sibbevoogd Schelte Derks is absent) rekenen af met hun pupil Corneliske Cornelis, oud 19 jaar, aan wie veniam aetatis is verleend {RA LXX-e}.

6 mei 1779. Jan Eckes x Corneliske Cornelis op Fransum lenen van Harm Jans, Jacob Jans en Jacob Abels als diakenen van de `mennonieten gemeente op de Leegemeeden' f1500 {RA LXX-c-2}.
Ondertrouwd te Zuidhorn 12 mei 1777, #Zuidhorn 1777: Den 12 mai een attestatie gegeven van onverhinderde kerkkondigingen aan volgende personen om gecopuleert te mogen worden: Jan Ekkes van Zuidhorn en Cornelliske Cornellis van Faan, woonagtig te Wierum als ook Mindelt Pieters van Ezinge en Jantjen Freriks van de Hogemeden woonagtig te Zuidhorn, alle vier uit de mennoniten.# met:
Jan Ekkes, geb. te Zuidhorn voor 1759, ovl. te Fransum mrt 1784, #RAG, 361-Archief Doopsgezinde Gemeente Den Horn, inv. nr. 84 (kasboek diaconie): p. 312, 9-4-1784 ontfangen van Jan Eckes wegens Jan Eckes erfgenamen voor t zwart laken f 2.#, beroep(en): landbouwer, zoon van Ekke Jans en Boukje Klaassen

Hoofdindex A-Z