Gezinsblad
Derk N.N. met:
Trijntje N.N.
1) Trijntje Derks, geb. ± 1725 (religie: doopsgezind), ovl. te Hoogemeeden 1781
Ondertrouwd te Lagemeeden 05 mrt 1752
Gehuwd te Den Horn 26 mrt 1752 met:
Jacob Reinders, geb. te Hoogemeeden 1723 (religie: doopsgezind), ovl. te Leegkerk 17 jun 1809, beroep(en): landbouwer bij de Nieuwe Brug, woonplaats(en): Hoogemeeden (Gn), zoon van Reinder Derks en Sijbge Jacobs
Hij predikte bij de Doopsgezinden van Den Horn. Huizinga: "Volgens het domineesboekje begon hij daarmede in 1756. Doch hij maakte er niet veel van, zoo als men zegt. Zonderling waren zijne preeken, gelijk de man zelf over het geheel een zonderling was." Hij legde deze post in 1782 geheel neer.

RA LXI-d-10 (Aduard), 38v. 25 mei 1758. Cornellis Jacobs, Jacob Rienders x Trijntje Derks kopen van de diaconie van Hooge- en Lagemeeden een boerenplaats op de Munnekedijk, inclusief de beklemming van 26 grazen provincieland.

November 1797: Jacob Rienders, 73, boer, Hoogemeeden, gv Dorkwerd. {O.A. 1040}.
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794

2) Derk Derks, geb. voor 1742 (religie: doopsgezind), ovl. voor 17 feb 1783
Ondertrouwd te Oostwold 09 mei 1760 met:
Trijntje Hendriks, geb. voor 03 jul 1735 (religie: doopsgezind), ovl. voor 17 feb 1783, dochter van Hindrik Klaassen en Trijntje Jans
#Aduard 21-2-1759 {RA LXI-d-10, 91}. Derk Derks koopt van de voorstanders over de minderjarige kinderen van Sjabbe Jans een beklemde plaats groot seven en veertig en een vierendeel grasen Landt staande en gelegen op de Hogemeeden. Vaste huur f170 aan de provincie, hebbende tot naasten swetten ten noorden Albert en Claas Bolt, ten oosten Harm Sikkes en Cornellis Jacobs te zuiden Redmer Cnellis, te westen de wegh en Claas Aites. De prijs bedraagt 2055 Car. gulden in 3 termijnen. De helft bij de aanvaarding op Mei 1759, een kwart op Mei 1760 en de rest op Mei 1761. "Jacob Reinders woonagtig op de Hogemeeden borge.

{RA XI-d-10, 113}. Derk Derks op de Hogemeeden ontvangt f 500 op rente, tegen 4%, van Reinder Derks als administrerend voogd over de kinderen van Hindrik Garmts bij Grietje Cornellis in egte verwekt.

3 juli 1760. Ecke Jans, voormond, Harm Jans, sibbevoogd en Jacob Abels vreemde voogd over de vier minderjarige kinderen van Hindrik Clasen en Trijntie Jans rekenen af met hun oudste pupil Trijntie Hindriks, die nu ouder is dan 25 èn gehuwd met Derk Derks. Er is sprake van `de angeerfde goederen van Diewerke Aabels wed. Mindelt Hindriks'. {RA LXX-e-1 (Oosterdeel-Langewold)}.#

3) Jacob Derks, geb. voor 1747, ovl. te Aduard ± 1778
De sleutel van zijn afstamming ligt in zijn huwelijkscontract: aanwezig was 'Ekke Jans, halve oom'. Was dit Ekke Jans van Zuidhorn, zoon van Jan Rienders en Ebeltje Sjabbes, of Ecke Jans van Houwerzijl, vermoedelijk zoon van Jan Eckes en Barber Heerkes? Barber Heerkes had uit haar eerder of later huwelijk met Jacob Haykes twee kinderen. Zie RA XLIII-a-2** (1019): Ulrum 27-5-1701 hebben aangezworen "Peter Haeijckes als voormont, Jurrien Tjaerts sibbe ende Cornelis Jacobs vreemde vooght over Jacob Haeijckes twie onmondige kinderen bij Barber Heerckes in echte verweckt." Overigens weten wij niet eens of Ekke Jans een halfbroer van Jacobs vader of van zijn moeder was. Uit andere huwelijkscontracten blijkt dat Jacob broer was van Trijntje Derks gehuwd met Jacob Reinders, en van Derk Derks gehuwd met Trijntje Hendriks. Alle drie hadden zij een dochter Trijntje, waaruit wij voorlopig voorzichtig afleiden dat hun moeder Trijntje heeft geheten.

Ondertrouwd te Leegkerk 25 mrt 1765
Gehuwd te Den Horn
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Aduard 18 mrt 1765
met:
Zwaantje Reinders, geb. ± 1743 (religie: doopsgezind), ovl. te Hoogemeeden gem. Aduard 04 jan 1821, begr. te Lagemeeden 11 jan 1821, #RAG, 361-Archief doopsgezinde gemeente Den Horn, inv. nr. 86 (Kasboek diaconie 1817-1835): 11-1-1821 Onfangen uit de bekken tot Leegemeeden bij de begraffenisse van Swaanje Rieners zomma f 4-4-0. 13-1-1821 Ontfangen voor het swarte laken van de kender van Swaanje Rieners f 6-0-0# 1e huwelijk 2e huwelijk 3e huwelijk, dochter van Reinder Derks en Sijbge Jacobs
#RA LXXI-d-10, fol. 491. Leegkerk 18-3-1765. Huwelijkscontract Jacob Derks en Zwaantje Rienders. Aan bruidegomszijde: Derk Derks, volle broeder, Ekke Jans, halve oom. Aan bruidszijde: Sijbenije IJacobs, weduwe van Reinder Derks, volle moeder, Jacob Reinders, volle broeder, Jan Roelfs, zwager.

RA LXXI-c-3, fol. 21: Op 17-2-1779 werden er voogden benoemd over de kinderen van wijlen Jacob Derks bij Zwaantje Rienders in echte verwekt, Trijntje in't 12e, Siebge in't elfde, Derk in't 8e, Anje in't 5e en Geertje in't 3den jaar tot volle 18 jaren: Derk Derks als voormond, Jan Roelfs sibbe en Jacob Cornelis als vreemde voogd.#

Hoofdindex A-Z